Yıl:8   Sayı: 93   Fiyatı: 6.5 YTL  

Aralık ayında başlayan Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları, Ocak ayının ilk günleriyle birlikte kara harekâtına dönüşmesi sonrasında yeni bir insanlık dramına yol açtı. Evlerimize, odalarımıza geride çâresiz bir öfke ve gözyaşı bırakarak sökün eden Filistinli çocukların kanlı yüzleri, cansız bedenleri; İsrail’in yıllara sâri zulmünün izah için kullandığı argümanları bir kez daha anlamsızlaştırırken, uygar dünya söyleminin realiteden ne kadar uzak olduğunun da sessiz tanıklarıydı. Filistinli çocukların, kadınların, gençlerin velhasıl Gazze’ye sıkıştırılmış yüz binlerin yaşadığı insanlık dramının hiçbir politik mülahazayla izahı mümkün değilken, aslında bu vahşet karşısında kimin, hangi saike dayandığına müteallik değerlendirmeler de anlamsızlaşmaktadır. Yeryüzüne dair hangi stratejik hesap mâsumların ölmesi üstünden kendini gerçekleştirmeyi hedefleyebilir, hangi çıkar bir çocuğun canından daha kıymetli olabilir ki? Bize düşen, Gazze’de yaşanan İsrail’in faili olduğu insanlık dramı karşısında bütün bildiklerimizi unutarak, Filistinlilerin acılarını maddî ve mânevî olarak paylaşmaktır.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Ermenilerden Özür Dilemek ya da Türkiye’de Aydın Olmak!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Hiçbir ülkede Türkiye’de olduğu gibi “aydın” kendi gerek ve gerçeklerinden kopuk değildir. Tarihine, coğrafyasına, halkına ve değerler sistemine ilgisizliğinin de ötesinde düşman bir “aydın”, herhalde yalnız Türkiye’ye özgüdür.

   Vizyondaki Filmin Adı: Aydınlar ve Reklamlar

Prof. Dr. Nadim MACİT

Daha önce izlediğimiz bir filmin yeni sürümü vizyona girdi. Vizyondaki filmin adı: Aydınlar ve Reklamlar. Son derece ironik, son derece ince ve çekici. İnsanı baştan çıkaran “duygu dili” ve utandıran duruşu ve çizgeleri var. Demokratik derinliğin ve özgürlük coşkusunun, “ötekini” yeniden inşa etmeye dönük bütün tuzaklarını içeriyor.

   Türkiye’de Aydın Sorunu

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Her ülkede okumuş ve okumamış insanlar vardır. Belirli bir eğitimden geçmiş ve entelektüel birikime sahip insanlar, o ülkenin aydın tabakası olarak toplumu yönlendirici bir konuma sahip olurlarken, okumamış insanlar ise onların yönlendirdiği istikamete doğru yönelen kitleleri oluşturur.

   Tarihle Yüzleşme Masalında Ortaya Çıkan Elit Profili

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Osmanlı Devleti’nde devralınan mirasla çağa uymayı bir büyük amaç olarak belirleyen Türkiye, XX. yüzyılın ilk Halk Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkmış, millî mücadeleyle başlayan yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna da hız vermişti. Kurtuluştan sonra Türkiye, rejim olarak “Cumhuriyet” olarak yeniden yapılandırılırken, demokratikleşmeyi ulaşılması gereken bir hedef olarak belirlemişti.

   Anti-Türk Aydınların Bilişsel ve Sosyolojik Dünyası

İkbal VURUCU

Türkiye’de, araçsallaştırılan kanlı PKK terör hareketinin tümel ve tikel olmak üzere iki boyutu vardır: Bunlardan birincisi somut dış gerçekliklere yönelik, jeopolitik boyutlu, uluslararası büyük projelerin bir gereği olarak siyasî sınırların parçalanıp belirli amaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasıdır.

   Ortadoğu’nun Dinî Jeopolitiği ve Günümüze Yansımaları Üzerine Bir Deneme

Yrd. Doç. Dr. Davut KILIÇ

XIX. yüzyılın önemli coğrafyacılarından Friedrich Ratzel, “Antropocoğrafya” adlı iki ciltlik eserinde coğrafya ilmini anlatırken, coğrafyanın sâdece fiziksel ve jeolojik çalışmalarla anlaşılmayacağından söz ederek, tarih ve mânevî ilimlerin bu konudaki önemine vurgu yapar.

   İsrail-Hamas Kapanında Filistin ve Yeni Bir Gazze Dramı

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

Özellikle Hıristiyan dünyasının Noel tatili sebebiyle, bir süreliğine de olsa dünyanın şiddet kokan olaylarından uzaklaşmak istediği bir sırada, İsrail’in (27.12.2008’de) 150 F-16 uçağı ve helikopterinin Gazze kenti ve civarına düzenlediği saldırılar duyuldu.İsrail’in Gazze’ye Saldırısının Ortadoğu Jeopolitiğine Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI

Bulunduğu coğrafyada yaşayabilmek için Arap ve Filistin halkıyla tamamı kendi lehinde bitmiş savaşlara giren İsrail, Ortadoğu’da ABD’nin stratejik ortağı olması dolayısıyla başta ABD olmak üzere Batı dünyasını arkasına alıp, Siyonist Devlet stratejisinin gereği, bölgede kararlılığını sergilemek istemektedir.İslâm Konferansı Örgütü’nün İslâm Dünyasında Yeri ve Önemi?

Kuliyeva SEİDE

20. yüzyılda İslâm dünyasının lideri konumunda olan devletler ittifak arayışları içerisinde bulunarak, bölgesel ve uluslararası örgütler çerçevesinde birleşmek isteseler de, ciddî başarı sağlayamamışlardır.

   Uluslararası İlişkilerde Etno-Linguistik Etkenler

Dr. Afag RÜSTEMOVA

Yeryüzünde yaşayan halklar çeşitli birliktelikler ve oluşumlar meydana getirirler. Önem derecesine, gelişim düzeyine ve insansal oluşumların çeşitli özelliklerine göre bu gruplar genel bir tanımlamayla halk, bilimsel literatürde ise etno-site olarak isimlendirilir.

   Orta Asya’da Küresel Güçlerin Hâkimiyet Mücadelesi

Turan CAN

Tarihsel süreç içersinde çeşitli nedenlerden ötürü her zaman için önemli bir konumda yer alarak gündemdeki yerini korumuş olan Orta Asya, özellikle Sovyetler Birliği’nin (SSCB) 1991 yılında yıkılıp tarihe karışmasının ardından dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler ile birlikte çok daha önemli bir konuma yükselmiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu