Yıl:3   Sayı: 34   Fiyatı: 4 milyon  

Türkiye’nin merkezinde yer aldığı ve çok yoğun gelişmelerin yaşandığı bir dış politika gündemi ile karşı karşıyayız. Yaşanan bu yoğun sürecin öncelikli gündem maddesini şüphesiz Kıbrıs meselesi oluşturuyor. Kıbrıs konusunda yapılan ikili görüşmeler, Annan Plânı bağlamında Kıbrıs’ta bir dayatma ile karşı karşıya kaldığımız gerçeğini ortadan kaldırmış değildir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, ulusal davanın müdafii olarak Türk milletinin çıkarlarını ve Kıbrıs Türlüğü’nün geleceğini de savunmaktadır. Bir diğer endişe verici gelişme, Irak’ın kuzeyinde yaşananlardır. ABD’nin Irak’ta uyguladığı kaos stratejisi dalga dalga yayılarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerinin istikrarını tehdit edecek bir seviyeye ulaşmaktadır. İlgi ile takip edilmesi gereken bir başka bölge ise Kafkasya’dır. ABD’nin Gürcistan üzerinden yürüttüğü bölgeye yerleşme politikası, hem yeni çatışmaların doğmasına, hem de Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’daki etkinliğinin azalmasına yol açabilecek bir potansiyele sahiptir. Meseleleri ilgiyle izlemesi ve aktif rol oynamak sûretiyle gelişmeleri kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirmesi beklenen Türkiye’nin geleceği, yaşanan bu çok yönlü süreci kendi menfaatleri doğrultusunda ne oranda şekillendirebileceği ile doğrudan ilgili olacaktır. 

  

   
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan
bazı yazıların tam metinleri
  
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını
Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız... 

Hidrojenli araba ne zaman yollarda?
Teknoloji meraklıları ve çevreye duyarlı kişiler hidrojenli otomobillerin direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorlar. 

Mars’ta Yaşam Aranıyor
Mars’ta yaşama dair kanıtlar aramak üzere çalışmalara başlayan Spirit uzay robotu ilk kaya delme işlemini gerçekleştirdi.

Giyilebilir teknoloji seri üretime geçti
Spor giyim firması O'Neill tarafından üretilecek olan ceketlerden müzik dinlenip cep telefonu kontrol edilebilecek

Maddenin 6. hâli 
ABD’li bilim adamları, maddenin şimdiye dek bilinmeyen yeni bir halini oluşturarak, özellikle süperiletkenler alanında önemli gelişmelerin gerçekleşmesinin yolunu açtılar. 

Dev ekranlı sanal gözlükler geliyor
Koltuğunuzda otururken veya yatağınızda uzanırken filmleri bir gözlük aracılığıyla sanal ama dev ekrandan izlemeye hazır olun

Kendi kendine park eden otomobil 
Almanya’da kendi kendine park eden otomobil geliştirildi. BMW şirketinin X5 marka bir arazi aracına deneme amacıyla taktığı yeni sistem sayesinde gelecekte otomobillerin kendiliğinden geri geri park etmeleri sağlanacak.


  


Gazi Üniversitesi 
İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Eyüp İŞBİR ile Söyleşi

Reformun
Türkiye’nin İdarî,
Sosyal İklimine
Uygun Olması Gerekir


   


Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nın Eleştirisi

Doç. Dr. Ender Ethem ATAY

Yönetim bir etkinlik ve örgütlenme olarak devletin yerine getirmek durumunda olduğu hizmetlerin özelliklerine göre sınıflandırılıp, idare edilenlere sunulmasıdır. Devletin asli ve en ilkel görevi yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu temel görev gelişen ve değişen koşullara paralel olarak şekillenir ve çeşitlenir.
   


İKİNCİ DALGA:
Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon

Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

Kamu yönetimi reformu, 24 Ocak 1980 kararları ile 12 Eylül döneminde başlayan çeyrek yüzyıllık “yapısal uyarlama reformları”nın ikinci büyük dalgasıdır. İlk dalga, ülke ekonomisini büyük bir çöküşle karşı karşıya bırakan ekonomik ve mâlî liberalizasyon politikaları olmuştur.
   


Uyan Türkiyem

Bircan AKYILDIZ

Dünyadaki her ülke vatandaşlarının daha mutlu ve müreffeh bir hayat sürebilmesi isteğiyle hareket eder ve vatandaşlarına bu istek doğrultusunda hizmet götürür. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeye yönelik olarak üretilen çözümlerin tarihi neredeyse Cumhuriyetimizin tarihi ile yaşıt.
   


Küreselleşme,
Devlet ve "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı"

Abdullah OK

Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan ve AKP Hükümetinin Acil Eylem Plânı’nda da yer alan kamu reformunun birinci ayağı olan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Tasarıya başta sivil toplum örgütleri ve akademisyenler olmak üzere pek çok kesimden değişik eleştiriler geldi.
   


Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılandırma Girişimi
Ya da Sevr'in Hortlatılması

Yıldırım KOÇ

Hükûmet tarafından 29 Aralık 2003 günü Meclis’e sunulan ve 14 ve 15 Ocak 2004 günleri TBMM Komisyonları’nda aynen kabul edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı kamuoyunda giderek yaygın bir biçimde tartışılmaktadır. 
   


Osmanlı'da Siyasal Radikalleşme

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN 

Tezimiz, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı adlı son kitabımızda(2002) belirtildiği üzere, bir yanda devleti yöneten sınıfı oluşturan askerî ve bürokrasi (Devşirme-Dönme) tabakası, öte yanda yerlilik kimliği ağır basan halkı (reaya) olmak üzere ikili bir yapılaşmayı ortaya koymaktadır. 
   


Rus-Ermeni İşbirliğinde Hedef: Güney Kafkasya

Rasim BAYRAKTAR

Kafkasya’da Ermenistan dışındaki Ermeni nüfusu; Gürcistan’ın güneybatısı Samtshe-Cavaheti vilayetinden sonra Kafkasya’nın kuzeybatısında bulunan Krasnodar eyaletinde yoğunlaşmaktadır. Günümüzde kültürel ve siyasî çalışmalarıyla özerklik arayışında olan Ermeniler, bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır.
   


Afganistan Türkleri'nin Dünü Bugünü ve Yarını

Muhammed Asıf YOLDAŞ 

Yüzyıllardır doğu ile batı arasında yolculuk yapan tacirler, fatihler, göçmenler için bir kavşak, yaklaşık yarısı 2000 metrenin üzerinde bir yüksekliğe sahip olan Afganistan, efsanevî Hindukuş dağlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Afganistan Türkleri’nin durumundan bahsedebilmek için biraz da dünü karıştırmak ve tarihî gerçekleri bilmek gerekir. 
   


Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünyada ABD 
Yazar: Immanuel Wallerstein 
Yayınevi: Metis


Önceki kitapları Liberalizmden Sonra ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu'ndaki düşüncelerini mantıkî sonuçlarına dek geliştiriyor Wallerstein. Temel tezi şu: 1945'ten beri dünya sisteminin başı çeken hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri gerilemektedir. 11 Eylül ve sonrasındaki olaylar bunun en son ve en belirgin göstergesidir.

Son Güncelleme Tarihi: 11.ŞUBAT.2004
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Mustafa Nazif