Yıl:4   Sayı: 37   Fiyatı: 4 milyon  

Soğuk savaşın sona ermesi, uzunca bir dönem durağan hâlde bulunan uluslararası sistemde belirsizliklerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmişti. İki kutuplu düzende ülkeler, dahil oldukları blokun güvenlik ve işbirliği konseptleri uyarınca kendi konumlarını belirleme ve hareket istikametlerini tayin etme imkânına sahipken, uluslararası toplumun hızla değiştiği ve yeniden yapılandığı 90 sonrası dönem, kolaycılığa alışmış ve yeni şartları kavrayamamış ülkelere aynı imkânları sunmadı. 90 sonrasında yaşanan belirsizlik ortamının en şanslıları belki de Doğu Bloku’na dahil olan ülkelerdi. Çünkü mensup oldukları blok dağılmış, bir anlamda yenilgiyi kabul etmişti, dolayısıyla bu ülkelerin yönlerini Batı Bloku’na dönmekten, onunla iyi ilişkiler geliştirmekten başka çıkar yolları yoktu. Geçen zaman içinde eski Sovyetler’in egemenlik alanından göreceli olarak daha özgür bir alana intikal etmenin verdiği rahatlıkla birçok dönüşüm hamlesini, toplumsal muhalefet olmadan ve eski muarızlarının desteği, hatta hoşgörüsüyle gerçekleştirdiler. Sancılı geçen bu dönüşüm dönemini kolaylaştıran en önemli etkenlerden birisi de, şüphesiz Sovyet hâkimiyeti altındaki ülkelerin birçoğunun Batı ile olan kültürel bağlarıydı, ama bir diğer önemli etken de küresel ekonomiye vaad ettikleri bâkir pazar imkânları ve geniş kaynaklarıydı.    

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız... 

Nanoteknolojik Tıp Gerçek Oldu 
İsrailli bilim adamları, vücuttaki kanserleri hücreleri tespit edebilen nanoteknolojik bir cihaz ürettiler. Hâlen deneme aşamasında olan cihaz vücudun içinde sürekli kalıyor ve kanserli hücre oluşumunu teşhis ve tedavi ediyor. 

Yapay Fotosentez Mümkün mü?
Enerji, sanayileşme ile modern toplumların taşıyıcı unsuru hâline gelmiştir. Enerji arz güvenliği, dünya jeostratejisini belirleyen en önemli etmenlerden birisidir. 

Titan’dan ilk uzay fotoğrafları geldi 
Avrupa Uzay Dairesi’nin Satürn’e gönderdiği Cassini-Huygens uzay aracı, mikrobiyolojik yaşam belirtileri olduğu düşünülen gezegenin en büyük uydusu Titan’ın ilk fotoğraflarını çekti.

Ayakkabı da Çiplendi
Spor malzemeleri üreticisi Adidas şirketi dünyanın ilk “çipli” spor ayakkabısını üretti. Spor ayakkabının tabanına yerleştirilen çip, tabanı sporcunun ayak basıncına, darbe durumuna ve kullanıma göre ayarlıyor.

İnsansız robot uçak: Boeing X-45 
Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması, insansız ilk savaş uçağını ürettiğini açıkladı. X-45 olarak adlandırılan savaş uçağı ilk denemesini başarıyla tamamladı. İnsansız uçak denemede plânlanan hedefi vurdu. 


[panele davet]

Büyük Ortadoğu Projesi
ve
Türkiye'ye Yansımaları
[Programı görmek için tıklayınız...]


  


NATO’nun Kuruluşu, Misyonu, Geleceği ve Türkiye’nin Rolü

Doç. Dr. Mustafa KİBAROĞLU 

NATO, kurulduğu günlerde hangi amaçlara hizmet etmesi öngörüldüyse soğuk savaş döneminde büyük oranda o amaçlara hizmet etti ve kuruluş felsefesinin gereklerini yerine getirdi. 

   


Yeni Güvenlik Stratejilerindeki Ortak Tehdit Algılamaları:
AB, NATO ve ABD 

Doç. Dr.
Nurşin Ateşoğlu GÜNEY 

ABD’nin Irak müdâhalesi sonucunda, NATO 55 yıllık tarihinin en ciddî krizini yaşamıştır. Öyle ki, transatlantik ilişkileri nerdeyse kopma noktasına gelmiştir.
   


(E) Tuğgeneral
Nejat ESLEN ile Söyleşi

ABD NATO Büyük Ortadoğu Projesi’nin
Taşeronu Yapmak İstiyor
   


NATO’culuk Atatürkçülüğü Bitiriyor

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN


Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurmuş olduğu bir devlettir. Türkiye; modeli, siyasal yapı bütünüyle Atatürk ilkelerine dayanan bir devlet biçimidir Bu nedenle, Türkler için Türkiye Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir. “Bir devletin, bir ulusun ya da bir siyasal rejimin kişilerle bağlantısı olamaz” diye itiraz edenler, Türkiye devletinin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlamaları gerekir.

   


Amerikan NATO

Doç. Dr. H. Bülent OLCAY

NATO'da kendine göre açılımlar yapmak isteyen ABD, dünya kamuoyunun tepkisinin yanı sıra, özellikle Fransa ve Almanya'nın engellemeleriyle karşılaşmaktadır. Bu iki devlet ABD menfaatlerine hizmet ettiğine inandıkları NATO’nun yerine, Avrupa Birliği bünyesinde bir güvenlik yapılanmasını tercih etmektedirler.
   


NATO Nereye Kadar, Türkiye Nerede Bulunacak ? 

Doç. Dr. Esat ARSLAN

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte iki kutuplu dünyadan, tek kutuplu dünyaya geçiş ve Rusya ile sınırdaş eski Varşova Paktı üyelerinin NATO’ya katılımıyla örgütün ülke sayısının 26’ya çıkmasıyla NATO, bilinen etkinlik kriterlerinin zirvesine ulaşmış bulunmaktadır.
   


28 Haziran 2004 İstanbul: 
Yeni NATO İçin Hazır Olmak


M. Faruk DEMİR

Soğuk savaşın ardından NATO için yeni bir dönemin başladığını söyleyenlerin sayısı daha azdı. Genelde yeni bir sürecin başladığı ve NATO’nun misyonunu tamamlayarak artık tarihe karışacağı söyleniyordu. NATO’nun Varşova Paktı gibi görevinin sona erdiğini ifâde edenler için, hareket noktası klasik tehdit dengesi ve stratejik dengedeki savunma yaklaşımı idi.
   


Bir Milyon Azerbaycan Türkü “AİHM”e,
Azerbaycan Yönetimi BMEBKK’ye

Dr. Şenol KANTARCI

Kafkasya genelinde gerek Gürcistan’daki gerekse Çeçenistan’daki sorunların yanı sıra Güney Kafkasya özelinde dondurulmuş olarak bekleyen bir diğer konu, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali ve yurtlarından sürgün edilen (deportation) bir milyon Azerbaycan Türkü’nün mağduriyeti meselesidir. 
   


Putin, Avrasyacılık ve Yeni Rusya

Dr. İhsan ÇOMAK

Avrasyacılık ve Rusya’nın konuşulduğu bilimsel bir konferansta akademik çevreden bir dinleyicinin “Putin Avrasyacı mı?” diye sorması ve Avrasyacılık üzerine bazı değerlendirmeler, bizi Avrasyacılık ve Putin Rusya’sı üzerine bu yazıyı kaleme almaya sevk etti.
   


ABD - Rusya Federasyonu Kıskacında
Türkiye’nin Kafkasya Politikası


Dr. Yaşar KALAFAT

Kafkasya denilince; güneyde Aras, kuzeyde Kuban nehirleri, batıda Karadeniz, doğuda Hazar denizi ile çevrili bir alanı anlıyoruz. Türkiye’nin bu bölgeye yönelik politikasını bu bölgeyi oluşturan ülkeler politikası olarak algılamak gerekir.
   


Dış Tehdit Karşısında Türk Aydını

Yrd. Doç. Dr.
Hüsniye Canbay TATAR
 

Aydının aslî işlevlerinden biri içinde yaşadığı cemiyet ve onun meseleleri ve değerleri hakkında, tetkik, tahlil ve tenkit yapabilme kabiliyetini gösterebilmesidir. Tabiî ki bunları yapabilmesi için aydının halkını anlaması, onun değerlerini ve meselelerini, onlara karşı çıkmak şöyle dursun, tanıması, bunun için gayret sarf etmesi gerekir. 
   


Kapitalizm Eksenli Küreselleşme Ve
Azgelişmişlik Sorunu


İzzet Ulvi Y
ÖNTER

Özellikle son yirmi beş yıldır dünya ekonomisini artan bir ivmeyle biçimlendiren/ şekillendiren ve değiştiren etken, küreselleşme olgusu olmuştur. İletişim ve ulaşım araçlarındaki hızlı değişim, ulusal ekonomileri yakınlaştırmakla kalmayıp, ulusal kültürlerin hatta moral değerlerin de yakınlaşmasına neden olmuştur.
   


Irak Bataklığında Türk-Amerikan İlişkileri 
Yazar: Mustafa Balbay 
Yayınevi: Cumhuriyet Kitapları 

“Türk-Amerikan ilişkilerini derinlemesine inceleyen, uzun yılların iniş çıkışlarını kitaplaştıran pek çok tarihçimiz, araştırmacımız, yazarımız var.


Son Güncelleme Tarihi: 14.MAYIS.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif