Yıl:14   Sayı: 169   Fiyatı: 10 TL


  
 

İnsanlık tarihi, bir anlamıyla, Habil ile Kabil arasındaki çatışmada ifâdesini bulan bir mücadelenin de tarihidir. Dünyanın her coğrafyasında iktidar sahiplerinin şerir ve şedid icraatlarının kanlı izlerini sürmek mümkündür. Bu kapsamda yeryüzündeki insanlar kan ve gözyaşıyla dolu ortak bir geçmişe sahiptirler.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Rumlar Bir Çözüm İstiyor mu? Kıbrıs’ta Yeni Dönem Eski Sorunlar

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin gerçekleştirilmesi, adada yeni bir havanın esmesine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında zaten gündeme gelecek konular vardı:

   Kıbrıs: Yeni Dönemin En Önemli Jeopolitik Değeri

Dr. Haktan BİRSEL

Kıbrıs’ta gelecek dönemlerin politikasını da belirleyecek önemli bir seçim gerçekleşti. Biz de tam seçimlerin olduğu dönemde, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tarih sempozyumunda, Doğu Akdeniz Enerji politikalarını ve Kıbrıs’ın pozisyonunu konuşmak için oradaydık. Seçimlerin olduğu bu dönemde adada bulunmak bizim için de çok güzel bir deneyim oldu.

   Yunanistan ve Doğu Akdeniz’de Enerjinin Jeopolitiği

Dr. Theodoros TSAKIRIS

2011 yılı başlarında meydana gelen Arap Baharı’yla birlikte Yakın Doğu’yu şekillendiren değişiklikler, Türk-İsrail ilişkilerindeki kırılmanın öneminin anlaşılmasını gölgelemiş olabilir. Bunun yanı sıra Türkiye ile İsrail ilişkilerinin kötüleşmesi1 Yunanistan ve İsrail arasında bir uzlaşmayı sağlayacak jeopolitik imkânı ortaya çıkartmıştır.

   Kıbrıs’taki Rusya

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giderek, bu küçük ülkenin devlet başkanı ile dostluk ve ittifak antlaşmaları imzaladı. Rusya Devlet Başkanı yapmış olduğu basın toplantısında; Rusya ile Güney Kıbrıs Rum devletini iki stratejik ortak olarak ilân etmişti.

   1915 Olaylarının Yüzüncü Yılında Türkiye-Ermenistan İhtilafı

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Osmanlı Ermenilerinin 1915 yılında yaşamış oldukları trajedi, aslında XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı halklarının yaşamış olduğu trajedinin sâdece bir ayağını oluşturmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci on yılı, Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunan bölgelerde bir çözülme ve büyük felâketlerin yaşandığı bir dönem olmuştur.

   Ermeni Meselesinin Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

1915 olaylarının 100’üncü yıldönümü vesilesiyle, Ermenistan ve Batılı devletlerin sözde soykırımı meselesini Türkiye’ye karşı daha şiddetli söylemlerle rahatsız edeceği önceden bilinmekteydi. Bu bağlamda, 12-24 Nisan 2015 tarihleri ve 07 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türkiye;

   Türkiye-Rusya İlişkilerinde Pürüzler

Hasan KANBOLAT

9 Mayıs’ta Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu için “Büyük Vatan Savaşı”nın 70. yıl dönümü Moskova’da görkemli törenlerle anıldı.
II. Dünya Savaşı 20 milyonun üzerinde kayıp veren Sovyetler Birliği halkları için ayrı bir önemdedir. 9 Mayıs, “Büyük Vatan Savaşı”nın 70. yıl dönümü. Bu nedenle Moskova’da görkemli bir şekilde anılması bekleniyordu.“Kürt Sorunu” Üzerine Bir Derkenar: Var mı, Yok mu?

İkbal VURUCU

Kürt sorunu var mı, yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’de yaptığı konuşmada Türk milliyetçilerinin “Kürt Sorunu yoktur” tezini ve bu tezin sunuluşunda kullandığı argüman ve söylemleri aynen kullandı. Tartışmada bir bakıma bundan kaynaklandı.Sosyal Tarih Açısından Osmanlı’ya Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Günümüz toplum bilimi, tarihsel olaylara yeni bakış açıları getirmek sûretiyle yaklaşımlarını sürdürmektedir. Gelenekli Türk toplum zihniyeti tarihsel olayları kendi çizgisinde inceleyerek olgusal nitelikleri ortaya koymaktadır. Artık tarihsel olaylar olgusal gerçeklere dayanmaktadır. Geçmiş süreç içinde olguların sıralanmaları tarihsel sürecin bir parçasıdır.

   Türkiye – Güney Afrika İlişkileri

Hacı Mehmet BOYRAZ

1600’lü yılların sonu itibariyle sömürgeleştirilmeye başlanan Güney Afrika asırlarca sefalet içerisinde yaşamıştır. 1940’lı yılların ilk yarısında ise aşırı ırkçı apartheid rejimi tarafından yönetilen Güney Afrika, 1993 yılında Nelson Mandela’nın öncülüğünü yaptığı apartheid karşıtı hareketle siyasî istikrara kavuşmuştur.

   Suudi Arabistan İçin Şahane Fırsat

David HEARST

Müteveffa kral Abdullah ölmeden bir yıl önce kendisinden sonraki taht sıralamasında, baba bir anne ayrı kardeşi Mukrin bin Abdulaziz’i ikinci sıradaki veliaht olarak belirlediği zaman, fermanında Suudî taht geleneklerinde yer almayan bir maddeye yer vermişti: Bu kararı hiç kimse değiştiremez!

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.MAYIS.2015
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu