Yıl:8   Sayı: 97   Fiyatı: 6.50 TL  

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli dış politika başlıklarından birini teşkil eden Kıbrıs meselesi, gelinen günde yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. Bu yeni durumun faili, geleceği üzerine planlar, görüşmeler yapılan, çoğu zaman da Türkiye’nin çıkarlarına göre tavır belirleyen Kıbrıs Türk halkıdır. Fakat bu yeni süreci iyi analiz etmek için, öncelikli olarak, Türk dış politikasının bu önemli başlıklarının mahiyetine ilişkin birkaç temel soruya cevap bulmak icap etmektedir: Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında karşılaştığı sorunlar ağırlıklı olarak vatan kıldığı coğrafyasının -konjonktüre göre belirli oranda artma ya da azalma eğilimi gösterse de- jeopolitik mahiyeti, tarihî, dinî ve millî kimliği, iktisadî ve beşerî potansiyelinden mi beslenmektedir yoksa bunlardan büyük oranda azade devletler arası ilişkilerde var olan çıkar çatışmalarının bir ürünü olarak “al-ver” ya da “kazan-kazan” mantığı içinde çözülecek konular mıdır?

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    KKTC Birinci Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ ile Söyleşi

“Kapsamlı Görüşmeler”in Gidişatı Teslimiyettir!


2023- Seçimlerden sonra Türkiye’de Kıbrıs konuşuluyor meselenin halledilmesi için. Size göre mesele hallolması için uygun bir zeminde mi ilerliyor?
R. Denktaş-
Kıbrıs meselesi konuşmanın ötesinde bir duruma gelmiştir ve çok yanlış bir intiba vardır.

   Kıbrıs Görüşmelerinde “Yeni Süreç” ve Uzlaşma Arayışları

Büyükelçi (E) Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ

Kıbrıs “sorunu” olarak Rum-Yunan ikilisinin 1950’li yıllardan bu yana dünya gündemine “armağan” ettiği Kıbrıs uyuşmazlığının temelinde, Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a bağlanması (ENOSİS), en azından Ada’nın tamamının Rum egemenliği altına sokulması mücadelesi vardır.

   KKTC Başbakanı Derviş EROĞLU ile Söyleşi

Halkın Bize Niçin Oy Verdiğinin Bilincindeyiz!


2023- Öncelikle seçim galibiyetinizi kutlar, hayırlı olmasını dileriz. Seçim sonuçları, KKTC’yi takip edenler için sürpriz değildi, seçim öncesindeki sakin tavrınıza bakarsak herhalde sizin için de şaşırtıcı bir yönü yoktu..

   Rumların Kıbrıs’ta Bitmeyen Mülkiyet Savaşı

Prof. Dr. Ata ATUN

Kıbrıs Rum hükümeti KKTC toprakları üzerinde egemenlik sağlayabilmek amacı ile bireysel mülkiyet hakkı iddiası ile ABAD’ı ve AİHM’yi kullanarak hukuksal saldırılara geçerken, Rum Ortodoks Kilisesi de tamamen dinî bir kisve altında, Avrupa ve Amerika’nın yumuşak karnı olan Hıristiyanlık dinini kullanarak ve sûistimal ederek, aynı amaç doğrultusunda organize girişimler başlattı.

   Prof. Dr. Hasan ÜNAL ile Söyleşi

Meşruiyetini Yitiren Talat İstifa Etmelidir


2023- Kıbrıs konusunda uzman bir isim olarak 19 Nisan seçimlerini değerlendirir misiniz?
H. Ünal-
19 Nisan seçimleri çok ama çok tarihî öneme sahip bir seçim. Çünkü bu seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri var olan dengelere yeniden dönüldü.

   Kıbrıs’ta Bir Şeyler Oluyor: Acaba Doğru mu Oluyor?

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ - Nurgül BOSTAN

Şubat 2008 içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nde Rum Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın “Cumhurbaşkanı” seçilmesiyle birlikte, eski GKRY lideri Tasos Papadopulos döneminde kilitlenen, Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne ilişkin ümitler yeniden yeşertilmeye çalışıldı.

   Yeni Dünya Düzeni’nde Eski Sorunlarıyla Kıbrıs

Gözde KILIÇ YAŞIN

Soğuk savaşın dondurulmuş sorunlarının en klasik örneği olan Kıbrıs Adası’ndaki “de facto” bölünmüşlük, dünyanın yeniden kurulması aşamasında da sorun olmayı sürdürüyor. Ne “parçalayan küreselleşme”, ne yeni devletler doğuran yerelleşme, ne de üst planda dünyaya bağlamasıyla bütünleşmeci ama alt planda ayrılıkları derinleştirmesiyle ayrılıkçı olan glokalleşme rüzgarları, Kıbrıs’ın kuzeyinden geçemedi.Ortadoğu’ya Sıçrama Tahtası Kıbrıs

Ceyhun BOZKURT

ABD, psikolojik harekât unsuru olarak televizyonları, dolayısıyla da filmler, programlar, diziler gibi görsel unsurları en fazla kullanan ülke... Son yıllarda tüm dünyada da takip edilen “24” isimli bir dizi var. Bu dizinin birinci sezonunda siyahî bir ABD başkanı vardır ve ABD uluslararası terörle, demokrasiyi ön plana çıkaran bir şekilde mücadele eden bir ülkedir.Türkiye-Ermenistan İhtilafında ABD-Azerbaycan Paradoksu

Prof. Dr. Esat ARSLAN

1980’li yıllardan itibaren Türk insanı her yılın Mart ve Nisan ayları buruk bir heyecan içinde geçirmektedir. Önce Nevruz’la sinirler gerilmekte, ardından 1915 olaylarıyla ilgili olarak ABD Başkanı’nın ne diyeceğine odaklanmaktadır.

   Kafkasya’da Yeni Dönem mi?

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kurulan Ermenistan Cumhuriyeti, Türk-Ermeni ilişkilerine yeni bir boyut katmıştır. Türkiye, Ermenistan’ı, Azerbaycan ve Gürcistan ile aynı zamanda tanımış, ancak Ermenistan Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarının dokunulmazlığını resmen tanımadığı ve ayrıca Ermeni Anayasa bildirgesinde Doğu Anadolu’dan Batı Ermenistan olarak bahsedildiği için, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurulamamıştır.

   ABD Eksenli Türkiye-Ermenistan İlişkilerindeki Normalleşme Süreci ve Kafkasya Jeopolitiğine Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

ABD Başkanı H.B.Obama’nın Başkan seçildikten sonra, ilk kapsamlı yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapması dünyada yankı bulurken, bu durum Türkiye’de büyük heyecan ve beklenti yaratmıştır.

   Emperyalist Tabanlı Güç Mücadelesinin Avrasya Jeopolitiğine Etkileri ve Türkiye İçin Bölgesel Tehlikeler

Haktan BİRSEL

Sanayi Devrimi’nden günümüze kurulan düzenin temel mantığı hemen hemen değişmemiştir. Devrim, Batı dünyasına, dünyaya hâkimiyet mücadelesi kapsamında oluşturduğu politikaları bir bir uygulama alanına koyma imkânı sunmuştur.

   Olumsuz ABD İmajını Obama Düzeltebilecek mi?

Gizem SEVİNDİR

Machiavelli, “Prens” isimli eserinde, ahlâkî ilkelerin önemli olmadığını ve prenslerin güçlerini koruyabilmeleri için gereken her şeyi yapmaları gerektiğini belirtir. Ona göre prensler sevilmekten çok korkutmalılar, bu şekilde güçlerini etraftakilere kabul ettirmelidirler.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu