Yıl:7   Sayı: 84   Fiyatı: 6.5 YTL  

2023 dergisi, elinizdeki sayısı ile birlikte yayın hayatında yedinci yaşını doldurdu. Yayın hayatına başladığımızda cevaplarımızdan çok sorularımız vardı; “Yeni bir dünya mümkün mü?” temel arayışının üstüne geçen her günün ardından yeri sorular eklendi. Yedi senelik yayın hayatımız zarfında gerçekleştirmeye çalıştığımız “Türkiye merkezli dünya okumaları”nın neticesinde bir kısım soruların cevaplarına ev sahipliği yaptığımıza ve kürede yaşanan gelişmeleri anlamada bir mihenk geliştirmeye katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Muhakkak olan bir şey var ki, bu süreçte yüzleştiğimiz, günümüz dünyasını anlamak için standart bir prospektüs oluşturmak mümkün olmadığı değil, dünyayı anlama ve Türkiye’yi bu yeni süreçte yeniden konumlandırmak adına yapılan her iyi niyetli çaba, aslında, “Yeni Dünya’da Türkiye” üst başlığı ile tanımlanabilecek bir kodekse yeni maddeler eklemekten ibaret.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Karadeniz Havzasının Ekonomi Politiği Üzerine

Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK

I. Başlıkta her ne kadar Karadeniz Havzası ifâdesi kullanılmışsa da, bu çalışmada sâdece Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler konu yapılmış; Karadeniz’in jeopolitiğinde meydana gelen değişmenin ekonomik ve politik yansımaları üzerinde durulmuş;

   Karadeniz Kıyısı Ülkelerinin Devlet Politikaları

Dr. Sergei N. GONCHARENKO

Çağdaş dünyada her şey bir biriyle bağlantılıdır. Karadeniz bölge ülkeleri; Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan bu anlamda bir birileriyle bağlantı içindelerdir. Bu ülkelerin, enerji kaynaklarının ulaşımını sağlamaları ve enerji konusunda temsilci olarak yer almalarıyla birlikte aralarındaki diğer alanlardaki bağlantılar da kuvvetlenmiştir.

   Küresel ve Bölgesel Jeopolitik Oyuncuların Karadeniz Stratejileri

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Karadeniz kıyıları, 6 Mart 2008 tarihinde dünyanın en önemli iki liderini bir araya getiren, aynı zamanda da her ikisinin de devlet başkanlığı görevleri sırasında birbirlerine veda edeceği bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

   Karadeniz Bölgesinde “Sıcak Noktalar” ve Rusya Politikası

Prof. Dr. Alexandre Shaidatovich KADYRBAEV

“Karadeniz bölgesi” kavramı kullanılırken, bu jeopolitik bütünlüğü daha geniş kapsamda, sâdece -Rusya, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan gibi- Karadeniz’e sınır olan ülke ve alanları değil, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan gibi yakın ve bitişik ülkeleri katarak değerlendirmek gerekir.

   NATO Birleşmiş Milletler Ordusu’na Dönüşmelidir

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Soğuk savaş döneminin güvenlik örgütü olan NATO, Türkiye’deki sivil örgütlenmesi açısından tartışılırken, Romanya’nın başkenti Bükreş’te son zirve toplantısı yapıldı. Dünya tarihinin ortaya koyduğu gibi, her siyasal dönemin örgütlenmesi ya da devlet modelleri zaman içerisinde eskimekte ve içine girilen yeni dönemlerde bu gibi yapılanmaların varlığı ya da devam edip etmemesi tartışma konusu olmaktadır.

   NATO’nun Bükreş Küreselleşme Zirvesinin Ardından Yeni
Algılamalar


Prof. Dr. Esat ARSLAN

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılmış, harabe hâline dönüşmüş Avrupa’nın ortasına bir “Demir Perde” inmişti. Savaştan dönen ve savaşın bütün sıkıntılarını çeken, açlık sınırındaki Batı Avrupa’daki insanlar, Sovyetler’in ihraç etmeye çalıştığı komünizme karşı son derece duyarlı bir duruma gelmişti.

   Karadeniz Havzası ve Kafkasya Jeopolitiğindeki Gelişmelerin
Rusya Federasyonu Ekseninde Geleceği


Dr. Hakan KANTARCI

Avrupa’dan hızla kopan Rusya Federasyonu (RF), güvenlik kuşağının son hattı olan Karadeniz havzası ve Kafkasya’yı her ne pahasına olsun elde tutma gayreti içindedir.İran-Rusya İlişkileri? Tarihten Günümüze Çatışma ve İşbirliği

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

İran İslâm Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında, temellerinde soğuk savaş döneminin kapanış sahnelerine ilişkin korkutucu hatıralarla, bölgesel jeopolitik çıkar ortaklıklarının bulunduğu bir işbirliği vardır.Doğu-Güneydoğu; Öneriler ve Çözüm Yolları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör ve şiddet örgütü PKK’yı temsil eden bir grup, “gerilla savaşımızı hiçbir güç durduramaz” diyor. Bu durum, Irak’ın kuzeyine yönelik operasyon başlatan Türk ordusuna, Türk ulusuna ve Büyük Millet Meclisi’ne karşı meydan okumanın bir görüntüsüdür.Türkiye’ye Layık Olmayan Bir Tartışma

Dr. Ali AYATA

Avusturya’da kimsenin Türkiye’nin AB’ne katılımı lehinde görüş bildirmeye cesaret edememesi garip. Kuşkusuz Türkiye’nin AB’ye katılımı aleyhinde ağırlıklı argümanlar var. Bunlardan en güçlüsü, katılımın Avrupa Birliği’nin gücünü aşacağı argümanı. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin katılımı, Birliğin kalıcı bir şekilde değişmesine yol açacaktır, ayrıca bu değişim pek de Birliğin yararına olmayabilir.
   Avrupa Birliği’nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye Açmazı-II

Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN

“Küresel”e giden yolda veya “küresel”e dönüşen dünyada “ulusal” olanın konumu ve önemi nedir? Küreselleşmenin gerçekleşmesi için illâ da “ulusal”ın belli bir hadde çekilmesi yahut asgarî etkinlik düzeyine mi indirilmesi gerekir?
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu