Yıl:13   Sayı: 157   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

2023’ün bu ayki kapak konusunu algı yönetimi ve psikolojik savaş olarak belirlediğimizde, AİHM’nin Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili tazminat kararı henüz açıklanmamıştı.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Psikolojik Savaş ve Propagandanın Kültürle İlişkisi

İkbâl VURUCU

Psikolojik savaş, algı yönetimi ve propaganda kavramları birbirinden farklıymış gibi görünse de aynı eylem biçiminde ve işlevde kesişen bir ilişkiler ağına vurgu yapar. Psikolojik savaş, propaganda ile algının istenen yönde yönetilmesi, biçimlenmesidir.

   Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR:

“İnsanlar Otoriter Liderlerden Hoşlanıyor”


2023- İsterseniz sizin uzmanlık alanınız olan sosyal psikolojinin ilgi sahasıyla başlayalım sohbetimize.

D. Kökdemir-
Sosyal psikoloji, aslında çok geniş bir alan. Ama genel olarak söyleyecek olursak ilgilendiği şey, insan-insan ve insan ve grup ilişkisi...

   Algı Yönetimi ve Psikolojik Operasyon

İbrahim ÇEVİK

Soğuk savaş sonrası dünya düzeninde devletten devlete ilişki geleneğinin yerini, yarı resmî ve sivil görünümlü örgütlerin, doğrudan hedef ülke kamuoylarına yönelik olarak yürüttükleri ilişki almıştır. Egemen ülkelerin elbette kendi çıkarlarına uygun olarak düzenlemeleriyle yürüyen bu yeni ilişki türüne, “küreselleşme” gerekçe gösterilmektedir.

   Dr. Rifat S. İLHAN:

“En Büyük Tehlike, İnsanların Kendilerini Saklamaya Çalışması”


2023- Politik psikolojinin temelde ilgilendiği konu başlıkları nelerdir, bunlardan bahseder misiniz biraz?

R. İlhan-
Politik psikoloji ilk olarak, çatışmalı iki toplum arasındaki çözülemeyen sorunların veya uzlaşmazlığın sebeplerini n araştırılması sırasında ortaya çıkmıştır.

   ‘Suriye Krizi’nden ‘Bilgi Savaşları’nı Çözümlemek

Dr. Sezgin MERCAN

Algı yönetimi ve psikolojik operasyonlar üzerinde çalışmak, makro bir tanımlama kapsamında, yâni “bilgi savaşı” kavramını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmayı gerektirmektedir. Bu kavramın çeşitli bilgiler ve dolayısıyla bu bilginin oluştuğu zemin veya kaynak üzerinde belirleyici-yönlendirici olma ve hâkimiyet kurma hedefini, dolayısıyla da bu yöndeki faaliyetleri barındırdığı açıkça bellidir.

   Psikolojik Harp Ekseninde Kıbrıs Türkleri: Geçmişten Ders-I

Emete GÖZÜGÜZELLİ

Dünyamızda teknolojinin büyüyen bir hızla gelişmesi, istihbarat teşkilatlarının da o derece gelişmesi anlamına gelmektedir. Bu makalede, Kıbrıs’ta yürütülen psikolojik savaş ve siyasî savaş konuları ele alınarak, Annan Planı döneminde cereyan eden olayların açıklanması hedeflenmiştir.

   Taziye’den Tazminat’a Doğru

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Hiç unutmuyorum, üçüncü milenyumun başlarında 26–27 Ocak 2002 tarihinde, -bilen, bilir- tarihçilerin kutsal mekânı “Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu” (School of Orient and African Studies SOAS)’nda bir bilgi şöleni (sempozyum) düzenlenmişti.Ukrayna Gelişmeleri Sonrasında NATO Çözülüyor mu?

Dr. Haktan BİRSEL

NATO; 1949 yılında ABD, Kanada, Belçika, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz ve İngiltere ile kurulmuş ve 1952 yılında içine Türkiye ve Yunanistan’ı alarak Akdeniz’e kadar genişleme imkânı bulmuştur.Ukrayna Nereye Doğru Gidiyor?

Dr. Hakan KANTARCI

“Kırım ve Doğu Ukrayna'daki gelişmeler, Batı ile Rusya arasında sıkışmış Ukrayna'nın ödediği bir diyettir. Eski Sovyetler Birliği, daha sonra BDT üye ülkesi olması ve Rusya'nın yakın çevre doktrini kapsamında jeostratejik ve jeopolitik konumu nedeniyle Ukrayna satranç tahtasındaki bir piyondur.

   Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR:

“Türkiye’de Beşerî Coğrafyanın İç Dinamiklerinde Bir Canlanma Var”


2023- Beşerî coğrafyanın konusu, kapsamı, amacı ve araştırma objesi nedir? Diğer sosyal bilimlerle arasındaki fark nasıl çizilebilir?

E. M. Özgür-
Beşerî coğrafya, insan faaliyetlerinin bir yandan koşulu diğer yandan kısmen sonucu olan yer, mekân ve çevreyle ilgili coğrafyanın temel alanından biridir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu