Yıl:9   Sayı: 120   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Tunus’ta başlayıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini sarsan halk ayaklanmaları, Libya’daki son gelişmelerle nitelik değiştirerek yeni bir aşamanın başladığı izlenimini uyandırmaktadır. Tek adam rejimlerine karşı ayaklanan ve daha çok özgürlük ile demokrasi isteyen kitlelerin isyânı Tunus ve Mısır’da iktidarlarını uzun süredir devam ettiren liderlerin devrilmesiyle nihayete ererken, Libya’da isyânın bir iç savaşa doğru hızla sürüklenmesi, dahası BM’nin 1073 sayılı kararının ardından Fransa’nın öncülüğünde Libya’daki isyâncıları Kaddafi karşısında destekleyen hava saldırılarının başlaması, sâdece Libya’yı değil, bütün özgür ülkeleri tehdit eden bu yeni tehlikeli dönemin işaret fişeği gibidir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Kuzey Afrika Halk Devrimleri ve Libya Savaşı’nın Analizi

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Tunus, Cezayir, Lübnan, Yemen derken, dalga dalga yayılan halk ayaklanmaları bütün Ortadoğu ve Mağrip kıyılarını ve hatta Balkanlar’ı bile etkilemeye ve pek çok şeyi değiştirmeye başlamış bulunmaktadır.

   Prof. Dr. Çağrı ERHAN:

“Her Ülkenin Şartlarına Göre Bir Strateji Belirleniyor!”


2023- Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan Tunus’ta başlayıp Mısır’da Mübarek’i deviren ve oradan da Libya’ya sıçrayan devrimlerin genel bir analizini yapar mısınız? Bu devrimlerin iç dinamiklerden kaynaklandığı aşikâr olmakla birlikte, uluslararası güçler tarafından da bir yönlendirilmeye tâbi tutulduğu gözüküyor.

   Hesaplaşma Yüzyılı Başlarken Yeni Algılamalar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Tunus ve Mısır’daki olaylar sırasında Şam’a gidip geldikten sonra, Suriye’deki durum,u geniş bakış açılı bir ifâdeyle “manzara-i umumiye”yi, genel hatlarıyla değerlendirmiş, neredeyse kesin çıkarımlarda bulunmuştum. Demiştim ki; “Suriye bu testten başarılı bir şekilde geçiyor ve de bu isyân furyası Suriye coğrafyasından teğet geçer, bir şey olmaz.”

   Prof. Dr. Türel YILMAZ ŞAHİN:

"Libya Irak Gibi Olacak!"


2023- Öncelikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan isyânları nasıl değerlendirdiğinizi öğrenerek söyleşimize başlamak istiyorum. Size göre bu isyânların arkasındaki etkenler neler?
T. Yılmaz Şahin-
Ortadoğu’da bir hareketlenme olduğunda aklımıza hemen, “bunun arkasında emperyal güçler mi var” sorusu gelmektedir.

   Afrika’da Değişim Rüzgârı ve Libya Müdahalesine Çin’in Tutumu

Ögr. Gör. Fatma ÇOBAN

Tunus’ta “Yasemin Devrimi” adı verilen bir halk ayaklanması ile başlayan ve Mısır’da 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimini deviren değişim rüzgârı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da hatta bu coğrafyadan Çin sınırına kadar daha geniş bir bölgede yeni bir siyasal yapılanmanın habercisi niteliğini taşımaktadır.

   Kuzey Afrika Süreci ve Libya

Abdullah BUKSUR

Küreselleşmenin hayatın her alanında etkinliğinin ortaya çıkması, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişim, güç tanımının ve unsurlarının değişimine neden olmuştur. Bir taraftan küresel kavramlar ve değerler ortaya çıkarken, var olan yerel sorunlarımızın ve ürettiğimiz çözüm önerilerinin de küresel gündeme taşındığını görmeliyiz.

   Japonlar Moğolistan’a Mı Taşınıyor?

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Japonya dünyanın en büyük depremlerinden birisini daha, geçen ay içinde yaşadı. Binlerce insanın ölümüne ve kaybına yol açan dokuz şiddetindeki bu deprem, bu adalar ülkesini hem bir tsunami hem de nükleer santralden kaynaklı radyasyon sızıntısı tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.Kıbrıs’ta Kilise Siyaseti ve Başpiskopos’un Çözüme Etkisi

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kıbrıs Sorunu’nun ortaya çıkışında ve âdil bir çözüme ulaşılamamasındaki en önemli aktörlerden biri kilisedir. Ne var ki, Rum siyasiler ve Rum halkı üzerindeki etkisi; Ada’nın güneyinde artan milliyetçilikteki rolü ve kendi çözümünü geçerli kılmak üzere yaptığı girişimler çoğunlukla göz ardı edilir.Kamran İNAN:

“Türk Dış Politikasının Yönü Kalmamıştır!”

S. Demirtürk- Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu Türkiye’ye hangi tehditleri yöneltiyor?
K. İnan-
Coğrafya dış politika tespitinde çok önemli bir faktördür. Türkiye’nin coğrafyası da bu bakımdan kolay bir coğrafya değildir. Dış politikanın oluşumunda değişmeyen dinamikler var, değişen dinamikler var.

   Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge’nin Sınırlandırılması Uyuşmazlığı

Arş. Gör. Arda ÖZKAN

Jeopolitik ve jeostratejik önemi haiz bir bölge olan Doğu Akdeniz havzası, mevcut siyasî konjonktür açısından oldukça karışık bir coğrafya olma özelliğine sahiptir. Bunun nedeni, Doğu Akdeniz olarak anılan yerin Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, KKTC ve GKRY kıyıları ile çevrili olmasıdır.

   Toplumsal Hareketler Olarak “Celâli” Ayaklanmaları ve Günümüze Yansımaları-II

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Celâliler üzerinde yapılacak bir araştırma için bu devreye damgasını vurmuş olan Karayazıcı ayaklanmalarını ele alacağız. Dar anlamda 1592’de başlayan ve 1595’te ülkenin bütün bölgelerine yayılarak bir iç savaş manzarası arz eden Celâli ayaklanmaları, ayan ve eşrafın da işe karışmasıyla 1603’ten itibaren “Büyük Kaçgunluğa” dönüşmüştür.

   Bağımlılık Paradigmaları ve Türk Milliyetçiliği
Yazar: Özcan Yeniçeri
Yayınevi: Kripto


2023’ün yazarları arasında yer alan ve Türk milliyetçiliğinin önde gelen fikir adamlarından birisi olarak öne çıkan Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, bu kitabında Türkiye’nin ve Türkiye’yi ilgilendiren bütün bölgesel ve küresel meselelerin tahlilini Türk milliyetçiliği açısından derin ve özlü bir şekilde yapıyor.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu