Yıl:9   Sayı: 106   Fiyatı: 7.50 TL


  

Kıymetli Dostumuz, Yazı İşleri Müdürümüz Şenol DOĞANAY Hakka Yürüdü. Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun...

 

Türk-İsrail ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginliğin ardından Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikaları yeniden tartışma konusu hâline gelmiştir. Yeryüzünde bir şer ekseni tanımlanmak icap ederse, İsrail’in bu grubun değişmez üyesi olacağı tartışılmaz bir gerçekken, kurulduğu tarihten itibaren İsrail’in askerî metotları önceleyen hareket tarzı bunda en önemli âmildir. Ortadoğu’daki istikrarsızlığın kaynağı niteliğindeki İsrail’in, şiddete dayalı varlık iddiası günümüzdeki uluslararası ortamda sürdürülmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Prof. Dr. Türel YILMAZ:

"Türkiye ABD’den Bağımsız Politika İzleyemez"


2023- İsterseniz güncel olması sebebiyle İsrail-Türkiye gerginliğinden başlayalım. Bu gerginliği hem bölge açısından hem Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Prof. Dr. Tayyar ARI:

"Orta Asya Türkiye İçin Ortadoğu Kadar Öncelikli Olmalı"


2023- Davos süreciyle birlikte Türkiye’nin Ortadoğu’daki ağırlığı giderek artmaya başladı. Aslında Bush döneminde uygulamaya konulan Erdoğan’ın da eşbaşkanlığını yürüttüğü Büyük Ortadoğu Projesi bu süreci başlatmıştı denilebilir.

   Büyük Anadolu Projesi Olamaz

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Soğuk savaş döneminde Türkiye Cumhuriyeti yarım yüzyılı aşkın bir süre Batı Bloğu’nun askerî ve siyasî baskısı altında kaldıktan sonra, küreselleşme dönemi ile beraber Türkiye yeni bir döneme girmiştir. İki kutuplu düzenin ortadan kalmasından sonra Türkiye gene Batı’nın hegemonyası altında tutulmak istendiği için, bu kez de Avrupa Birliği macerası ortaya çıkarılmış ve gizli Batı hegemonyası, açık bir Avrupa Birliği üyeliği süreci ile yeni dönemin koşullarında sürdürülmek istenmiştir.

   Çıkmaz Sokaktaki “Ermeni Protokolleri”

Prof. Dr. Esat ARSLAN

ABD Başkanı Obama’nın seçilmesinden sonra yapmış olduğu Türkiye ziyaretinin ardından, Türk kamuoyunca “Ermeni Protokolleri” olarak betimlenen bir sürece, deyim yerindeyse önü arkası hesaplanılmadan balıklama girilmişti. Çiçeği burnunda Başkan’dan bu konuda bir de planlama rehberi alınmıştı.

   Türk Kimliği Karşıtı Seçkinci Bir Zümre: Nominalist Aydınlar

İkbal VURUCU

Türk toplumsal yapısının önemli sosyal tabakasını oluşturan aydınlar sınıfsal, ekonomik, kültürel, etnik ve dinî vasıfları açısından heterojen bir özellik gösterir. Aydınlar farklı meslek grupları içerisinde yer almakla birlikte bu çalışmada, aydın kategorisinde yer alan edimciler, gazeteciler ve bilim insanlarından oluşmaktadır.

   Avrupa Birliği’nin Yeni Yüzü, AB - 2010

Haktan BİRSEL

Soğuk savaşın bitimi ile Batı Avrupa için en büyük tehdit olan SSCB ve komünizm ortadan kalkmış ve emperyalizmin güç kaynağı olan kapitalizm kazanmıştı. Üstelik SSCB’nin yerini almaya namzet Rusya Federasyonu da komünizm ideolojisini bir yana bırakmış serbest piyasa sistemi tabanlı kapitalist ekonomik sisteme geçmenin yollarını arıyordu.

   Kıbrıs’ın Jeopolitik Konumu ve Günümüzdeki Jeopolitik Eksen Kaymasının Kıbrıs’ın Jeopolitik Konumuna Yansımaları

Dr. Hakan KANTARCI 

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in tarihsel coğrafyasına damgasını vurmuş ve bölgedeki dengelerin oluşumunda önemli rol oynamıştır. Doğu’ya yönelmek isteyen Batı; her devirde Kıbrıs’ı atlama taşı olarak kullanmış, Batı’ya yönelen Doğu da geride çıbanbaşı bırakmamak için uğraş vermiştir.İslâm’da Bilimsel Gelişme ve Günümüz Sorunları

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Bu inceleme, İslâm’ı bir inanç ve değerler düzeninin ötesinde, rol-statü-norm ve oryantasyon biçimleriyle bir toplumsal sistem olarak ele almaktadır. Bu nedenle, Kur’an’a bakış açımızda, ayırımcı-parçacı değil, bütüncül (holistic) bir yaklaşım tarzını göz önüne almak istiyoruz.Türkiye-Ukrayna İlişkileri ve Kırım Türkleri

Turan CAN

20. yüzyılda ivme kazanan teknoloji, iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, ülkeler arasındaki ilişkileri yoğunlaştırmış ve buna paralel olarak uluslararası ilişkilerde işbirliğinin önemi giderek artmıştır.

   Zazalar ve Türklük
Yazar: Ali Rıza Özdemir
Yayınevi: Kripto


Zazalar, Kürt mü?
Yoksa Zazalar, Türk mü?
Ya da Zazalar kendine özgü bir grup mu?
Zazalar dar bir bölgede yaşayan önemsiz bir etnik kimliği mi temsil ediyor?
Yoksa milyonlara varan nüfusa sahip, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir kitle mi?

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu