Yıl:11   Sayı: 133   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin oluşturduğu kaotik ortam, Amerikan işgalinden bu yana bir türlü istikrara kavuşmayan Irak’a, mevcut kaosu besleyen bir etki olarak yansıdı. Irak’ta birçok acı olayın yaşanmasının faili ve bugünkü sorunların mimarı konumundaki ABD’nin işlediği insanlık suçlarının hesabı henüz sorulmamışken, bütün bölgeyi yeni bir kaosa sürükleyecek Suriye macerasına ABD’nin stratejik planları doğrultusunda hazırlananların vicdanlarında dahi ABD’yi mahkûm etmedikleri anlaşılmaktadır.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Bilgay DUMAN:

"Irak’ta Neler Oluyor?"


2023- Irak’ta siyasî bir kriz var. Irak’ta son dönemde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Irak’ta yaşananları neyle açıklamak mümkün?
B. Duman-
Irak’ta günümüzde yaşanan krizi 2010’daki seçimlere ve daha öncesine kadar götürmek mümkün.

   İran ile Suriye Arasında Irak!

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Ortadoğu haritasına bakıldığı zaman Irak’ın, İran ile Suriye arasında yer aldığı ve aynı zamanda Türkiye, Arabistan, Ürdün ve Kuveyt ile de sınırdaş bir konumda bulunduğu görülmektedir. Küreselleşme aşamasına girildikten sonra yaşanmakta olan Ortadoğu sorunlarının neredeyse tam göbeğinde yer alan Irak’ın, yeni dönemde sahip olduğu jeopolitik konumuyla,.

   Irak: Bir Ülkenin Katledilişi

Felicity ARBUTHNOT

Amerika’nın, 2003 yılında, zaten 1991 bombardımanından sonra imar edilememiş, yerle yeksan altyapısı olan ve on üç yıl süren acımasız ambargolarla mahvedilmiş Irak’a yaptığı saldırısı, katliam manyağı askeriyesi tarafından daha işin başında niyetini izhar edecek biçimde “Şok ve Dehşet Operasyonu” olarak adlandırılmış olması ne kadar da manidardır.

   Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN:

“KCK Operasyonları Bölge İnsanını Özgürleştirdi”


2023- Söyleşimize, KCK ne zaman kurulmuştur, nasıl faaliyetler yürütmektedir sorularıyla başlayalım isterseniz.
M. Özcan-
KCK, örgütün dünyadaki ve Türkiye’deki konjonktüre bağımlı olarak kendisini yineleme çabalarından birisidir.

   Siyasî-Stratejik Gelişmeler ve Türkiye

Prof. Dr. Nadim MACİT

Küreselleşme taraftarları her ne kadar yaşanan süreci küresel demokratik devrim şeklinde takdim etse de dünyada otoritarizm giderek yükselmektedir. Eşit olmayan ve her alanda farklı sosyo-politik durumla kesişen toplumları birleştirme-bütünleştirme çağrısı, sömürü düzeneğinin araçlarını çoğaltarak dünyayı istila ettiğini göstermektedir.

   Doç. Dr. Mehmet GÜNAL:

“Kürdistan’ın Kurulabilmesi İçin Şartlar Olgunlaştırılıyor”


2023- Kısa bir süre önce “BOP, Arap Baharı ve Suriye Meselesi Işığında Mayın Temizleme İsrail ve AKP” isimli kitabınız yayınlandı. Bugün Suriye’de olup bitenleri de göz önünde bulundurduğumuzda kitabı nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Kürt Açılımı: Söylemde Yenilik-II

İkbal VURUCU

2023’ün geçen sayısında yer alan birinci bölümde ana hatlarıyla vurguladığımız gibi, Kürt Açılımı ile başlayan politik uygulamalar sıradan birer icraat değildir. Sâdece siyasî bir sonuca değil aynı zamanda uzun vadede sosyolojik sonuçlara da gebedir. Türk toplumunun 19. yüzyıldan beri yürüttüğü modernleşme sonucunda elde ettiği kayda değer kazanımların kaybedilmesi gibi bir sonuç doğurabilecek güçtedir.KKTC’nin İsmine Veda mı Ediliyor?

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Kuşkusuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devleti, Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devlet tarafından tanınmış, 29 yıllık gerçek bir olgu ve yalın bir realitedir. Halk tabanlıdır. Çünkü, Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini belirleme (self-determination) hakkını kullanarak bağımsız devletini 15 Kasım 1983 tarihinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adıyla kurmuştur.Fransa’nın Seçimi Nasıl Okunmalı?

Arş. Gör. Cemil Doğaç İPEK

Son dönemde yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de de ilgiyle takip edildi. Seçimler neticesinde oluşan siyasi manzaraya bakıldığında çeşitli sürprizlerin gerçekleştiği görülmektedir.

   Kuzey Afrika’da Esen Rüzgârların Yarattığı Jeopolitik İklim Değişimine Bir Bakış

Dr. Haktan BİRSEL

Afrika kıtasının Akdeniz’e bakan yüzünü oluşturan kıyı şeridi Kuzey Afrika olarak tanımlanmakta ve batıda Cebelitarık boğazından doğuya doğru Fas, Cezayir, Libya, Tunus ve Mısır olmak üzere beş kıyı devletine ev sahipliği yapmaktadır.

   İmparatorluklar Mezarlığı Afganistan’da Rusya’nın Kişisel Savaşı

Merve Suna ÖZEL

19. yüzyılda İngiltere ve Rus Çarlığı arasında tampon bölge olan Afganistan, soğuk savaş döneminde Sovyet işgaline uğramıştır. Sovyetler Birliği bölgede hâkimiyet sağlayacağı düşüncesi ile bu işgale başlamışsa da, Afganistan Sovyetler için kısa sürede içinden çıkılmaz bir bataklık hâline gelmiş ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünü hızlandıran bir etmen olmuştur.

   Suriye’deki Kara Propagandanın Yeni Haçlıları; ABD Düşünce Kuruluşları

Özdemir AKBAL

Bu yazıda, Suriye’de olayların başladığı tarihten Mart 2012’ye kadar olan dönem içinde taranan toplam 81 analiz, rapor ve panel konuşmasının çözümlemeleri ele alınmaya çalışılacaktır. Okumalar sonucunda, Stratfor’un isimsiz yazılarla, olaylara yönelik düşüncelerini ifâde ettiği görülmüştür.

   İktidar Olgusuna Yönelik Bir Giriş Denemesi

Afşin SELİM

Sözlüklerde; bir işi yapabilme gücü, başarısı, yetkisi ve yeteneği olarak tanımlanan iktidarın, “kadir” ve “muktedir” gibi kelimelerle aynı kökten türeyişi mânidardır. Bir işin yapılabilme gücü ve o güç üzerinden edinilen başarı, kişinin yeteneğini ispatlamakla birlikte, onu yetkilendirir de.

   Tarih Boyunca Türklerde Haberleşme

Turan CAN

İnsanlık tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetleri, çağlar boyunca değişik aşamalardan geçerek ve sürekli gelişerek bu günkü yapısına kavuşmuştur. Posta ve haberleşme insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

   Yeni Teşvik Sistemi ve Bölgelerarası Kalkınma Modeli

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Son günlerde, yeni teşvik sistemiyle Türk toplumunun kalkınma olgusu yeni bir sürecin içine girmiştir. Artık bölgeler arası sosyo-ekonomik, kültürel ve değerler ayrışımının ötesinde, tamamen ekonomik platforma yönelik tek cinsten (homojen) bir kalkınma projesi sistemin temel felsefesini oluşturacaktır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu