Yıl:6   Sayı: 72   Fiyatı: 6.5 YTL  

Bir ülkenin bağımsızlığının göstergesi nelerdir tarzında bir soruya verilecek cevaplar giderek muğlâklaşmaktadır. Dahası ülkelerin bağımsızlığından çok karşılıklı bağımlılıktan, entegrasyondan bahsetmek daha evlâ yahut popüler bir söylem hâlini almıştır. Küreselleşme kavramı, yeryüzü efendilerinin politik, iktisadî, kültürel ve hatta mistik tasarımlarını ülkelere, milletlere ve bireylere dayatmalarının bir vâsıtası kılınmıştır. Küreselleşme bu vasfı ile hem birçok kavramı hem de o kavramların vaz’ ettiği uygulamaları adeta neshetmiştir. Kötülükle, sirayet kabiliyeti açısından ancak popülerliğin yarışabildiği müşâhedesinden yola çıkacak olursak, küreselleşme kavramının ve dayattığı anlam dünyasının popülerleştirilmesi, onun vaz’ ettiği uygulamaların tahrip edici sonuçlarını kolay izah edilir kılmıştır. Günümüzü açıklamak için cümleye “küreselleşen dünyamızda” ile başlamak ve “bütün ülkelerde bu oluyor” ile devam etmek yeter ve gerek şart hâlini almıştır. İzahı kabul edilebilir kılan anahtar kelimeler bunlarken, bir şeyin popüler olması aynı zamanda meşruiyet kazanması anlamına da geldiğinden, küreselleşmenin her türlü uygulaması meşru ve tartışılmazdır.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  Kimlik-Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Ülkemiz açısından, yakın tarihimizde meydana gelen “Göç ve Sosyal Şiddet” konusuna sosyo-antropolojik açıdan bir yaklaşımda bulunmak istiyoruz. Göç ve toplumsal şiddet gibi üst yapı oluşumları hakkında, aslında temel yapısal sorunlar analiz edilmeden bir gerçeğe varmak mümkün değildir.

   Küreselleşme, Millî Devlet ve Etnik Operasyonlar 

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Son zamanlarda Türkiye’nin toplumsal dokusunu ayrıştırmak için çok yönlü ve çok boyutlu gayretler gösterilmektedir. Küreselleşme süreci gerekçe yapılarak Türkiye özelinde büyük ayrıştırma operasyonları düzenlenmektedir. Hedef alınan olguların başında toplumu bir arada tutan kavram ve kurumlar gelmektedir.

   Millî Devlet mi? Ulus Üstü Yapıda Avrupa Birliği Boyunduruğu mu? 

Haktan BİRSEL

Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası, 1963 yılında imzalanan “Ankara Anlaşması”1 ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren sürdürülen görüşmeler, tartışmalar sonrasında, 1973 yılında imzalanan ve uygulama anlaşması niteliğinde olan Katma Protokol2, Türkiye için Avrupa Birliği ile bütünleşmenin geri dönüşü olmayan bir noktasını teşkil etmiştir.
   Ulusal Ekonomi Zorunluluğu 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Her ulus devlet ya bir ulusal ekonominin ürünüdür ya da kendi ulusal ekonomisini kurarak yoluna devam eden bir siyasal örgütlenmedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında bir ulus devlet kurulması gündeme geldiğinde Mustafa Kemal ve arkadaşları ülkedeki ulusal birikimi değerlendirerek, geleceğe dönük olarak, Türk ulusunun ekonomik açıdan bağımsız yaşayabileceği bir düzenin temellerini atıyorlardı.

   Ekonomi Nereye Gidiyor? 

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2006 yılı son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklamasıyla birlikte, rakamların güvenilirliğine ilişkin tartışmalar hız kazandı. Önceki yıllarda açıklanan büyüme rakamları hakkında da yoğun tartışmalar yaşanmış ve büyümenin sanal ya da hormonlu olduğu ifâde edilmişti.
   Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler ve Türkiye

Doç. Dr. Ali ALP

Yirminci yüzyıl, siyaset, toplum, teknoloji ve ekonomi alanlarında meydana gelen yoğun değişiklikler nedeniyle, önceki yüzyıllara göre çok daha hareketli geçmiştir. Uluslararasındaki bağımlılık bu yüzyılın özellikle ikinci yarısında oldukça yüksek bir noktaya ulaşmıştır.

   Cari Açık, Dış Ticaret Açığı, Bütçe Açığı... Hepsinden Önemlisi Politika Açığı

Prof. Dr. Serdar ALTINOK

Türkiye ekonomisinin gündemini uzun zamandır meşgul eden, gerek siyasî gerekse de iktisadî tartışmaların odak noktasını oluşturan cari açık kavramının teorik altyapısını hatırlamak gerekirse, cari işlemler hesabı aslında ödemeler dengesinin Sermaye Hesabı, Net Hata ve Noksan ve Rezervler ile birlikte ana kalemlerinden birini teşkil etmektedir.Kim Kimi Finanse Ediyor? 

Tina ROSENBERG

Son 10 senedir, Çin halkı bana para gönderiyor. Ayrıca Latin Amerika ve Sahra altı Afrika ülkelerine kadar her fakir ülkeden para geliyor bana. Bu kadar şanslı olan bir tek ben değilim. Zengin ülkelerde herkes benim durumumda. Son zamanlarda her zengin ülke vatandaşı fakir ülkelerin desteklerinden dolaylı da olsa faydalanarak daha da zengin hâle geliyor.Dış Politikada “Etki Odaklı Harekât Konsepti” ve İran

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye ve İran’ın, bulundukları coğrafya nedeniyle, tarihleri boyunca güç odaklarının çıkar çatışmaları ve menfaat mücadelelerinin içerisinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Son yıllarda giderek daha karmaşık, çok boyutlu ve kaotik bir hale gelen güvenlik ortamında, meydana gelen değişimleri ve dinamikleri inceleyerek; ortaya çıkan fırsat, risk ve tehditleri birlikte değerlendirecek bir stratejiye ihtiyaç ise kaçınılmazdır.Atatürk’ün Dış Türklere Yönelik Politikası ve Stratejik Öngörüsü

Dr. Hakan KANTARCI – Orhan ÇELTİKÇİ

Dünya 1989 yılında, SSCB’nin dağılmaya başlaması ile iki kutuplu bir yapıdan tek kutuplu bir hâle girmiştir. SSCB sınırları içinde, yıllarca baskı ve işkence altında kalmış, hakarete uğramış, asimilasyon ve göç politikalarına mâruz kalmış, Kırgız, Kazak, Azeri, Türkmen diye çeşitli isimler altında bölme politikaları uygulanmış olan Türk nüfusu, sınırları ve siyasî iradeleri açısından soğuk savaş sonrası dönemde ortaya çıkmıştır.Enerji, Doğalgaz ve Türkiye’nin Avrupa Enerji Güvenliğindeki Rolü-I

H. Nadir BIYIKOĞLU

Makalemin ilk bölümünde, ülkemizde ve dünyadaki enerji kaynaklarına ve tüketim miktarlarına genel bir bakışı müteakip Türkiye’nin konumu ve Avrupa doğalgaz pazarı hakkında değerlendirmelerde bulunmuş; bu büyük pazarı besleyebilecek durumdaki Orta Asya-Hazar ve Ortadoğu bölgelerinde yer alan önemli doğalgaz üreticisi ülkeler hakkında bilgi vermiş ve ülkemizi önemli bir enerji koridoru hâline getirebilecek arz projelerine kısaca değinmiştik.
   Bilgi – Arşiv – İktidar

Mehmet TORUNLAR

Arşiv, her kamu kurum ve kuruluşunda yer alan bir birimdir. Kamuda, İMİD Başkanlıklarına bağlıdır ve genellikle her hangi bir şube müdürlüğünce başka görevleri yanında ek olarak yürütülen bir iştir. Arşiv mekânları da çoğunlukla kurumun bodrumunda, kalorifer dairelerinin bitişiğinde, havasız, ışıksız, nemli, tozlu, her türlü börtü ve böceğin yaşadığı, tavanından pis su boruları ve kalorifer tesisatlarının geçtiği, açıkta kalmış elektrik kablolarıyla dolu yerlerdir.
   Chirac: Fransa’da Bir Dönemin Sonu

Deniz ALTINBAŞ

2007 yılı Fransa için siyasî bakımdan önemli bir senedir. Nisan ve Mayıs aylarında Cumhurbaşkanlığı, Haziran’da ise genel seçimler yapılacaktır. Yarı-başkanlık sisteminin bulunduğu Fransa’da, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi nedeniyle adayların rekabeti ülkenin siyasî hayatına canlılık getirmiştir.
   Srebrenitsa Kararı: Dünya Aklandı

Gözde Kılıç YAŞIN

Bosna-Hersek’in 20 Mart 1993 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dönemin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne karşı Soykırım Sözleşmesi’nin ihlâl edildiği gerekçesiyle açmış olduğu dâvâ 14 yıl sonra sonuçlandı. Gerçi davanın görülebilmesi için Bosna’nın 2003’te başvurusunu yenilemesi gerekmişti.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu