Yıl:8   Sayı: 94   Fiyatı: 6.5 YTL  

Bir devir bitti… Evanjelik saiklerle dünyayı bir ateş çemberinin içine sokan ABD Başkanı George W. Bush, ekonomik, siyasî krizleri miras bırakarak görevini Barack Obama’ya devretti. Tarihin kanlı sayfalarına yenilerini eklemekte mahir, şerir Bush’un ardından iktidara gelmenin yanı sıra siyahî olmasıyla da büyük bir sempati toplayan Obama, şimdi çok yönlü ve çetrefil sorunlara karşı zor bir imtihana hazırlanıyor:. Ya beslenen umutları boşa çıkartarak selefinin başlattığı süreci bir adam daha ileri götürerek Amerikan hegemonyasının sonunu hazırlayan taşlara yenisini ekleyecek kanlı sürece devam edecek ya da dengesi altüst olmuş uluslararası sistemi hakkaniyet katsayısı yüksek bir liderlik sergileyerek, görece dingin bir hâle getirecek.

.
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Barack Obama Döneminde ABD’nin Avrasya Politikası ve Türkiye’ye Etkileri

Sinan OĞAN

Dünyanın çok az ülkesinde bir lidere bu kadar fazla umut bağlanmıştır. Amerika’nın 44. Başkanı olarak yemin ederek görevine başlayan Barack Obama Amerika’daki seçim süreci boyunca sâdece Amerikan halkının değil, neredeyse tüm dünyanın umut bağladığı bir lider hâline gelmiştir.

   Obama: Ortadoğu’da Son Şans mı?

Yrd.Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama göreve başladığında önünde ne ABD açısından ne de dünyanın geri kalanı açısından olumlu bir tablo bulabildi. Bugün, dünyada aşikâr bir kurumsal boşluk bulunduğu ve dünyanın BM, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve NATO gibi 50-60 yaşına gelmiş ancak kendisini yenilememiş kurumlarla yönetilip yönetilemeyeceği tartışılmaktadır.

   Obama ABD’yi Kurtaramaz

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerini tamamlanarak geçen ay içinde Beyaz Saray’a siyah bir Amerikalı’nın dört yıl süre ile konuk olması dönemi resmen başlamıştır. Amerikan tarihinde ilk kez bir Afro-Amerikan kökenli bir Başkan’ın devletin başına gelmesi, ilk kez gerçekleştiği, dünyanın en büyük ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni önemli bir dönüşümün eşiğine gelmiştir.

   Obama’lı ABD Yönetiminin Muhtemel Ortadoğu Politikası

Doç. Dr. Celalettin YAVUZ

1929-1968 tarihleri arasında yaşayan ABD’li siyah Baptist rahip ve “Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi” önderi Dr. Martin Luther King Jr.’ın hayali, ölümünden 40 yıl sonra gerçekleşti. Hussein Barack Obama, 3 Kasım 2008’de yapılan seçimler sonucunda ABD’nin ilk siyahî başkanı seçildi.

   Tarihin Obama’dan Beklediği...

Dr. Vakur KAYADOR

Tarihsel koşullar ve dönemler kendi aktörlerini yaratır. O aktörler tarihin akışında yönlendirici olurlar. Akışa karşı çıkanlar da bir biçimde tasfiye edilirler. Örneğin II. Dünya Savaşı sonrası ABD başkanları dünyanın en büyük ekonomik, siyasal ve askerî gücüne sahip bir ülkeyi yönetiyorlardı.

   Obama Döneminde ABD-Çin İlişkileri: Tahmin ve Değerlendirmeler

Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin yıkılmasına kadar olan dönemde, yüzyıllarca uyutulan Çin ne Asya yapılanmasında ne de dünya güçler dengesinde olmayı başarabilmiştir.

   Hindistan ve Pakistan Gerginliği

Muharrem EKŞİ

Dünyanın ekonomik ve siyasî güç merkezinin Avrupa-Atlantik’ten Asya-Pasifik’e kayması, beraberinde terör gibi uluslararası güvenlik sorunlarının da bölgede ağırlık kazanmasına yol açan bir süreci başlatmıştır. Bölge, yükselen güçlerle anılır olmaya ve hatta yeni bir güç merkezi olarak uluslararası sistemin çok kutuplu düzene geçişine örnek olarak gösterilmeye başlanmıştır.Davos Çıkışının Ardından

Prof. Dr. Esat ARSLAN

XX. yüzyıldan uluslararası üne sahip bir kış sporları merkezi olarak gelişen, dünyanın en iyi kayak pistlerinden birinin bulunduğu İsviçre’nin Graubünden kentinde bulunan Davos kasabasının esas üne kavuşması, 1971 yılından itibaren yıllık olarak düzenlenen “Dünya Ekonomik Forumu”na ev sahipliği yapmasından kaynaklanmaktadır.Diplomasinin Kırmızı Çizgileri

Dr. Hakan KANTARCI

Diplomasi, dış politikanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda; yöneticilerin ve diplomatların diplomasi alanında çok iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Özellikle yönetenlerin dış politikada gerçekçi, ikna edici ve tarafsız olması, maceraya atılmaması kendilerinden beklenen hususlardır.

   Filistin Meselesinin Tarihsel Süreci ve Uluslararası Politika Bağlamında Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Polat KIZILDAĞ

Ortadoğu bölgesine baktığımız zaman bu bölge, Türkiye’nin de içinde olduğu ve Pakistan’ın doğu sınırına kadar olan coğrafyayı oluşturmaktadır. Nüfusu 300 milyonun üzerinde olan bu bölgede, Filistin de dahil toplam 17 ülke bulunmaktadır.

   Konjonktür Dışı Bırakılan Kıbrıs’ta Kimin Çözümü?

Gözde KILIÇ YAŞIN

Soğuk savaş sonrasında dünya yeniden şekillenirken, çeşitli bölgelerdeki sorunlar için de demokrasi, özgürlük, refah ve değişim adı altında “yeni yöntemler” geliştirildi. Ancak bir ağırlık merkezi var ki, öneminden ötürü olsa gerek özel bir yaklaşımla mevcut konjonktürün dışında tutuldu.

   Türk Aile Sistemi ve Toplumsal Dinamikleri-I

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, bilindiği üzere 4. Aile Şurasını gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi karşısında siyasal ve ekonomik alanda önemli konular gündeme taşınmasına rağmen, sosyal yapı ve kültürel değerler açısından hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştır.

   Yerel, Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Doğru Yaklaşım

Doç. Dr. Vesile HACIYEVA

Yerel, bölgesel ve küresel güvenlik sistemlerini farklı ve birbirleri arasında sınırlar varmış gibi kavramak yanlıştır. Söz konusu düzenin öğeleri, sorunun büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakılmaksızın, çoğu zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Öğeler genelde aynı kalmaktadırlar.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2009
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu