Yıl:4   Sayı: 36   Fiyatı: 4 milyon  

Bundan bir süre önce Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katılmak üzere Davos’ta bulunan Başbakan Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile bir görüşme yaparak müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep etmesi, Kıbrıs’taki çözüm arayışlarının yeniden hareketlenmesine yol açtı. New York’ta tarafların biraraya gelmesi ile başlayan süreç, Lefkoşe ve Bürgenstock’ta devam etti. Gerek adada gerek Bürgenstock’ta yapılan müzâkerelerde taraflar temel konularda uzlaşmaya varamadılarsa da, süreç, Kofi Annan tarafından değişiklikler yapılan plânın 24 Nisan’da adanın iki kesiminde referanduma sunulması kararı ile neticelendi. Çözümün muhatabı olan iki tarafın üzerinde uzlaşmadıkları bir plânı referanduma götürmeleri ortaya çok garip bir durum çıkarıyor. Böyle bir ortamda adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğini şimdiden söylemek ise oldukça zor. Zirâ referandum Rum tarafının “evet”, Türk tarafının “hayır”; Türk tarafının “hayır”, Rum tarafının “evet”; her iki tarafın birlikte “hayır” ya da “evet” demesi şeklindeki ihtimalleri bünyesinde barındırıyor ve her iki tarafın da “evet” demesi haricindeki her sonuç yeni bir sürecin başlamasına imkân tanıyor.   

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız... 

Geleceğin kent içi aracı: CLEVER 
Boyu 1 metreyi bulan iki kişilik prototip otomobil CLEVER basına tanıtıldı. Avrupa Birliği üyesi dokuz ülke tarafından finanse edilen otomobil çevreci olmasının yanı sıra, esnek gövdesi ile trafik sıkışıklığından etkilenmiyor.


Uzaya Yolculuk Gerçek Oluyor 
ABD hükümetine bağlı Federal Havacılık İdaresi, sivil uzay havacılığı yapılmasının önünü açacak bir kararla, Scaled Composites havacılık şirketine uzayda yörüngeli uçuşlar düzenleme lisansı verdi.


Yolcu Uçaklarına Soya Yakıtı 
Amerikalı bilim adamları, yoğun benzin tüketimi nedeniyle küresel ısınma üzerinde önemli etkisi bulunan yolcu uçaklarının yakıt olarak soya yağı kullanmasını istedi.


Mars’ta Metan Sürprizi 
Mars atmosferinde metan gazı bulunması, gezegende mikrobiyolojik yaşam ihtimalini artırdı. Gazı bakteriler üretiyor olabilir. Dünya’dan gözlem yapan teleskoplar aracılığı ile tespit edilen metan, Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın Mars etrafında dönen Mars Express aracı tarafından da doğrulandı.


  


Annan Plânı'na Temel İtiraz Noktaları

Son görüşmelerde Türk tarafınca bir “zafer” kazanıldığı doğru değildir. Ortada iki ya da dört tarafça üzerinde mutabakata varılmış bir “anlaşma” yoktur. Söz konusu olan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nce yazılıp tebliğ edilmiş ve iki ayrı halkoylamasına sunulması istenmiş yaklaşık 9.000 sayfalık bir metindir.
   


KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Söyleşi

Annan Plânı’na “Evet” Demek; Devlet Yerine Vilayet, Egemenlik Yerine Azınlık Olmayı Kabul Etmektir

Geçici Çıkarlar İçin
Gelecekteki
Kalıcı Çıkarlar
Feda Edilemez.
   


Bilkent Üniversitesi Ulaslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan ÜNAL İle Söyleşi:


Türkiye’nin Kazandığı Hiçbir Şey Yok
   


Kıbrıs'ın Jeopolitikası:
Avrupa ve
Avrasya İçin Önemi

Yrd. Doç. Dr.
Elif Hatun KILIÇBEYLİ

1980’lerde başlayan küreselleşme olgusu bugün, 21. yüzyılda dünya siyasetindeki atlası değişimlere uğratan bir sonuca ulaşmıştır. Ve piyasa ekonomisi ile liberalleşen dünya ekonomisi, ülkelerin geleceğine siyasî olarak da yön vermeye devam etmektedir.

   


Dış Politikamızda Nereden Nereye Geldik...

Doç. Dr. HÜNER TUNCER

Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda, Savaş’tan galip çıkan büyük devletlerin önderliğiyle, dünyada barış ve istikrarı kurmak ve sürdürmek amacıyla, Milletler Cemiyeti Örgütü kurulmuştu.1 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğradığı için, Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin aslî üyeleri arasına alınmamıştı. 
   


Kıbrıs’ta “70 Bin Kişilik” Yeni Bir
“Türk Askerî Üssü” Kurulmalı


Dr. Şenol KANTARCI

“Kıbrıs yoksa, petrol ikmalimizi sağlayacak belli tesislerden de yoksun kalırız. Petrol olmazsa, İngiltere’de açlık ve işsizlik ortaya çıkar. Mesele bu kadar basit.”
İngiltere Başbakanı Antony Eden (1897-1977)
   


Büyük Ortadoğu İnisiyatifi
Batının Algılayışı ve Gündemlerindeki Manifestolar

2023 dergisinin Mart sayısının kapak konusu olan Büyük Ortadoğu Projesi hâlen ülkemizin önemli gündem maddelerinden birini teşkil ediyor. Konu ile ilgili çok şey söylendi, yazıldı, tepkiler ve endişeler dillendirildi. Ancak, konunun daha iyi anlaşılması için, projenin sahiplerinin bakış açısının çok iyi anlaşılması gerektiği kanaatindeyiz.
   


Gelenek ve Bütünleşme

Yrd. Doç. Dr. Taner TATAR

Türkiye 150 yıldan fazla bir süreci kapsamakta olan, yoğunluğu dönemler itibariyle farklılık arzetmek üzere, hızlı bir değişime maruz kalmıştır. Önceleri Osmanlı'yı eski gücüne kavuşturmak, sonraları çöküşü engellemek, ardından devleti kurtarmak, yeni bir devlet kurmak ve yeni kurulan devleti ihya etmek üzere değişimin tabiî seyrine müdahalede bulunulmuş, sözkonusu müdahaleler önemli problemler ortaya çıkarmıştır.
   


Küreselleşme-Kültür Etkileşimi Ekseninde
Türkiye Gerçekleri


Dr. Mustafa TALAS

Milletlerin yaşayış, algılayış ve tavır alış biçimi olarak tanımlanabilecek kültür ile küreselleşme arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bir taraftan küreselleşme kültürü derinlemesine etkilerken, diğer taraftan bizzat kültürün kendisi dünyadaki değişim ve dönüşümleri meydana getiren faktör olabilmektedir.
   


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Namık Kemal ZEYBEK ile Söyleşi


Ahtapot: Global Kapitalizm 
 

Biz tarım toplumu döneminde çok güçlüydük. Hatta şunu net olarak söyleyebiliriz; 8 bin yıllık tarım döneminin en büyük oluşumunu Türkler meydana getirdiler. Ama sanayi çağını yakalayamadık. Üstelik sanayi çağının daha başlangıcında, sanayileşme sürecine girmiş ve yeni bir kudret meydana getirmiş Avrupa karşısında gerilemeye başladık.
   


Küresel Liderlik Yolunda Avrupa Birliği Ve Onun Stratejik Ortağı Fener Rum Patrikhanesi

Salim GÖKÇEN

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel liderliği pekiştirme ve enerji kaynakları ile bölgesel güç odaklarını kontrol altında tutma stratejisi olarak bilinen Büyük Ortadoğu Projesi’nin tartışıldığı günümüzde Avrupa Birliği’nin de siyasî bir birlik oluşturma ve Avrupa Birleşik Devletleri’ni hayata geçirme yolunda bazı önemli gelişmeleri hayata geçirdiğini görmekteyiz. 
   


Gayrı “Meşru Müdafaa”

Doç. Dr. H. Bülent OLCAY

Hamas lideri Şeyh Yasin’in 22 Mart’ta cami çıkışında havadan füzelerle şehit edilmesinde uluslararası kabul görmüş hiç bir hukuksal meşruiyet bulunmamaktadır. Silâhlı çatışma zamanlarında uygulanacak hukuk kuralları da düşmanın yok edilmesine ilişkin insanî kurallar içermekte, savaşın daha da yayılmasını önleyici tedbirler alınmasını zorunlu kılmaktadır.
   


Kahramanlar Kitabı 
Yazar: Kolektif 
Yayınevi: Okuyanus 


Kahramanlarınız “kim” sorusuna cevap veren yazarların değerlendirmelerinin yer aldığı ilginç bir derleme “Kahramanlar Kitabı”… 


Son Güncelleme Tarihi: 14.NİSAN.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif