Yıl:7   Sayı: 81   Fiyatı: 6.5 YTL  

Hedonizmin, tüketimin, insanı kendinden uzaklaştıran ve bünyesini tahrip etmeye matuf her şeyin kürselleştiği ama bir insanın, bir toplumun, bir milletin acısının küreselleşmediği bir çağda yaşıyoruz… Küre parça parça ateşe verilmiş ve ateşin düştüğü yeri yakması iletişim çağı olarak tarif edilen günümüzde de değişmeyenler arasındaki yerini muhkemleştiriyor. Küreyi saran olayların iletişim kanallarından zihnimize düşen imajları kimimizde kanıksamanın, kimimizde ise hayal kırıklıklarının derinleşmesine vesile oluyor sâdece; empati kurmamıza ve acıyı paylaşmamıza yetmiyor… Şerir, şiddetini pervasızca arttırıyor ve bize düşen küresel hâkimiyet mücadelesinin hamleleri uyarınca olup bitenin analizini yapmak. Patlayan bombaların öldürdüğü insanlar birer ayrıntı, asıl hedefin ne olduğunu sorgulayarak meşrulaştırıyoruz âdeta olup biteni...

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    GOP’un Pakistan Ayağında Enerji Hatları ve Terörü Besleyen Oyunlar

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Kurulduğu yıldan beri Türkiye’ye dost ülke bilinen Pakistan, 2007 yılının sonlarına doğru sonuçları itibariyle büyük gürültüler koparan bir suikasta sahne oldu. 8 Ocak 2008’de yapılması planlanan genel seçimler için geçen yılın Ekim ayında sancılı bir şekilde Pakistan’a dönen, dönüşünde onlarca kişinin katliamına sebep olan bir büyük suikasttan kurtulan, 54 yaşındaki ilk Müslüman kadın Başbakan Benazir Butto, 26 Aralık’ta bir diğer suikasttan kurtulamadı.

   Bir Ülke Geleceğini Arıyor

Cavid VELİEV

Sovyetlerin Afganistan’ı işgali döneminde işgale karşı yürütülen “mücahit harekâtını” Pakistan üzerinden destekleyen ABD, hem Pakistan hem de Afganistan’da radikalizm ve aşırılığın yayılmasını ve güç kazanmasını tetiklemiştir.

   Gökçen OĞAN ile Söyleşi

Pakistan’da İstikrar Aranıyor

2023- 11 Eylül saldırıları sonrasında yaşanan gelişmeler birçok ülkenin kaderinde önemli değişikliklere sebep oldu. Afganistan ve Irak işgal edilirken, birçok ülke de bu sürecin dolaylı veya direkt etkileriyle yüz yüze kaldı. Pakistan, bu etkilerin yoğun olarak hissedildiği bir ülke...

   Pakistan ve Siyasî Gelişmeler

Ali KÜLEBİ

Siyasilerimizin ucuz bir şekilde kullandıkları “Stratejik müttefikimiz” terimini belki de tek hak eden ülke olan kardeş Pakistan, 2007 yılının neredeyse tamamında fırtınalı günler geçirdi. Hele Kasım ayında bu fırtınalar iyiden iyiye arttı.

   Pakistan’dan Kirlistan’a

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Pakistan, İngilizlerin Hindistan yarımadasına özgürlük tanıdığı sırada ortaya çıkan bir Müslüman devlettir. İngiliz emperyalizminin böl ve yönet ilkesi doğrultusunda büyük Hindistan Kıtası ikiye ayrılmış ve Hindularla Müslümanların ayrı devletler kurmaları sağlanmıştır.

   Washington-Ankara Ekseninden Pakistan

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türk ve Pakistan halkları, Türk kökenli Gazne ve Babür hanedanlıklarının hüküm sürdüğü zamana dayanan ortak bir kültürü paylaşan iki ülke halkıdır. Yüzyıllar öncesinden köklerin ortaya koyduğu değerler bütünü, günümüze kadar iki halkı sosyal ve kültürel açıdan karşılıklı olarak etkilemiştir.

   Butto’nun Katli ve Pakistan’ın Destabilizasyonu Hamlelerinin Ardındaki Anglo-Amerikan Emelleri

Larry CHIN

Bush–Cheney yönetimi ve müttefiklerinin geçtiğimiz aylarda “Terörle savaş”ı bölgede genişletip derinleştirmeye çalışarak Pakistan üzerindeki kontrollerini artırmaya yönelik manevralar yaptıkları biliniyor.İslâmî Hareketin Eğitim Üssü Olarak Afganistan ve Pakistan

Serkan TAFLIOĞLU

Kızıl Ordu’nun Afganistan’ı işgali ile başlayan süreçte Pakistan’ın sınır bölgeleri, Afganistan’a her türlü lojistik ikmalin sağlandığı bir üsse dönüşmüştür. Usama bin Ladin Peşâverde kurduğu vakıf aracılığı ile İslâm ülkelerinden Pakistan’a, Afganistan’da Kızıl Ordu’ya karşı savaşmak amacıyla savaşçı getirmeye başlamıştır.Millî Devlet ve Millî Kimlik Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Bayram KODAMAN

Son iki yüz yılda toplumsal ilişkilerin merkezine fert (birey-insan), uluslararası ilişkilerin merkezine de millet (ulus) konmuştur. Her ne kadar Marksizm (komünizm) ferdi ve milleti bir kenara koyarak işçi sınıfı-emek merkezli bir dünya tasarlamışsa da1, bu rüya XX. yüzyılın sonunda bitmiştir.Türkiye’nin Elektrikte Arz Güvensizliği

Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR

Asıl olan elektrikte arz güvenliğidir. Türkiye’de ise şu anda artık arz güvensizliği görünür durumdadır. Yâni talebi karşılayacak yeterli arzın yapılması riskli duruma girmiştir, her an bir yerlerde elektriklerin kesilmesi tehlikesi vardır.
   Alevî Örgütler Alevîliği Tartışıyor

Ali Rıza BAYZAN

Alevî yazar Nejat Birdoğan’ın 20 Ekim 1994 tarihli Aktüel dergisinde Alevîlik-İslâm ilişkisi ekseninde başlattığı tartışma, bütün hararetiyle hâlen devam etmektedir. Burada tartışmanın arkaplanı ayrı yazının konusu olacak kadar geniştir. Bu makalede önde gelen Alevî örgütlerin konuyla ilgili görüşlerine yer vermekle yetineceğiz.
   Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve ABD Güvenlik İlişkileri Analizi

Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Türkiye, tarih boyunca Avrupa’nın güvenlik politikalarında başat güç, dengeleyici güç ve tamamlayıcı güç pozisyonlarda yer alırken, Cumhuriyetin ilk yıllarında ise Avrupa yanlısı olmakla birlikte, bağımsız güç politikası takip etmiştir.
   Putin Dönemi Rusya Federasyonu’nun “Enerji Temelli” AB ve Türkiye Politikası

Yrd. Doç. Dr. Şenol KANTARCI

Kültür, öznenin doğuştan beraberinde getirdiği bir töz değildir. Özneden bağımsız olarak da dış dünyada mevcut değildir. Özne, doğumundan itibaren bu dünyada tecessüm ettiği her bir zaman dilimde kendi kültürünü öğrenir ve sıkı bir mütekabiliyet ilişkisi ile bu olguya tâbi olur.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu