Yıl:9   Sayı: 117   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

2011 yılının ilk sayısıyla yeniden karşınızdayız. Referandum’dan Kürt Açılımı’na, eksen kaymasından Füze Kalkanı’na, Patrikhane sorunundan demokratik özerklik ve ana dilde eğitim taleplerine kadar uzanan ve burada zikretmediğimiz birçok önemli iç ve dış gelişmelinin tartışıldığı 2010 yılını geride bırakırken, mevcut sıkıntılı hususların 2011 yılında tartışılmaya devam edeceği ve bunlara eklenecek yeni başlıklarla da gelecek aylarda bizleri çok daha yoğun bir gündemin beklediğini söyleyebiliriz.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    İki Dillilik: Asimetrik Saldırının Yeni Bahanesi

Prof. Dr. Nadim MACİT

İki dillilik; dil bilimin alanına giren ve farklı yönleri / boyutları itibariyle tartışılan bir konudur. Bir dilin lehçe ve ölçümlü öğrenimi iki dillilik sayıldığı gibi, bireyin ya da toplumun iki farklı dili en azından iletişimi sağlama düzeyinde öğrenmesidir.

   Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ:

“Türkiye’de Millî Onarım Projesi’ne İhtiyaç Var”


2023- Türkiye’de son zamanlarda demokratik özerklik kavramı tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar, demokrasi içinde herkesin düşüncelerini söylemesi olarak değerlendirileceği gibi zihinlerin hazırlanması olarak da değerlendirilebilir. Bu kavram ve tartışmalara dair görüşleriniz nelerdir?

   Etnisite, Kimlik Oluşumu ve Propaganda

Abdullah BUKSUR

Etnik propaganda; hedeflenen kişi ve gurupların, etnik kimliğe uygun olarak düşünmesini - algılamasını sağlayarak, davranışlarının temellerini etnik kimliğine dayandırma sürecidir. Etnik propagandanın üç temel bölümü vardır:

   Yrd. Doç. Dr. Şahin GÜRSOY:

"Farklılıklar Türk Kültürünün ve Toplumsal Bütünlüğümüzün Altını Boşaltmaz!"


2023- Türkiye’de son dönemde etnik kimlik üzerinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bir taraftan etnik kimlik inşa faaliyetleri sürerken, öbür taraftan da var olan etnik kimliklerin ayrıştırma aracı hâline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz.

   Dillerin Ruhu

Haktan BİRSEL

Toplumları birbirinden ayıran maddî ve mânevî özellikler kümesini açtığımızda her iki ayırım grubunda da ortak olarak kullanılan bir özelliğe rastlanılmaktadır. Bu özellik “dil”dir. Hem maddî hem de mânevî kümenin içinde yer alan bu unsur, bir insanın konuşmasıyla aidiyetini belirleyen maddî özellik olduğu gibi aynı zamanda aynı toplumda birbirlerini görmeseler de insanların aynı sıkıntılar ve güzellikler karşısında verdikleri duygusal tepkinin de dışa vurumcusu olarak kaynaştırıcı mânevî öğe olarak önem taşımaktadır.

   Ulusal Birlik ve Dayanışma

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dayanışma en büyülü kavramlardan birisidir. İnsanlar dünya sorunlarıyla tek başına mücadele etmesi yerine bir araya gelerek ve ortak bir yaklaşım içerisinde beraberce hareket ederek, birçok başarılar elde etmişlerdir. İnsanlık tarihi sürecinde, bireylerin tek başına yapamayacakları birçok işin el birliği ile gerçekleştirilebileceği görülmüştür.

   Türkiye İçin Stratejik Tercih ve İmkânlar

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Türkiye, 2011 yılı ile birlikte yeni gelişmelere, daha dinamik ve yeni bir vizyonla geleceğe hazırlanan bir devlet görünümü kazanmaya başlamıştır. Türkiye artık çağa ve etrafına farklı bakan bir devlet konumuna girmiş bulunmaktadır.Türkiye’nin “Âkil Ülke” Vizyonu

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 3 Ocak 2011 tarihinde Ankara Sheraton Otelinde yapılan “Vizyoner Diplomasi: Türkiye’nin Perspektifinden Küresel ve Bölgesel Düzen” temalı “Üçüncü Büyükelçiler Konferansı”nın birinci ayağı uzun süre kamuoyunda tartışılacak yeni bir açılımı da beraberinde getirdi.Türk-Yunan Dostluk Masalında Son

Gözde KILIÇ YAŞIN

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun 7 Ocak 2011’de, Erzurum’daki Türk Büyükelçileri Konferansı’nda yaptığı çıkış, bir masalın daha sonunu getirdi. “KKTC’de Türk Askeri işgalcidir” ve “Kıbrıs'ta işgal sürdükçe Türkiye AB üyesi olamaz” sözleri, “dostluk ilişkileri”ne yakışmamakla birlikte alışıldık bir Yunanistan söylemidir.

   Ermenistan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne Yönelik Devlet Terörizmi

Doç. Dr. Elman NASİROV

Ermeni terörizmi uluslararası terörizmin bir parçası olduğundan faaliyetinin amacı siyasî içeriklidir. “Denizden-denize”, yâni Hazar Denizi-Karadeniz-Akdeniz bölgesini kapsayan geniş arazide “Büyük Ermenistan” devletini kurmak fikri bu amacın içeriğini yansıtıyor.

   Tunceli’de Bir “Efsane” Sempozyum!

Ali Rıza ÖZDEMİR

Türkiye’nin her yerinde illerin tarihî, coğrafî, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini irdeleyen ve zenginliklerimizi ortaya koyan sempozyumlar yapılır. Bunlar çok yararlı etkinliklerdir; her ilimizde ve hatta her ilçemizde bu tür sempozyumların düzenlenmesinde sonsuz faydalar vardır.

   Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri-II

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

1800’lerden itibaren başlatılan yenileşme hareketleri, tümü ile Enderun damgalıdır. Batı’ya alabildiğince açılma, özellikle biçimsel alandaki hızlı değişmeler ve Batı taklitçiliği, Meiji dönemi Japon modernleşmesi anlamında bir yaklaşımı gündeme getirememiştir.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu