Yıl:11   Sayı: 141   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

“Her isimlendirme bir tanımlama gayreti, her tanımlama gayreti bir inşa hamlesidir” cümlesiyle söze başlayacak olursak, Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu birçok soruna böylesine bir strateji uyarınca çözümler bulunmaya çalışıldığını net bir şekilde müşahede edebiliriz. İşte sıcak gündemin en önemli başlığı konumundaki İmralı ile yürütülen müzakereler de, uzun sayılacak yıllara dayanan -Kürt Açılımı öncesinden başlatılan tartışmalar milat kabul edildiğinde- böylesine bir isimlendirme-tanımlama ve inşa faaliyetinin oluşturduğu zihinsel atmosferin ürünüdür.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Erşat SALİHİ:

"Irak’ta Türkmenler Bitirilmek İsteniyor”


2023- Maliki-Barzani arasında Kerkük merkezli ve dolayısıyla Türkmenleri de yakından ilgilendiren bir sürtüşme-çatışma yaşanıyor. Bu gelişmeleri Türkmenler olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

E. Salihi-
2004 yılında ben Irak Türkmen Cephesi’nin Suriye temsilcisiydim.

   Irak’ın Petrolü ve Geleceği Bağlamında Türkiye’nin Ertelenemez Seçimleri, Alternatifleri

Süleyman BULUT

İnsanlık hâlen petrol ekonomisi dönemin yaşamakta; petrol küresel ekonomin kanı ve canı olma özelliğini görünür gelecekte de sürdürecek. Bu nedenle petrol kaynakları, üretimi, iletimi ve pazarlanması; küresel güç mücadelesinin temel argümanları olmaya devam edecek.

   İstikrarsızlık Batağındaki Irak’ta Türkmenlerin Durumu

Bilgay DUMAN

Son 2 yıllık süreç içerisinde Irak’ta yönetim kademesinde yaşanan krizin altında yönetimsel güç paylaşımı olduğu gittikçe belirginleşmeye başlamıştır. Bugün itibariyle özellikle federal bölgeler ya da yerel yönetim taraftarları ile güçlü bir merkezî yönetim isteyen taraflar arasında sonu bölünmeye kadar gidebilecek bir gerginlik vardır.

   Irak’ın Geleceği
-Talabani Sonrası Irak Nasıl Şekillenir?-


Doç. Dr. Emruhan YALÇIN

2011 yılı sonu itibarıyla, ABD’nin sürdürdüğü işgali sona erdirmesinin ardından tarihî Mezopotamya toprakları derin bir siyasal krizin içerisine sürüklenmiş gibi görülüyor. Son dönemde artan şiddet olaylarının etkisi, hükûmetin yetersizliği, Kuzey Irak Yönetimi ve Merkezî Hükûmet arasındaki çekişmeler, etnik, dinî ve mezhebî çatışmalar Irak’ın gündeminden hiç düşmezken;

   PKK ile Müzakere: Yeni Türkiye’nin Önsözü

İkbal VURUCU

PKK’nın yaklaşık otuz yıldır neden bitirilemediği, sorusu sık sık soruldu. Cevabı da hep dış güçlerden silâhlı kuvvetlerdeki zafiyetlere kadar geniş bir alanda arandı. Ama PKK’nın neden bitirilmediği konusunda bilişsel ve ideolojik temellere bağlı olarak siyasî karar vericiler ve seçkinler üzerinde durulmamıştır.

   Misak-ı Millî Korunmalıdır

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti olarak, uluslararası hukuk kurallarına uygun bir biçimde kurulmuş ve bu doğrultuda Lozan gibi uluslararası antlaşmalar aracılığı ile dünya devletleri tarafından meşru zeminde kabul edilmiş bir siyasal örgütlenmedir.

   “Âkil Ülke” Vizyonundan “İnsanî Diplomasi” Jargonuna

Prof. Dr. Esat ARSLAN

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nın beşincisi, Türkiye’nin 122 ülkede görev yapan 131 büyükelçisinin katılımıyla 02-07 Ocak 2013 tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Bu defa konferansın teması biraz ayakların yere bastığı “İnsanî Diplomasi” olarak seçilmiştir.6360 Sayılı Kanunun Büyükşehir Belediye Seçimlerine Muhtemel Etkileri

Prof. Dr. Hasan TUNÇ - M. Emin BAYSA

12.11.2012 tarihinde TBMM Genel kurulunda kabul edilen 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 06.12.2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Türk Toplumunda Aydın Özdeşleşmesi ve Ulusal Değerlerin Dışlanması

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Türk sosyoloji geleneğinde, modernleşme sürecinin ayrıntılı bir biçimde ele alınış dönemi, Tanzimat sonrası bir seri yenileşme hareketleri, Batı’yla yakın ilişkilerimizin başlangıç safhasıdır. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu, Batı uygarlığı adını verebileceğimiz kültür bütünüyle hiçbir zaman ilişkisini kesmemiştir.

   Kutadgu Bilig’de Adâlet ve Danışmanın Önemi

A. Türker GÜLLÜLÜ

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib’in 1069-1070 yılında yazdığı meşhur eseri olup, İslâmî devir içinde Türk Dili ve Edebiyatı’nın olduğu kadar, Türk Kültür Tarihi’nin de asla ihmal edemeyeceği bir siyasetnâmedir. Bu çalışmada ise Kutadgu Bilig’de adâlet ve istişarenin önemi ele alınmaktadır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.OCAK.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu