Yıl:7   Sayı: 82   Fiyatı: 6.5 YTL  

Türkiye, maalesef, yanlış argümanlarla yanlış tartışmaların yapıldığı bir ülke hâline geldi. Başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasıyla ilgili kanunî düzenlemenin yapılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüştürüldüğü iddia edilerek, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşı çıkan önemli bir kesim, zımnen de olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olarak ilân edilmiş oldu.

Tartışmalar esnasında dile getirilen hususları vahim kılan iki temel nokta vardı ki, bunlardan birincisi; Türkiye Cumhuriyeti’nin 85 yıllık mazisine rağmen toplumda bir ortak değerler sistematiği oluşturmadığı yargısına yaslanmasıdır. Başörtüsüne üniversitelerde serbestlik tanınmasına karşı çıkanların algısına göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi toplumun ekseriyetinde benimsenmemiş, onu korumak ve kollamak elit bir zümrenin vazifesidir. Eğer bu zaviyeden bakanların dedikleri doğruysa, 200 seneyi bulan modernleşme çabaları neticesinde geldiğimiz noktanın sorgulanması ve geçen zamana rağmen başarılamayan toplumsal dönüşümden umudu kesmek icap etmektedir.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Vakıflar Kanunu Tasarısı: Sınırsız Özgürlük Alanında Tarihi Güncellemek

Doç. Dr. Ali AKYILDIZ

Vakıflar alanı, hukuksal bakımdan son on yıla yakındır bir şekilde ama daha ziyade cemaat vakıfları sayesinde hep gündemde oldu. Lozan Antlaşması’na dayalı olarak varlıkları tanınan Müslüman olmayan (gayrimüslim) cemaatlerin vakıflarına haksızlık yapıldığı öne sürülmekte ve Avrupa Birliği süreci çerçevesinde bu bağlamda taleplerde bulunulmaktaydı.

   Azınlık Vakıflarıyla Yeni Bizans

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Bütün Türkiye gece gündüz türban konusu ile uğraşırken, her yerde türban sorunu tartışılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne tam bu sırada Vakıflar Kanunu’nda değişiklik getiren yasa önerisinin gelmesi ve kamuoyunda tartışılmadan geçirilmesi bir el çabukluğu olarak siyaset tarihine geçmiştir.

   Doç. Dr. Erol GÖKA ile Söyleşi

Dünyanın Umudu Türkiye’de

2023- “Türk Grup Davranışı” isimli hayli ilgi çeken bir eseriniz var. Milletlerin tarihsel süreç içerisinde zamanı aşarak tekrar ettikleri davranış kalıpları var mı, yoksa bu sâdece Türklere özgü mü?

   Simgelerin Günahı ya da Günahların Simgesi!

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Yabancı iklim, yapı ve değerlerin ürünü olan kavramlarla yerli ve yöresel yapıları değerlendirmenin büyük güçlükleri vardır. Kavramlar belirli bir tarih, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel iklimin ürünüdürler. Tarihî, coğrafî ve kültürel iklimleri benzer olmayan toplumlar birbirlerinin kavramlarından yararlanabilirler ancak birbirlerinin kavramlarını aynen ikame etmeleri durumunda büyük sorunlarla karşılaşırlar.

   Türkiye’de Dinî Semboller Üzerinden Yürütülen Zihniyet Kavgası: Kurumsallaşmış Korkular

Prof. Dr. Hasan ONAT

İnsan, kelimelerle kavramlarla, imgelerle düşünen bir varlık. İnsan, hem kendi varlığının, hem de kendisinin evrendeki yerinin farkında olan bir varlık. İnsan, kendisini toplum içinde inşa etmek durumunda olan bir varlık. İnsanın bu varoluşsal özelikleri, onun yapıp etmelerinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

   Semboller-Damgalar Neyi Anlatır?

Dr. Mustafa AKSOY

Doğa bilimlerinde olayları ve nesneleri görme veya onlara bakma eylemi, bazen araçların ve özel bilgilerin varlığını zorunlu kılar. İnsan-kültür bilimlerinde ise insanlar her baktıklarını bilmiş, dahası anlamış sanırlar. Oysa durum hiç de sanıldığı gibi değildir.

   Türk Toplumunda Yeni Dinsel Hareketler ve “Cemaatleşme”

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bu yazımızda, son günlerde giderek yoğunluk kazanan “peçe-türban” ve benzeri yaklaşımlarla, “İslâm”ın norm ve değerlerini dışlayan bakış açıları karşısında, temel alt yapıya yönelmek sûretiyle, “dinsel özü” toplumsal kimliği ile gündeme taşımak istiyoruz.Alev ALATLI ile Söyleşi

Kürt Siyasetçilerin Ortak Paydası Rant

2023- ABD Büyükelçisi Wilson geçtiğimiz aylarda bazı seçilmiş siyasileri sabah kahvaltısında toplayarak görüşlerini aldı. Bu görüş alışverişi sırasında genel talebin federasyon olduğu kamuoyuna yansıdı. Öncelikle bu toplantı ile anlatılmak istenen nedir?Yarı “Kapalı” Cezaevinin Simgesi: Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Yaşananlar

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

2007-2008 kışının tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’nin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyasında oldukça sert geçtiği malûmdur. İşte bu çetin kış şartlarında ve enerji talebinin zirvede olduğu bir tarihte, 19 Ocak 2008 günü ajanslardan tüm dünyaya “Gazze Karanlığa Gömüldü” şeklinde bir haber geçti.“Hilâller Savaşı”nın Merkezinde Filistin

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Krizin kendine yapışık ve ayrılmaz parçalarından birisi de hiç kuşkusuz sorunlar yumağının içinden çıkılmaz bir hâle gelmiş olmasıdır. Ancak kriz yönetiminin diğer önemli ayırıcı özelliklerinden birisi de bu sorunlar yumağının yanında, sorunlar kadar önemli fırsatların da ortaya çıkmış olmasıdır.
   Hocalı Soykırımı Tanınmalı

Cavid VELİEV

Kurulduğu dönemde nüfusunun yarısı Türk olan Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bugün bir tane bile Türk kalmamıştır. Fakat bugün Türk devletlerinde on binlerce Ermeni yasal ve yasa dışı yollarla yaşamaktadır.
   Dinamik Orta Asya ve Kırılma Noktaları

Haktan BİRSEL

Orta Asya veya tarihî adıyla Batı Türkistan1 olarak isimlendirilen geniş coğrafyada güç merkezleri tarafından sınırlara ve insanlara bağlı olarak uygulama alanına konulan projeler, tarih boyunca bu coğrafyaya mutsuzluk getirmiştir.
   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2008
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu