Yıl:9   Sayı: 108   Fiyatı: 7.50 TL


  

 

2007 yılında “Sivil Anayasa” olarak takdim edilen yeni anayasa yapma girişimleri kamuoyunu epey uzun süre meşgul etmiş, AKP’nin siparişi üzerine hazırlanan metinler toplumsal bir mutabakat arama ihtiyacı duyulmadan tartışmaya açılmıştı. O tarihte yaşanan tartışmalar hatırlanacak olursa, toplumun hemen her kesimi 82 Anayasası’nın değişmesi hususunda hemfikir olmakla birlikte, yeni bir anayasanın nasıl yapılması gerektiğine dair uzlaşma sağlanamadığından bu girişim medyanın ve birtakım çevrelerin verdiği yoğun desteğe rağmen, toplumsal bir uzlaşı temin edilmediğinden akamete uğramıştı ve rafa kalkmıştı.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Anayasadan Önce Jakoben Zihniyetinizi Değiştirin!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye çok partili hayat sonrası ülke sorunları için yeterince kafa yormamış oldukları icraatlarından anlaşılan taşra elitlerinin denetimi altına girmiştir. Bu elitler iktidarlarında ülkenin ana ya da alt yapısına ilişkin sorunlarına dokunmaya dahi cesaret edememişlerdir.

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Temel Normu

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünyanın merkez ülkesi Türkiye Cumhuriyeti gene bir anayasa değişikliği dönemine doğru sürüklenmektedir. Dünya ana karasının tam ortasında yer aldığı için küresel alanda meydana gelen bütün değişikliklerin en önce etkilediği bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti, sürekli olarak dış konjonktürde ortaya çıkan yeni durumlara göre yön değiştirmiş ya da bu doğrultuda yeni süreçlere itilmiştir.

   Prof. Dr. Hasan TUNÇ:

"Dengeler Bozulursa Halk İradesi de Ortadan Kalkabilir"


2023- Hocam birinci olarak anayasal paketin felsefesi nedir? Bu paket, 82 Anayasası’nın hangi işlemez noktasını işler hâle getirmek maksadıyla çıkartılıyor ve temelde nasıl bir anayasal düzenleme getiriyor?

   Demokratikleşme Işığında Anayasa Değişikliği

Prof. Dr. Ersan ŞEN

Anayasa değişikliğinin gerekli olduğu konusunda tartışma yoktu. Ancak değişiklik, sözünü ve özünü kaybeden 1982 Anayasası’nın bütününde yapılmalı idi. Bu değişiklik, deyim yerinde ise “tepeden inme” değil, halkın ihtiyaçlarını cevap verebilmek ve demokratik meşruiyet sorununu çözebilmek adına, hazırlanış şekli itibariyle örnek olmalı, çalışmalara Meclis’ten değil, halkın irade ve uzlaşmasını yansıtacak biçimde tabandan başlanmalı idi.

   Türkiye Kamu-Sen’in TC Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Öngören Taslak Metin Hakkında Görüşü

Bircan AKYILDIZ

Anayasa bir devletin kuruluşunu, örgütlenmesini, iktidarın el değiştirme biçimini, bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Buna bağlı olarak hukuk normlarının en üstü olarak nitelendirilir, “millî and” veya “toplumsal mutabakat” gibi ifâdelerle, vücuda getirildiği ülkenin toplumsal ve siyasî gereksinimleri ile bütünleşmesi beklenir.

   AKP’nin Anayasa Değişikliği Teklifi

Yıldırım KOÇ

AKP, 2010 yılı Nisan ayında 1982 Anayasası’nda bazı değişiklikleri gündeme getirdi. Hazırlanan kanun teklifinde yer alan değişiklikler içinde, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır.

   Prof. Dr. Metin AKAR:

"Türklerin Pîri Hoca Ahmet Yesevî Hakkında"
 

S. Demirtürk- Hocam, biz sizin sekiz-dokuz yıl Kazakistan’da çalıştığınızı biliyoruz. Şimdi Türkiye’ye döndünüz ve Giresun Üniversitesi’nde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Sizinle Hoca Ahmet Yesevî hakkında söyleşmek istiyoruz.ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Ermeni Karar Tasarısı’nın Geleceği

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Her yıl temcit pilavı gibi sunulan, 1915 yılında Ermeni-Türk toplumu arasında yaşanan trajik olayları “soykırım” olarak değerlendiren tasarı, 4 Mart 2010 tarihinde TSİ 22.45’de 46 üyeli ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde 23’e karşı 22 oyla kabul edildi.Ermenistan’ın Azerbaycan’a Saldırısı ve AGİT

Doç. Dr. Elçin AHMEDOV

1992 yılı başlarından itibaren Ermenistan-Azerbaycan gerginliği uluslararası sorun niteliğine bürünmeğe başlamıştır. 30 Ocak 1992’de Azerbaycan Cumhuriyeti AGİT’e üye olmuş ve aynı yıl 8-10 Temmuz tarihlerinde AGİT’in Helsinki Zirve Toplantısı’nda gerekli belgeleri imzalamıştır.

   Türk Modernleşme Modeli

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türk kültüründe modernleşme olgusunun tarihsel bir oluşumu vardır: İlk kategori Tanzimat, ikincisi de, Cumhuriyet dönemini etkileyen İttihat ve Terakki kadrosunun düşünür ve aydınlarının Batı eğilimi kognisyonları ve dünya görüşlerinin bir yansımasıdır.

   Atatürk’ün Büyük Ortadoğu Projesi

Haktan BİRSEL

İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinden günümüze kadar dünya çok önemli kırılma noktalarından geçti. Savaş’ın bitişini Birleşmiş Milletler’in kuruluşu ve nükleer tehdit altında başlayan soğuk savaş dönemi takip etti.

   Ergenekon ve Nevruz Üzerine Düşünceler

İkbal VURUCU

Türkiye’de düşünce ve siyasal hareketler, temelinde bir kavramlar savaşı olarak görünürlük kazanır. Kullanılan kelimelerle büyük mücadelelere sahne olan Türkiye’de solcu ve milliyetçisi kesim arasındaki temel ayırt edici unsur, kullanılan kelimeler ve kavramlarda kendini gösterirdi. İnsanların sâdece yoğun bir anlam atfettikleri ve sert simgesel unsur hâline gelen kelimelerle bile ciddî ölçüde kültürel ve siyasal yarılmalar göstermiş olmasını, kültürel zayıflığın ve sosyo-kültürel yapıdaki zafiyetlerin bir sonucu olarak da yorumlayabiliriz.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu