Yıl:6   Sayı: 69   Fiyatı: 6.5 YTL  

Çin, tahayyül sınırlarını zorlayan gelişmelerin efsaneleşerek dalga dalga yayıldığı bir fenomen olarak, küresel dünyanın en çok dikkat çeken ülkesi olma vasfını doğrusu hak ediyor. Kalabalık nüfusunun beslediği “uyuyan dev” tanımlaması, küresel pazarı kuşatan ürünlerde karşılaşılan “made in China” yazılarıyla zihinlerde “uyanan dev”e terfi ederken, Uzak Doğu’nun bu büyük ülkesinin geleceğin dünyasında nasıl bir rol oynayacağı ise hâlâ bir muamma.

1978 yılından itibaren hızla büyüyen ekonomisi ve aldığı doğrudan yabancı sermaye yatırımları Çin’i küresel aktörlüğe terfi ettirmeye yeter sebep midir? Zira yüzde 9-10’larda seyreden yıllık büyüme rakamlarına ve aldığı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına rağmen Çin halkı “çok fakirler” hanesinden ismini sildirebilmiş değil. Kişi başına düşen 900 dolarlık gelir dünyanın üçüncü büyük ekonomisi sıfatına haiz Çin’in en büyük handikapı…

Kendine has komünizmden kendine has kapitalizme tedricen geçen Çin’in ekonomik olarak gösterdiği gelişme, küresel şirketlere sunduğu, çocuk işçiler dâhil, ucuz işgücüyle yakından ilgilidir. Çin’in ekonomik gelişme adına attığı adımlar âdete komünizmi kapitalizmin hizmetine vermiş, küresel şirketler üretim bantlarını, maliyetleri azaltma başka bir değişle kâr marjlarını yükseltmek adına, Çin’e kaydırmışlardır. Bugün kullandığımız Çin menşeli birçok ürün sanayi devrimi sonrasında Batı’da ortaya çıkan fabrikalardan -Charles Dickens romanlarındaki türden- daha beter şartlarda üretilerek tüketimimize sunulmaktadır. Lüks mağazalarda alıcısını bekleyen “marka”lardan işporta tezgâhlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ürünler, Çin’in ilkel şehirlerine konuşlanmış fabrikalarda 24 saat aralıksız süren vardiyaların neticesidir. Çok ünlü bir oyuncak üreticisinin maliyetlerini azaltmak adına Çin’de çocuk işçi çalıştırması kimin çelişkisidir kapitalizmin mi yoksa Komünist Çin’in mi?

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  21. Yüzyılda Çin 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Asya kıtasının hemen hemen bütün doğusunu kaplayan ve güneydoğuya doğru da uzanan geniş alan üzerinde dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Çin yer almaktadır. Batısında Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakisatn, Kuzey kısmında Rusya, Moğolistan, doğusunda ise Kore, Çin denizi, Japonya, güneyinde ise Vietnam, Laos, Birmanya, Nepal, Hindistan gibi ülkelerle çevrili bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanı en büyük üç ülkesinden birisidir.

   Çin Halk Cumhuriyeti’nin Küresel Güç Olma Stratejisinde Enerji Faktörü 

R. Kutay KARACA

“Güç nedir” sorusunun uluslararası anlamda tarifi; bir devletin siyasî, ekonomik ve askerî anlamda istediği sonuçları elde edebilmesi olarak yapılmaktadır. Millî güç ise, bir devletin millî çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi sağlayan ulusal hedeflerin elde edilmesi amacıyla kullanabileceği araçların toplamı şeklinde açıklanmaktadır.

   Tehdit ve Fırsat Algılamaları Etrafında Gelişen Çin - Orta Asya İlişkileri 

Gökçen OĞAN

Doğunun yükselen gücü Çin Halk Cumhuriyeti’nin hem ekonomik hem de siyasî yayılma ve etki alanı olarak tanımladığı Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkileri “tehdit” ve “fırsat” algılamalarının etkisi ile şekillenmektedir. Soğuk savaş Doğu ve Batı arasındaki sınırları kesin ve net şekilde çizmiş ve ülkelerin tehdit algılamalarını ve güvenlik endişelerini de aynı doğrultuda açık şekilde ortaya koymuştur.
   Avrasya’nın Ejderi: Çin Silâhlı Kuvvetleri 

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Son yıllarda hemen her ekonomi sayfasında, enerji panellerinde, jeopolitik ve uluslararası ilişkiler dergilerinde Çin’in gücünden ve artan ölçüde yeni bir “Çin istilası”ndan söz ediliyor. Çin’in çok ucuza satılan ancak, pek çoğu çabucacık bozulan, kullanılmaz hâle gelen mamûl maddeleri, bu olumsuzluklarına rağmen hemen her ülkede artan sayıda alıcı bulmaya devam ediyor.

   ABD ve Çin Yayılmacılığına Karşı Ön Asya Barışı

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Rus Devrimi ve uzanımı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurulması Birinci Dünya Savaşı’nın belli başlı sonucu olarak ortaya çıkmışken, Çin Devrimi de İkinci Dünya Savaşı’nın önemli sonuçlarından biridir. Çin Devrimi’nin Marksist-Leninist öğretinin büyük eylemcisi Mao Çe Tung, Marksist felsefe içeriğindeki “Karşıtların (Zıtların) Birliği Yasası”nın evrenin kurucu kanunu olduğunu kabul eder ve irdelemesini şöyle sürdürür:
   Rusya - Çin İlişkilerine Paradoksal Yaklaşım

Sinan OĞAN

Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bugün her iki ülke tarafından da “stratejik” ortaklık” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bununla beraber Rusya için Çin tehdit olma özelliğini korumaktadır.
Kısa ve orta vadede küresel bir güç olma potansiyeline sâhip olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) etkili bir üyesi olarak Rusya’nın Çin ile beraberliği bölgede doğal olarak ABD ve Batı karşıtlığını komplike bir hâle getirmektedir.

   Çin Sosyalizminin Dünü Bugünü

Dr. Vakur KAYADOR

Çin -hiç kuşkusuz- dünyanın en köklü uygarlıklarından birine sâhip... Yazılı tarihi yaklaşık 4000 yıllık. 1960’lı yıllarda Türkiye’de çok yoğun biçimde tartışılan “feodal üretim ilişkileri-ATÜT (Asya tipi üretim toplumları)” konusunun başaktörlerinden biri, hatta birincisi. Bu fazlasıyla içine kapanık ülkenin insanları, tarih boyunca kendi dışındakilere mesafeli durmuş, onları “barbar” olarak tanımlamışlar.Hindistan Çin’den Rol Çalar mı?

Geçtiğimiz on yıl boyunca global stratejistler Çin’in küresel ekonomik güç merkezi olma potansiyeli üzerinde sabitlendiler. Çin büyümeye devam ederken, Hindistan’ın küresel ana güç merkezi olma ihtimali nedir?
Hindistan’la Çin’i kıyasladığımız zaman Hindistan’ın
- Çin’den daha geniş bir eğitimli sınıfa,Amerikan Kongresi’nde Demokratlar Dönemi ve Ermeni Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Amerikan dış politikasında Cumhuriyetçilere göre daha ılımlı bir tavır sergileyen Demokratlar, 7 Kasım 2006’daki ara seçimlerde büyük bir zafer kazanarak 12 yıldan sonra Amerikan Kongresi’nde hem Senato’nun hem de Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğunu ele geçirmeyi başardılar ve Ocak 2007 itibariyle görevlerine başladılar. Valilik seçimlerinde de çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu güney eyaletlerinde bile başarılı sonuçlar aldılar.Anadolu’daki Türk Varlığı ve Ponto(u)s Kültürü-2

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bir önceki bölümde, Pontus kültür sahasının Samsun’dan Karadeniz’in doğusuna kadar uzanan tarihsel oluşumuna değinmiş ve yörede egemen olan Asyatik toplumların yayılma alanlarını, kültürel kimliklerini açıklamaya çalışmıştık. Doğu Karadeniz’in tarihsel oluşumu içinde, bir yanda Mezopotamya halkları (Sümer’ler, Guti’ler ve Kimmer’ler), öte yanda İskitler, Hunlar, Hazarlar, Peçenekler ve öteki Türk boylarının oluşturduğu bir coğrafyadan söz açmıştık.Avrupa Birliği, Enerji Jeopolitiği ve Güney Kafkasya

Haktan BİRSEL

Bütün dünyada etkisini dört sene boyunca hissettiren ve milyonlarca insanın ölmesine sebep olan İkinci Dünya Savaşı, 1945 yılında sona ermiş ve dünyanın siyasî ve jeopolitik yapısını tamamen değiştirmiştir. Meydana gelen değişiklikler, siyasî, bilimsel, teknolojik alanlarda gerçekleşmiştir. Fakat insanlığı ve insan haklarını ilgilendiren en önemli gelişme, yaklaşık üç yüz yıl boyunca, Avrupa devletlerinin, (İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya) bütün dünyada uygulamış oldukları sömürgecilik ve emperyalizm politikalarının yok olması olarak kabul edilmelidir.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu