Yıl:11   Sayı: 145   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın bugüne kadarki en ağır faturasını Reyhanlı’daki patlamalarda hayatını kaybeden, 50 canla ödedi. 100’e yakın yaralının olduğu bu saldırılar neticesinde acıyla bir kez daha anladık ki, Ortadoğu’da yaşanan her gelişme, Türkiye’yi etkileme kapasitesine sahip. 1991’den bu yana bölgede yaşanan savaşlarda yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve kurulan kaos düzeni içerisinde bu rakamlara, her gün yaşanan olaylarla, yenileri ekleniyor.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Mustafa KAFALI:

“Oğuz Ayağa Kalkacak ki Türk Dünyası Birleşsin!”


2023- Türk kelimesinin tarihsel kökenlerinden bahseder misiniz? Tarihte ilk olarak ne zaman Türk kelimesi kullanılmaya başlanmıştır?
M. Kafalı-
Göktürkler’den önce de “Türk” adına rastlanmaktadır. Hunların son döneminde Hunların batı kolu olan Akhunlar için diğer kavimler Türk tabirini kullanıyorlar.

   Türk Adının Eskiliği ve Köklülüğü Üzerine

Doç. Dr. Osman KARATAY

Bir milletin varlığı ona verilen isimle bağlı ve alâkalı değildir. Esasında tek bir ismi olan millet neredeyse yoktur. Genellikle de iç ve dış adlandırma olarak iki isim bulunur. Ermeniler kendilerine Hay der; Gürcüler ise Kartli. Arnavutlar Şiptar iken, Yunanlar Ellen’dir.

   Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ:

“Türkler, Tanrı’nın Yeryüzündeki Hizmetkârlarıdır”


2023- Öncelikle Türk adının tarihsel kökenine değinmek isteriz, Türk adına hangi tarihi kaynaklarda rastlamaktayız?
S. Gömeç-
Türk adına bildiğimiz şekliyle en eski olarak Çin kaynaklarında rastlıyoruz.

   Türk Kelimesi Üzerine Birkaç Söz

D. Ahsen BATUR

Çin kaynaklarında “Tü-ku” şeklinde geçen Türk kelimesi çok büyük bir ihtimalle VI. yüzyılın ortalarından biraz önce zuhur etmiştir. Herodot’ta ve diğer eski kaynaklarda geçen ve Türk kelimesini çağrıştıran sözcüklerin ise Türk kelimesiyle ilgisi ispat edilebilmiş değil.

   Türklüğün Dört Hâli Bağlamında Müzakere Süreci

M. Ragıp VURAL

“Başı bulutlara değen büyük baobap ağacı, övünerek etrafına baktı, ‘her şey benim gölgem altındadır… bütün eşya hizmetim için yaratılmıştır’ dedi. Kendini âlemin merkezi ve eşyayı kendisinin hizmetinde farz etti.

   Siyasî Coğrafya Yaklaşımıyla Mekânın Türkleşmesi

Ali Rıza ÖZDEMİRT

Meşhur hikâyedir ve bilmeyen nadirdir: Hunların kudretli hükümdarı Mete Han, uyguladığı akıllı ve tedbirli politikalarla devletini güçlendiriyor, halkının refahını arttırıyordu. Mete Han, ordusunu da büyütmeye başlamıştı..

   Yeni Türkiye’de Türk Kimliği’ni Tartışmak-1

İkbal VURUCU

Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma evresiyle birlikte politik alanda yeni düzen arayışı da kesintisiz devam etti. Bu arayış aynı zamanda bir gerçeği de bize hatırlatıyordu. Mevcut “düzen” artık sorunlara çözüm bulma yeteneğini kaybetmişti. Medeniyet düzeyinde bakacak olursak Osmanlı-Türk (İslam) medeniyeti Hıristiyan Batı medeniyeti karşısında yenilmişti.“Türk”ü Silen Zihniyet ve Şark Meselesi

Dr. Arslan TEKİN

Türkiye’de, “Türk’üm” demek “suç” hâline getirilmek isteniyor.
Bayrağın adının bile değiştirilmesi gerektiğini söyleyenler dahi çıkmıştır. Bunu açıkça dile getiren bir “Neo-İslâmcı” hanım “gazeteci”nin PKK’yı meşrulaştırılması için PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın emriyle teşkil ettirilen “Âkil Adamlar” arasına sokulmasında bir beis görülmemiştir.Millî Mücadele Öncesi ve Sonrasında Türkçülük ve Atatürk

Turan CAN

Topyekûn Millî Mücadele diye adlandırdığımız bu savaşın kazanılmasında; askerî, siyasî, diplomatik ve benzeri etkenlerin yanında Türklük şuuru, Türkçülük hareketi, dediğimiz millî şuurun da önemli bir yeri vardır. Çünkü bu mücadele, aslında, Türk milletinin kendi benliğini bulma, kendi varlığına sahip çıkma mücadelesidir.

   Türklere Yapılan Soykırımlar

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

2015 yılına doğru günler ilerlerken, yeniden soykırım kavramı Türk kamuoyu önüne getirilmekte ve uluslararası bir insanlık suçu olan bu kavram üzerinden Türk devleti yargılanmaya ve suçlanmaya çalışılmaktadır. Bir asır önce tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmış olaylar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu dünya kamuoyu önünde zor durumlara düşürülmeye;

   Bir Reyhanlılı Olarak Reyhanlı’yı Analiz Etmek

Hasan KANBOLAT

Doğu’da “üç vakte kadar” masalların ve kahve falının vazgeçilmez başlangıç cümlelerindendir. Orta Asya için kahve falına bakacak olursak, giderek artan ipuçlarına göre üç vakte kadar Özbekistan’da da bir şeyler olacak gibi görünüyor. Ocak 2013’ten beri Özbekistan’ı merak edenler ve soranların sayısı çığ gibi büyüyor.

   İsrail’in Suriye’yi Vurmasının Düşündürdükleri

Prof. Dr. Esat ARSLAN

İsrail Devleti’nin tanınması üzerinden tam 65 yıl geçmiş bulunmaktadır. Aslında Filistin Devleti’nin BM tarafından kuruluş kararının verilmesi üzerinden de 66 yıl geçmiş olmasına karşın, Filistin Devleti’nin geleceğine dair belirsizlik de bilinen sebeplerden dolayı elan devam etmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu