Yıl:10   Sayı: 121   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Günümüz dünyasında insanlığın en büyük sorunlarından bir tanesi, kapitalizmin toplumsal tasarımının yol açtığı adâletsizliğinin bir neticesi olarak ortaya çıkan zengin-fakir çelişkisi olarak tanımlanabilir. Paylaşımı, dayanışmayı ve kardeşliği tahrip eden ‘”homo economicus”u yücelten kapitalizm, insanlara sahip oldukları kadar varlık alanında bir görünürlük vaat ederken, kendini varlığını da garanti altına almıştır. İnsanın sınırsız ve sürekli tahrik edilen arzularına yaslandığından dolayıdır ki, liberal kapitalizm bütün alternatif görüşlere meydan okuyarak tarihin sonunu ilan etme cüretini göstermiştir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Muhafazakârlık: Yükselen Sosyo-Politik Dil

Prof. Dr. Nadim MACİT

Muhafazakârlık, XVIII. yüzyılda hem Amerika hem de Avrupa’nın her tarafında etkili olan aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen fikrî ve siyasî bir söylemdir. Başlangıç itibariyle bir tutum ve duruşun ifâdesi olarak ortaya çıkan muhafazakârlık, geleneğin modern dille kuruluşunu temsil eden bir anlayıştır.

   Ahlâksız Muhafazakârlık Üzerine Söylev

Kubilay KAVAK

Hz. İsa’yı kalabalığın önüne erguvan çiçeği renkli giysileri içinde çıkaran Roma Vâlisi Pilatus, onu halka şöyle takdim etmişti: Ecce homo! İşte adam!Bu takdim asırlar sonra dinle-diyanetle çok da işi olmayan Nietzsche’ye bile ilham verecek, onun “Kişi Nasıl Kendisi Olur?” isimli eserinin üst başlığını “Ecce Homo” olarak belirlemesine yol açacaktı.

   Eren ERDEM:

“Gerçek İsyân Kapitalizme Karşı Olandır!”


2023- Bütün her şeyin değiştiği, kavram ve değerlerin içlerinin boşaltıldığını bir dünyada yaşıyoruz. Siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? Size göre kavramların ve değerlerin yeniden tanımlanıp tedavüle sürülmesi neden kaynaklanıyor?

   Muhafazakârlığın Halleri

Mustafa YİĞİT

Tüm dünyada uzun zamandan bu yana belli başlı iki tarafın, iki ideolojik duruşun olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar birisi sağ diğeri de solda yer alan düşünce sistemleri. Sağda yer alanlar liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, faşizm ve kapitalizm olarak sıralanmaktadır.

   Yeni Muhafazakârlık'tan Muhafazakâr Demokrasi'ye

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Yirmi birinci yüzyılın derinliklerine doğru dünya son derece hızlı bir biçimde yol alırken, köklü dönüşümlere doğru sürüklenen insanlık yeni bir devrimler çağı yaşayacağına, tamamen aksi bir doğrultuda yeni bir tutuculuk dönemine girmiştir.

   Türk Muhafazakârlığı ve Milliyetçilik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKINCI

Türkiye’de “muhafazakârlık” kavramının siyasî literatürde tartışılmaya başlanması çok yakın bir zamana tekabül etmektedir. Bu tartışmalar, Türkiye’de genellikle “tutucu” ya da “gerici” sıfatlarının muadili olarak kullanıla gelen muhafazakârlık kavramının siyasî literatürde bir ideoloji olarak yeterince tanınmayan bir düşünce geleneğinin de tanınmasında faydalı oldu.

   Osmanlı Toplumunda Aydın-Halk İkilemine Eleştirel Bir Yaklaşım

Ayşe ÇETİNKAYA AYDIN

Türk sosyoloji geleneğinde aydın-halk ikiliğine ilişkin değerlendirmeler Ziya Gökalp’le başlar. Gökalp, Tarihselci bir yaklaşımla, Osmanlı düzeninde aydın-halk ikiliğine dikkatlerimizi çekmiş ve bir yanda millî kültür ve inanç sisteminin koruyucu unsuru olan halk kitlesi, öte yanda Enderun’da yetişmiş, halkın değerlerinden yoksun Yabancı Soyluların oluşturduğu bir üst tabakanın varlığından söz açmıştır.“GOKAP” Bölgesinde Jeo-Stratejiden Jeo-Ekonomiye

Prof. Dr. Esat ARSLAN

“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi”ndeki (GOKAP) sorunları çözmede pilot ülke olmanın önemli belirleyici parametrelerinden birisinin de “ekonomik pragmatizm”i esas alan bir dış politika izlenmekten geçtiği algısı, Türkiye’de giderek yerleşmektedir.Dr. Mustafa AKSOY:

“Kültür Sosyolojisi ve Türk Kültür Coğrafyası”

İ. Vurucu- Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
M. Aksoy-
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan “Torin-Torini-Torun” cemaatinin bir üyesi olarak 1959’da Çukurova’nın önemli iskân merkezlerinden biri olan, Kadirli’de doğmuşum.

   Stratejik İçerik ve Kültürel Kimlik

Dr. Yaşar KALAFAT

Bu makalemizde, Balkanlar’ın Osmanlı dönemi ve ondan sonraki geçmişine bakarak, geleceğine dair stratejik irdelemelerde bulanacağız. Bunu yapmaya çalışırken küresel ve bölgesel güçlerin günümüzdeki oryantalizm içerikli uygulamalarından hareketle Bal-tam’ın ışığında bir rota tayin edeceğiz.

   Zazaca Konuşan Alevîlerde Koç Heykelli Mezar Taşları

Ali Rıza ÖZDEMİR

Toplumların geçiş dönemleri doğum, evlilik ve ölüm olmak üzere 3 başlık altında incelenmektedir. Bütün toplumların kültürel yaşamında geçiş dönemleri, renkli törenlere sahne olmakta, her toplulukta değişik maddî kültür unsurları üretilmektedir.

   İdris-i Bitlîsî

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR

Bilgin ve devlet adamı olarak İdris-i Bitlîsî, XV. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Önce Akkoyunluların ve daha sonra da Osmanlıların hizmetinde bulunarak ilme hizmetleri yanında, XV. yüzyılın Türk siyasetine büyük katkılarda bulunmuştur.
Anlaşılacağı gibi İdris-i Bitlîsî’nin ismi İdris’tir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu