Yıl:13   Sayı: 168   Fiyatı: 10 TL


  
 

Kutuplaştırma siyaseti, birçok boyutu olan devasa meseleleri kimi zaman gizleme kimi zaman çözüyormuş gibi yapma konforunu ya da kolaycılığını siyaset yapıcılara sunması açısından günümüzde sıklıkla başvurulan, hayli işlevsel bir tercih olsa da, nihayetinde sorunların ötelenerek daha içinden çıkılmaz bir hâle gelmesine ve sosyal yapının büyük yaralar almasına sebebiyet verdiğinden dolayı geleceği tahrip eden bir yöne sahiptir.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Arif KESKİN:

"Yemen: Arap ve Fars Jeopolitik Mücadelesinin Yeni Alanı"

2023- İsterseniz söyleşimize ilk önce güncel olan Yemen meselesiyle başlayalım. Suudî Arabistan ve İran, Yemen üstünde bir çatışma yaşıyorlar. İran’ın bölgeyi Suriye’den başlayarak Şiî Hilâl olarak adlandırılan bir kuşatma içine girdiği, Suudî Arabistan’ın ise Sünnî eksen oluşturma gayreti içinde olduğu son dönemde tartışılan konuların başında geliyor.

   Yemen Eksenli Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Sünnî-Şiî Bloklaşması

Dr. Hakan KANTARCI

ABD'nin 1990'lardan itibaren uygulamaya koyduğu BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ve 11 Eylül saldırılarından sonra da GOKAP (Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi) vâsıtasıyla, küresel liderlik stratejik hedefine ulaşmaya yönelik askerî ve siyasî politikaları, önce Körfez Harekâtı ile başlayıp, 2001'de Afganistan'ı ve 2003'de Irak'ı işgali ile devam eden Arap Baharı’yla da Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da kaosun, şiddetin, istikrarsızlığın ve belirsizliğin doğmasına ve sürmesine sebep olmuştur.

   Yemen’deki İran

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Yemen’de Şiî Husilerden oluşan hareketin başkent Sana’yı ele geçirmesi ve Suudî Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Yemen’de Husîlere karşı yürüttüğü “Kararlılık Fırtınası” operasyonunun ardından, Ortadoğu yine hiç beklenmediği kadar karışabileceği ortak kanısına kilitlenmiştir.

   Küresel Satrançta Yeni Hamle Yemen Operasyonu

Özdemir AKBAL

Yemen’de 2011’den beri süregelen toplumsal çatışmalar, Ocak 2015 itibarıyla, Husî kabilesinin yönetimi ele geçirmesi şeklinde devam etmektedir. Adına Arap Baharı denen olayların yaşandığı dönemde Yemen’de Devlet Başkanı Mansur’a karşı yürütülen protesto gösterileri “halkın demokrasi isteği” olarak yorumlanırken; Husî kabilesinin yönetimi ele geçirmesi ise bir darbe olarak nitelendirilmiştir.

   Siyasî İslâmcılığın Grameri ve Çöküşü

Prof. Dr. Nadim MACİT

Siyasî İslâmcılık modern zamanlarda üretilen dinî-siyasî bir kavramdır. Modern dünya-dil sistemi karşısında etkinliğini ve ardından varlığını yitirme durumunda kalan Müslümanların geliştirdikleri siyasî tepkinin bir ürünüdür. Bir başka deyişle Batı’nın üstünlüğüne ve sömürgeleştirme politikalarına karşı “ilmi, felsefî, siyasî ve iktisadî” dinamiklerini kaybeden Müslüman toplumların toplumu harekete geçirmek için İslâm’a başvurmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

   Günümüzde İslâm ve Panarabizm

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Yüzyılımızda İslâm dünyası, özellikle Arap toplulukları, kendilerine özgü dinsel bakış açıları ve algı alanları ile “kavim asabiyelerini” sürdürmektedirler. Özellikle, eski deyimi ile düvel-i muazzama (büyük devletler) karşısında durum almaları, her şeyden önce bakış açımızı yeniden değerlendirmememizi gerektirmektedir. Çünkü, toplumları kendi bakış açımızdan yorumlamamız önemli yanılgılara yol açabilir.

   Tekerrür Eden Tarihe Dur Demek Ya da Bir Çıkış Yolu Üzerine Deneme

İsa DADALLI

Yine memleketin seçim sathı mailine girdiği bir dönemde kaos ile heyecanın mütemmim cüz gibi kol kola girdiği günlerden geçiyoruz. Üstüne üstlük bir muhafazakâr çılgınlık dalgasının Süleyman mührünü eline alıp bir sabi ehliyetsizliğinde memlekette damgalamadık yer bırakmadığına esefle şahidiz.Siyaset, Siyasal İletişim ve Toplum

Doç. Dr. Mustafa MACİT

En genel anlamıyla siyaset, “toplumun tümünü ilgilendiren veya toplumu oluşturan birimler arasındaki ilişkileri son aşamada meşru yola dayanarak düzenleyen faaliyetler bütünü”1 ya da “toplumdaki değerlerin paylaşımında çatışma, mücadele ve asıl olarak da iktidarı ele geçirme ve kullanma” olarak tarif edilebilir.Tarım Sektörünü Bekleyen Tehlikeler ve Yapılması Gerekenler

Afşin MANAS

Günümüzde gelinen noktada, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde gerçekleştirilen çok taraflı müzakerelerin (Doha Turu) sonuçsuz kalması, tüm dünyada ikili, çok taraflı ve bölgesel tercihli ticaret anlaşmalarının ticaretin liberalizasyonu açısından ön plana çıkmasına yol açmıştır.

   Hint Müslümanlarında Kast Sistemi

Professör Yoginder Singh SİKAND

Kur’an’ın tüm Müslümanların kayıtsız şartsız eşitliğine dair açık hükümlerine rağmen, Hint Müslümanlarında kast kavramı (zat, jati, biraderi) -bölgesel açıdan büyük farklara rağmen- tanımlayıcı bir unsur olarak varlığını sürdürmektedir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.NİSAN.2015
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu