Yıl:3   Sayı: 33   Fiyatı: 4 milyon  

1991 yılı, iki kutuplu dünya tasarımının ve soğuk savaşın taraflarından biri olan Sovyetler’in yenildiğinin ilânı anlamına gelmiş, yeryüzünde daha iyi bir sistemin inşa edilebileceği umudunun milâdı olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştı. Liberalizmin tartışmasız üstünlüğünün kutsandığı ve ulusal değerlerin sermayeye kurban edildiği törenlerle geçen yıllar neticesinde, insanlığın ileriye mi yoksa geriye mi gittiği sorusu hâlen cevap beklemektedir. İnsanlığın geleceğine ilişkin kendince cevaplar üreten komünizmin çöküşünün ilânı, bütün bakışları, “zafer kazanmış komutan” edasıyla dünya milletleri üstündeki buyurganlığını artıran ABD’ye ve onun beslendiğini söylediği Batılı değerlere çevirmiştir. Şüphesiz geçen süre zarfında gelişen olaylar, dünyamızın tahmin ve umut edilen bir noktaya evrilmesinin çok zor olduğunu, bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Soğuk savaşın sona ermesiyle nükleer silâhların oluşturduğu tehdit sâdece rafa kaldırılmış, vitrine ise demokrasi ve insan hakları bezirganlığı yapan emperyaller ile küresel hâkimiyet peşinde koşan uluslar-üstü sermaye konmuştur. 

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız... 


  


Bilkent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. S. Hakan KIRIMLI ile Söyleşi:


Büyük Devletler
Kolay İstikamet Değiştiremezler


   


Türkiye Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri

Mehmet Ziya VAROL

Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kuzey komşusu arasındaki ticarî ilişkilerin milâdı olarak 1937 yılında imzalanan “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması" alınabilir. Fakat ilişkilerin yoğunlaşması soğuk savaşın sona ermesinden sonraki yıllara denk gelmiştir.
   


Çatışma-Uzlaşma
İkilemi Çerçevesinde

Rusya Federasyonu
Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri


Doç. Dr. Beril DEDEOĞLU

G. W. Bush doktrini olarak açıklanan 11 Eylül terör saldırısı sonrasındaki ABD politikaları, uluslararası ilişkilerde önemli kırılmalara ve paradokslara yol açmıştır.
   


Şangay Beşlisi’nden
Şangay İşbirliği Örgütüne:

Orta Asya’da
Rus-Çin Stratejik Ortaklığı


Fırat PURTAŞ

Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kurulması süreci, 25 Nisan 1996`da Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC, Çin) Şangay şehrinde, ÇHC ile ona sınırdaş olan dört eski Sovyet cumhuriyeti; Rusya Federasyonu (Rusya), Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanlarının eski Çin-Sovyet sınırının güvenli hâle getirilmesine ilişkin anlaşma imzalamasıyla başladı.
   


Dış Politikada
Yeni Yaklaşımlar ve Jeopolitika


Dr. Elif Hatun KILIÇBEYLİ

Uluslararası ilişkilerin, genel olarak jeopolitiğin ana hammaddesinin, “devlet” olması nedeniyle; devleti oluşturan birey ve yaşama alanı olan mekân olarak da siyasî coğrafya kabul edilmektedir. 
   


Rusya 2010: Orta Dönemli Senaryolar

Sergei MEHMEDEV
Marshall CENTER


Vladimir Putin iktidara geldikten dört yıl sonra ve meclis seçimlerinden iki ay önce1 Rusya, değişimin meydan okuması ile yüzleşmektedir. SSCB’nin bundan 12 yıl önce dağılmasından ve Yeltsin’in 1998’e kadar süren “şok terapisi”nden sonra, Çeçenistan Savaşı’nın orta koyduğu gibi, her ne kadar söz konusu değişim yavaş gerçekleşmişse de varlığının tartışılmaz olduğunun altını çizmek gerekmektedir.
   


Kıbrıs Konusunda
Yeni Durum


Doç. Dr. Hasan ÜNAL

Yaklaşık bir yıldır Annan Plânı ve Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Kıbrıs sorunu ve Annan Plânı’yla ilgili tartışmaların bir ayağı da Türkiye’nin AB ile ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor. 
   


Küreselleşme ve
Kültür


Yrd. Doç. Dr. Taner TATAR

Evvelâ modernleşme, hızlı değişimi ya da değişme isteğini ifâde eden, hem değer yüklü hem de mevcudu yâni olanı ifâde eden bir kavram olarak sosyoloji literatüründeki yerini almıştı. 
   


Bir Kültür
Emperyalizmi Örneği Olarak
Kıbrıs Konusu ve
Türk Dış Politikası


Dr. Mustafa TALAS

Dünyada varolan her devletin kısa, orta ve uzun vâdeli bir plân, hedef, politika ve stratejisi vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu şekilde kısa, orta ve uzun vâdeli kalkınma stratejileri elbette ki mevcuttur. 
   


Yapay dünya
setlerin dışına taşıyor


Feyzullah Kebirlinski'yi şu dünya üzerinde kaç kişi tanır ya da onun 
şöhretinin etkisinde kalarak kaç kişi tiyatroya ve sinemaya ilgi duymuştur? Aslında, onun tanınmak ve etkileyici olmak gibi bir derdi de yoktur. O, kırk yıllık tiyatro sanatçısıdır ama ona oyunlarında iş verenler aslında bu yaşlı ve bir o kadar da "beceri"ksiz adamın hatırına ve gönlüne olan saygılarını bir kenara bırakamayanlardır.

Son Güncelleme Tarihi: 16.OCAK.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif