Yıl:9   Sayı: 109   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkistan’ın küçük ama stratejik ülkesi Kırgızistan’da son beş yıl içinde ikinci defa bir halk ayaklanmasıyla iktidar devrildi. 2005’teki ayaklanmaya Lale Devrimi olarak isimlendirilirken, henüz bir isme sahip olmayan yeni devrimin şimdilik sükûta eren kargaşayı kalıcı istikrara giden yolu açacak reformlarla perçinlemesi, herkesin ortak beklentisidir. Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her ülkenin kendi şartlarından kaynaklanan birçok sorunla karşı karşıya kalmışlardır.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Kırgızistan’ın Modern Siyasî Elitinin Oluşumunda Bölgecilik ve Aşiretçilik Kalıntılarının Etkisi

Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV

1990’ların başında, Sovyetler’in dağılmasını müteakiben Orta Asya’daki, bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlerin liderleri akut problemlerle karşılaştılar. En ağır sorunlar ise, Sovyet siyasî sisteminde serbest pazar ekonomisi ve özel mülkiyete dayalı bir sivil toplumun bulunmaması ile alâkalıydı.

   Kırgızistan’da Devrim'den Devrim’e Giden Süreç

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya’da ortaya çıkan boşluk küresel hegemonya peşinde koşan ülkelerin bu yörelere dikkatlerini yoğunlaştırmalarına neden olmuştur. SSCB’nin dağılmasının ardından bölgede en çok dikkat çeken ülkelerden biri de Kırgızistan olmuştur. Kırgızistan bölgenin en küçük ülkelerinden birisidir.

   Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR:

"Kırgızistan Bir Ayaklanmayı Daha Kaldıramaz"


2023- Kırgızistan’da son beş sene içerisinde iki halk ayaklanmasıyla yönetim değişikliği yaşandı. Bağımsızlık sonrasında yaşananlardan başlayarak bu devrimlere yol açan sebepleri anlatır mısınız?

   Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi?

Dr. Ali ASKER

Türkistan’ın küçük, aynı zamanda ciddî kalkınma sorunuyla baş başa kalmış ülkesi Kırgızistan, 5 yılda iki darbeyi omuzlamak zorunda kaldı. A. Akayev’in cumhurbaşkanlığı döneminde diğer Orta Asya cumhuriyetleriyle kıyaslandığında Kırgızistan’daki rejim çok ılımlıydı.

   Kırgızistan Ekonomisi ve Küresel Krizin Etkileri

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

Kırgızistan’ın ekonomisi ve nüfusu çok büyük olmasa da, coğrafî konumu çok önemlidir. Asya’nın sürekli kaynayan ülkesi olan Kırgızistan, hem Rusya, hem Çin, hem de ABD için hayatî önem taşımaktadır. ABD düşünce kuruluşlarından Stratfor’dan Lauren Goodrich’in Kırgızistan’da yaşanan gelişmelerin hemen ardından kaleme aldığı yazısı Kırgızistan’ın önemini çok iyi bir şekilde özetlemektedir.

   Son Olaylar Işığında Kırgızistan

Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Daha önceki yazılarımda, verdiğim konferans ve demeçlerimde Kırgızistan kelimesinin benim için huzur, sükûnet, medeniyet; Kırgızlar denince de uygar, yumuşak başlı, sakin ve medeni insanların aklıma geldiğini defalarca beyan etmiştim.

   Bu Sefer Kırgızistan’da Kazanan Kim?

Haktan BİRSEL

Ahmet Raşid’in “Yeryüzünün Beşiği” olarak isimlendirdiği Kırgızistan’ın 1990 yılından itibaren Asker Akaev liderliğinde başlayan bağımsız bir devlet olarak ilerlemesi süreci, 20 yıl içinde ikinci kez tökezledi. Yine öncesinde olduğu gibi, yolsuzluğu ve eşitlikten uzak uygulamalar bahanesiyle, eski Sovyet araçları üzerinde bir grubun ayaklanması ile başkent Bişkek sallandı, başkanlık sarayına yüründü, saldırıldı ve yönetim yeniden el değiştirdi.Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN:

"Osmanlı Sisteminde Patrimonial Yönetim"


Tarihsel süreç içinde Osmanlı toplum yapısı, Batılılar tarafından ileri sürüldüğü gibi, patrimonial veya “Yabancı Soylular” egemenliğine dayalı bir yönetim biçimini temsil eder. Bu yapılaşmada, yönetici ve askerî sınıf birlikte merkezi (center), yönetilenler (halk ve köylüler) ise çevreyi (perihery) oluşturur.Türkiye Nükleer Kıskaçtan Kurtulmalıdır

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Bütün dünya yavaş yavaş bir nükleer savaşa doğru sürüklenmektedir. Günümüzde birbiri ardı sıra yaşanmakta olan olaylar ve bunların yarattığı tepkiler, insanlığın anavatanı olan yeryüzü küresinin adım adım bir nükleer savaş üzerinden yok olmaya doğru sürüklendiğini ortaya koymaktadır.

   60. Yıldönümünde Kore Savaşı’nın Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşa girmeme bağlamında uygulamış olduğu “ihtiyatlı kararlılık gösterisi” neticesinde, savaş biterken yalnızlık girdabı içerisinde bulunuyordu. Nitekim Yalta Konferansı’ndan bir birkaç hafta sonra 19 Mart 1945 tarihinde SSCB Hükümeti savaş sonrası dünyayı biçimlendirmedeki etkiliğinin bir göstergesi olarak Türkiye’ye bir nota vererek, 1925 tarihli “Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması”nı yenilemek istemediğini bildirmişti.

   Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tevarüs Edemeyen Bir Düşünce: Turancılık

İkbal VURUCU

1990’lı yıllarda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, Azerbaycan ve Batı Türkistan Türk devletleri bağımsızlıklarını almışlardır. Bu tarihî olay, Türkiye’de ve dünyada büyük bir yankı uyandırmış, “Türk Birliği”nden ve “Turan”dan sık sık söz edilmeye başlanmıştır.

   Azerbaycanşinaslığı’nın Etno Kültürel Boyutu

Dr. Yaşar KALAFAT

Bu makalemizde Türkiye penceresinden bakarak, kültürü stratejik bir obje olarak kabul eden halk bilimci gözü ile Azerbaycanşinaslığı’nı irdelemeye çalışıyoruz. Bize göre Azerbaycanşinaslığı her şeyden evvel kimlik meselesidir ve kimliğin aidiyet sınırlarını büyük ölçüde halk kültürü belirler.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu