Yıl:6   Sayı: 70   Fiyatı: 6.5 YTL  

Yerküre, emperyalizmin yeni saldırılarının tesiri altında tehlikeli bir menzile doğru hızla yol alıyor… Bigâne kalınamayacak gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasının yakın zamanda bir dengeye kavuşması bütün insanlığının ortak muradı olmakla birlikte, ABD’nin Afganistan’ı ve ardından Irak’ı işgaliyle başlayan süreç vahşeti sıradanlaştırmış ve insanlığın geleceği açısından beslenen umutların bir kez daha sert bir şekilde kırılmasına yol açmıştır. Zira emperyalizm, üç senelik bir zaman diliminde yüzlerce yıldır bir arada yaşayan, aynı iklimi paylaşıp aynı tarihe yaslanan, aynı kültürel atmosferden beslenip aynı Tanrı’ya inan insanları birbirinin katili yapmayı başarmıştır. 600 binden fazla insanın hayatını yitirdiği, binlerce çocuğun yetim, on binlerce insanın sakat kaldığı Irak’ta, iki milyondan fazla insan göçe zorlanmıştır. Bütün bunlar ise iletişim çağı olarak tanımlanan günümüzde insanlığın gözleri önünde fütursuzca cereyan etmiştir. Günbegün dozunu artıran vahşet karşısında giderek büyüyen sessizliği nasıl açıklayabiliriz? İnsanlığın idrak kanallarının yavaş yavaş zerk edilen bir zehirle uyuşturulması, küreyi saran bu sessizliğin sebebini açıklamak için başvurulacak en mâsum yol olsa gerek; zira bunun dışındaki her açıklama insanlığa ilişkin beslenen umudun daha da körelmesine yol açacaktır.

Emperyalizmin Irak’ta sahnelenen son versiyonu, bölgenin diğer ülkelerinin halklarına yönelik bir tehdit olarak da okunabilir. Zira “emperyalizmin çıkarlarına karşı müzahir olmanın neticesi budur” tehdidi, Irak üstünden bölgenin ve dünyanın bütün uluslarına savrulmaktadır. Irak’taki gelişmeler başta Türkiye’yi olmak üzere bölgedeki bütün ülkeleri hem insanlığın içinde bulunduğu durumun vahâmeti, hem de tehdit edilmeleri açısından yakından ilgilendirmektedir. Şüphesiz ki Irak’ın kuzeyinde ilân edilmeyi bekleyen kukla devlet, Türkiye’nin hassasiyetlerini artırmıştır. 2007 yılı ise bu hassasiyeti daha da tırmandıracak gelişmelere gebedir. ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından tapu dairesinin, nüfus müdürlüğünün yağmalanmasıyla başlayan Kerkük’teki Türk kimliğini yok etme süreci, ABD’nin koruması altında 2007’nin sonuna doğru yapılması öngörülen referandumla nihayetlendirilmek istenmektedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
  


  Kerkük’ü Savunmak, Kerkük’te Türkiye’yi Savunmak! 

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

“Irak’a Özgürlük” harekâtı neredeyse dört yılını tamamlayacak. Irak’ta, üçüncüsü Mayıs 2006 sonunda olmak üzere, üç ayrı hükümet kuruldu. Ayrıca yeni güvenlik güçleri ve silâhlı kuvvetler de oluşturuldu. Hatta bu silâhlı kuvvetlerin hava kuvvetleri bile kurulup, ABD’li subayların nezaretinde eğitimlerine başlandı.

   Global Strateji Enstitüsü Başkanı Ercüment OKCU ve Ortadoğu Masası Uzmanlarıyla Söyleşi 

Kerkük Türkiye İçin Bir Bekâ Sorunu

2023-ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra Irak’ta neler oldu? Yaşanan sürecin sonunda Irak nereye doğru evriliyor? İç savaş senaryoları var, Irak’ın özellikle kaosa sürüklendiği ve bunun arkasında da bütün Ortadoğu’nun ve Türkiye’yi etkileyecek senaryoların yattığı gibi iddialar söz konusu…

Özüm S. Uzun-
Tabiî ABD’nin Irak’ı işgal öncesinde ileri sürdüğü sebeplerin hiç biri gerçek değildi...

   Çatışan ve Örtüşen Stratejilerin Odağında Kerkük ve Türkmenler 

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Soğuk savaştan muzaffer çıkmış olan ABD, evrensel hâkimiyet için küreyi yeniden istimlâk etmeye Ortadoğu’dan başlamıştır. Müslüman ülkelerin yeniden yapılandırma projesi olan GBOP’u da bu amaç için yürürlüğe koymuştur. Bu bağlamda bölge ülkelerinin sınırları, rejimleri ve yönetimlerinin değiştirilmesi faaliyetlerine yumuşak ve sert gücünü kullanarak bütün hızıyla devam etmektedir.
   Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz SARIKÂHYA ile Söyleşi 

Kerkük Tek Başına Bir Federe Bölge Olsun

2023- Siz, Irak Anayasası’nın hazırlıklarına Türkmenlerin temsilcisi olarak katıldınız. Bu Anayasa süreci nasıl gelişti?

Riyaz Sarıkâhya-
Tabiî önce Irak’ın geçmişteki anayasalarından bahsetmek lâzım. Irak’ın ilk anayasası 1925’teki kraliyet döneminde hazırlanmıştır. Bu anayasa çok modern ve kapsayıcıydı. Anayasanın 16. maddesinde her millete kendi dilinde eğitim hakkı tanınıyordu. Hatta bir Arap milletinden de bahsedilmiyor, dil bazlı bir tanımlama yapılıyordu.

   Usul Usul Musul

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye son zamanlarda Kuzey Irak üzerine doğru bir sürece kapılıp gitme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bir durumdadır. İsrail’in kurulmasıyla başlayan süreç günümüzde yeni bir aşamaya varmış ve giderek bizi zorlayan bir konuma doğru hızla ilerlemektedir. Her geçen gün Kuzey Irak’ın nereye gideceği ülkemizde daha fazla konuşulmaya ve Türkiye’yi nasıl etkileyeceği daha çok merak edilmektedir.
   Irak’ta Plânlar Savaşırken Kararan Ufuklar

Prof. Dr. Esat ARSLAN

ABD'nin eski kongre üyelerinden Lee Hamilton ve eski dışişleri bakanlarından James Baker'ın hazırladığı 79 öneriden oluşan 150 sayfalık plân, Irak'ın bölünmesinin önüne geçmek amacıyla Sünnî aktörleri siyasî denkleme katmayı, direnişçilerle görüşmeyi, Suriye ve İran ile ilişki kurmayı öneriyordu. Baker Raporu açıklandığı zaman ilk yapılan değerlendirmeler deneyimli politikacılardan oluşan bu grubun akıllıca davranarak Bush’a büyük bir manevra alanı bıraktığı yolundaydı.

   BOP’un Kırılma Noktası Kerkük

Sarp Kağan ÖZMEN

Esas itibarıyla Kerkük konusunun başlangıcı sâdece ABD’nin 2003 yılı Mart ayında başlattığı İkinci Körfez Harbi’yle sınırlı değildir. Konu emperyalist güçlerin Birinci Dünya Savaşı esnasında 400 yıldır Türklerin himayesinde sorunsuz olarak bulunan bir bölgeyi 1917 senesinde ele geçirmesiyle başlamış ve o tarihten günümüze kadar olan süre içerisinde bugünkü Ortadoğu’da yaşanan istikrarsız ortamı meydana getirmiştir.Bağdat’ın Yoksul Sokaklarında Kader Savaşı

Brian M. DOWNING

Amerika’nın Irak’taki savaşı her geçen yılla beraber daha iyi ortaya çıkıyor ki, kötüye, daha da kötüye gidiyor. George W Bush yönetimi bunun böyle olduğunu kabul etti ve yeni bir strateji ilân ettiler. En azından yeni bir kelime ortaya attılar: Gayrinizamî harp. Bu kavram gerilla savaşı analizlerinde, haber bültenlerinde sık geçen ama az sayıda insanın karşılığından haberdar olduğu bir kelimedir.Türkiye-AB İlişkilerine Tarih Ne Diyor?

Mehmet TORUNLAR

Türk dış politikasının duayenlerinden Kamran İnan “Dış Politika” isimli kitabında, “Bilgisiz aksiyon olmaz. Dış politikada tarih bilgisi, tarihi analiz çok önemlidir” diyerek devamla, “Komşu devletlerden başlayarak dünyadaki önemli güçler, dış ilişkiler tarihini, millî hedef ve motiflerini iyi bilmek, tespit etmek lâzımdır.Yeni Büyük Oyun’da İkinci Perde

Haktan BİRSEL

Tarihin her döneminde, Avrasya Kıtası, büyük ve önemli kıtasal zenginliklerin tam kontrolünün sağlanması maksadıyla, büyük güçlerin mücadele alanı olmuştur. Cengiz Han’ın güçlü ordularının bir baştan diğer başa kat ettiği topraklarda, 19. yüzyılın başlarında, Rus ve İngiliz imparatorluklarının mücadelesi meydana gelmiştir Bu mücadele, dünya siyasî literatürüne “Büyük Oyun”1 adı ile geçmiştir.Küresel Güç Politikaları Türkiye ve İslam
Yazar: Prof. Dr. Nadim Macit
Yayınevi: Fark


Nadim Macit, 2023 okurlarının derinlik yazılarından yakından tanıdığı bir isim... Küresel sistemde 1991 yılından itibaren şiddetini artırarak devam eden gelişmelerin zihinsel arka plânına ilişkin makalelerini yayınladığımız Macit, “Küresel Güç Politikaları
Türkiye ve İslam” isimli kapsamlı eserinde, yerküreyi bir ateş topuna çeviren zihniyetin beslendiği kaynakları ve hedefleri bütün detaylarıyla anlatmış.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2007
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu