Yıl:13   Sayı: 156   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Yolsuzluk iddialarının, açılan soruşturmaların ve ortalığa dökülen dinleme kayıtlarının gölgesinde sancılı bir seçimi daha ardımızda bıraktık. Fakat sâdece seçimleri ardımızda bıraktık, 17 Aralık’ta ne olduğunu, soruşturma dosyalarını, yolsuzluk iddialarını ardımızda bırakmamız ve “geçti gitti, birkaç günlük fasıldı” diyerek unutmamız mümkün değil.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Eroğlu – Anastasiadis Ortak Bildirisi’nin Muhtevası Hakkında Değerlendirme

Tugay ULUÇEVİK

Kıbrıs sorununa çözüm arayışı, konunun “uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve tehlikeye düşüren bir sorun” olarak BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine girişinin 50. yılında yeniden başlatılmış bulunmaktadır.

   Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiğinde Kıbrıs’ın Artan Önemi

Dr. Haktan BİRSEL

Akdeniz çağlar boyunca sürekli olarak dünyaya hükmeden güç merkezlerinin cazibe merkezi olmuştur. Bunun en önemli sebebi de Doğu ve Batı dünyasının kültürel ve ticarî değerlerinin birbirlerine aktarımını sağlaması nedeniyle bir medeniyet havzası olma özelliğindedir.

   Kıbrıs’taki Son Müzakere Süreci Birleşmenin Sinyalleri mi?

Emete GÖZÜGÜZELLİ

Kıbrıs meselesinde 1968 yılından bu yana cereyan eden görüşmeler süreci, kesintililere uğrayan bir yapıda olsa da hep Birleşmiş Milletler zemininde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler’in Ada’daki taraflara en son sunduğu Annan Planı 24 Nisan 2004’te eş zamanlı referanduma sunulmuş ve Rumların bu plana “hayır” demesi ile bir netice sağlanamamıştı.

   Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 16 Ağustos 1960 Tarihinde Kim Kurmuştur?

Mehmet Şükrü GÜZEL

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 15 Kasım 1983 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’nde yapılan devletin resmî ideolojisindeki hata sebebi ile, bağımsız devlet olarak tanınmasının önü ilân edildiği gün kapanmıştır.

   Tarihsel Yanılgı mı?

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türk toplumunun kültürel tarihini yakından tanıyan ünlü Amerikalı düşünür Sulzberger, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Büyük Türk” başlıklı bir makalesinde aynen şöyle diyordu: “…Orta Asya’dan ayrılan Türkler Çin’de, Rusya’da kalan ırkdaşlarına unutulmaz anılar bırakmışlardır. Hiç şüphe yok ki, bu bir gün siyasal bir anlam kazanacaktır.

   30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Nasıl Okunmalı?

Kadir BEKTAŞ

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne Türkiye, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 03.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un getirdiği yeni düzenlemelerle gitti.

   Washington’dan Bir Rapor Daha: Finans Teröründe Türkiye’nin Konumu

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti ile ABD ilişkilerinin oldukça erozyona uğradığı ve bu nedenle olması gereken ilişkilerin sorgulanmakta olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda bulunmaktadır.Yeniden Kırım Sorunu

Prof. Dr.  Anıl ÇEÇEN

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış süreci Kırım Savaşı ile başlamıştır. Birinci Kırım Savaşı dünyanın merkezî devletinin yıkılışına giden yolu açıyordu. Bugünlerde yeniden gündeme gelen ikinci Kırım Savaşı süreci de, Osmanlı İmparatorluğu yerine kurulmuş olan merkezî devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıntıya sürükleyecek etkilere yol açacak gibi görünmektedir.Türk Jeopolitiğinin Kırılma Noktası: “Güney Azerbaycan”

Ümit Nazmi HAZIR

Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte Afro-Avrasya coğrafyası çok büyük bir değişime tanıklık etmeye başladı. Özellikle son yıllarda post-modernizm dalgasının uluslararası ilişkilere ve toplumlara nüfuz etmesiyle dünyadaki değişim dalgası kontrol edilemez bir hâl almaya başladı.

   Alevîlerin Ateşle İmtihanı

Ali Rıza ÖZDEMİR

Bugün “Alevîlik nedir?” diye sorulsa birçok farklı cevap, hatta birbiri ile tamamen zıt cevaplar alınabilir. Bu farklı, hatta zıt cevapların temel nedeni, Alevî (Kızılbaş-Bektaşî) geleneğinden gelen birçok kesimin Alevîliği farklı şekilde tanımlamasından kaynaklanır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu