Yıl:12   Sayı: 155   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Son yüzyılın dünya tarihi, önemli konu başlıkları ve kriz/çatışma alanları bağlamında değerlendirildiğinde, Türkiye’nin merkezinde olduğu geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin ağırlıklı bir yekûn tutacağı tartışma götürmez bir gerçektir..

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Kırım Niçin Önemli?

Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR

Önce Ukrayna ardından da Kırım’da hızla seyretmekte olan hâdiseler karşısında Türk ve dünya kamuoyunda genel bir şaşkınlık ve kararsızlık hâkim durumdadır. Bu yüzden 240 yıl öncesine 1774 yılına kısa bir bakış atmanın faydası olacaktır. Çünkü bu tarih, hem Batı Türklüğü hem de Doğu Türklüğü için 1552’de Kazan’ın Rusların eline düşmesinden sonraki en önemli dönüm noktalarından birini temsil etmektedir

   Rusya’nın Ukrayna Politikası ve Kırım Hamlesi

Doç. Dr. Fatih ÖZBAY

Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında Ukrayna’nın stratejik tercihini etkileme konusunda yaşanan rekabetin ortaya çıkardığı tablo bütün dünya tarafından dikkat ve endişeyle takip ediliyor. Kırım Tatarlarının ana vatanı olan, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Bölgesi’nin fiilen Rus askerlerinin kontrolüne girmesiyle kimilerine göre dünya 3. Dünya Savaşı’nın eşiğine geldi.

   Enerji Penceresinden Ukrayna ve Kırım Krizine Bir Bakış

Süleyman BULUT

Fosil yakıtları, dünya ekonomisinin canı-kanı olmaya başladığı 20. yüzyılın başından beri, enerji diplomasinin ve elbette savaşların en önemli nedenlerinden biri hâline gelmiştir. Endüstriyel devrimin petrol ekonomisine evrimi hızlandıkça kendi topraklarında siyah altından nasibini almamış ülkeler, artan oranda kaynak ülkelerin veya bu ülkeleri de kontrol eden büyük güçlerin kabadayılıklarına ve baskılarına mâruz kamaya başlamışlardır.

   Ukrayna Krizi ve Rusya Politikası

Sabir ASKEROĞLU

Ukrayna’nın, 28-29 Kasım 2014’te, Avrupa Birliği ile Ortaklık ve Serbest Ticaret Atlaşması’ndan vazgeçen Yanukoviç yönetimine karşı, aşırı milliyetçi “Svoboda” (Özgürlük), “Barkivşina” ve “Udar” partilerinin önderliğinde ve Batı ülkelerinin desteğiyle Ukrayna’nın batı bölgelerinde halk ayaklanması gerçekleşmiştir.

   Türkiye’nin Millî Çıkarları ve Ukrayna

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Suriye’deki yangın, Esad yönetimi ve örtülü destekçileri tarafından her gün atılan varil bombalarıyla daha da büyütülürken, Türkiye’nin de etrafının yangın yerine döndüğü herkes tarafından kabul gören bir gerçek hâline gelmiştir. “Domino kuramı”nın pratiği gibi yanı başımızdaki ülkelerin sırayla alevler içerisinde kalması da bu kanaati pekiştiren bir etken olmuştur.

   Ukrayna Krizi, Türkiye ve Kırım

Hasan KANBOLAT

9-15 Eylül 2013 tarihleri arasında ilk defa Türkiye’de “Ukrayna Kültür Günleri” düzenlenmişti. Bu kapsamda, Ukrayna Kültür Bakanı Leonid Novohatko ve Ukraynalı sanatçılardan oluşan bir heyet Türkiye’ye gelmişti. Ukrayna’nın dünyaca ünlü Pavlo Virsky Ulusal Akademik Halk Dansları Topluluğu’nun 10 Eylül’de Ankara’da verdiği konseri zevkle izlemiştim.

   Ukrayna’da Jeopolitik Oyun

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yeni yılın ikinci ayına girerken, Rusya Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Kış Olimpiyatları sayesinde, Avrasya bölgesinin kuzey bölümü dünya medyasında öne çıkıyordu. Rus işgali altında varlığını sürdürmeye çalışan Kuzey Kafkasya’nın Soçi kentinde kış olimpiyatlarının açılışı yapılırken, Rusya’nın bu bölgedeki işgali ve tarihsel soykırımları gündeme geliyordu.Büyük Resmin İçerisinde Karadeniz Havzası ve Ukrayna

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Avrupa ve Atlantik geleneksel stratejik ve popüler algısında Karadeniz, Doğu Avrupa’dan Urallar’a kadar olan coğrafyayı kapsar. King, bunun ekolojik bir tanım olduğunu öne sürer (King, 2008:5-6). Soğuk savaş dönemi boyunca Türkiye’nin Karadeniz algısı sâdece kendi kıta sahanlığı ile alâkalıdır.Sivil İtaatsizlik, Savaş Karşıtı Hareket ve Vicdanî Red-I

Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE - Muhammed KÖRLEGEN

Askerî tabanlı siyasal oluşumlar, yüzyıllar boyunca farklı coğrafî alanlarda ve kültürlerde hâkim bir konumda olmuştur. Asker-devlet yapılanmaları daha önceki yüzyıllar için dönemin özel koşulları göz önüne alındığında, gerekli yapılardı.

   Fransa’da Yerel Seçimler: Türklerin Öncülüğünde İslâm Toplumunun Gücünün Analizi

Dr. Yaşar DEMİR

Fransa’da yerel seçimler normal şartlar altında yedi senede bir yapılmaktadır. Adaylar bir siyasî partiye mensup olabileceği gibi, dünya görüşünü benimsediği bir partiden değil de bağımsız aday sıfatıyla da seçilme hakkına haizdirler.

   Muş’taki Çerkezlerde Dil ve Kimlik Durumu

Ayça Günkut VURUCU

Bu makalede dil ve kimlik bağlamında Muş ili ve köylerinde yaşayan Çerkezlerin dillerini ne ölçüde koruduklarını ve kaybettiklerini ifâde etmeye çalışacağız. Makalede dilin önemi üzerinde durulacak ve dil kimlik ilişkisine değinilecektir.

   Doç. Dr. Kirami ÖLGEN:

“Coğrafî Bilgi Sistemleri, Yaşamın İçindeki Teknolojidir”


2023- CBS (Coğrafî Bilgi Sistemi) nedir? CBS bir yöntem midir, yoksa bir konu mudur?
K. Ölgen-
Klasik coğrafî bilgi sistemleri kitaplarında CBS, “mekâna dayalı her türlü veriyi toplayan, düzenleyen, depolayan, analiz eden ve sunan bilgisayar tabanlı bir sistem” olarak geçer.

   Gulâm Sisteminin Doğuşuna Dair Düşünceler

Doç. Dr. Erkan GÖKSU

Gulâm mefhûmu1, gulâm sistemi ve bu sistemin sair Müslüman Türk devletlerinde uygulanması hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır.2 Bu araştırmalardan elde edilen bilgilere göre “esir veya köle olarak hizmete alınan kimselerin, kabiliyetleri ve aldıkları eğitim neticesinde kazandıkları becerileri doğrultusunda başta ordu olmak üzere çeşitli devlet hizmetlerinde istihdam edilmesi sûretiyle işleyen mekanizma”ya gulâm sistemi (military slave system, military slavery) denmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MART.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu