Yıl:9   Sayı: 118   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Tunus’taki despot yönetime karşı halkın isyânı ile başlayan olaylar “domino etkisi” göstererek Mağrib’i sarmış, Cezayir ve Mısır’da olaylar çıkmış ve ilk ateşin yandığı yer olan Tunus’ta kısa sürede Bin Ali yönetiminin devrilmesiyle neticelenen halk hareketinin bir benzeri niteliğindeki isyân sonrasında da, 30 yıldır Mısır’ı demir yumrukla yöneten Mübarek devri sona ermiştir.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Türk Milliyetçiliği, Evrensel Değerler ve Diğerleri

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Milliyetçilik denilen şey her şeyden önce bir yere, kimliğe, topluma, inanca ve değere kendini âit hissetme duygusudur. İçeriği, biçimi ya da işlevi nasıl tanımlanırsa tanımlansın milliyetçilik her toplum için doğal ihtiyaçtır.

   Prof. Dr. Recai COŞKUN:

“Küreselleşme Türk Milliyetçileri İçin Fırsat Olabilir”


2023-Günümüz dünyasını tanımlamak için kullanılan kavramların başında küreselleşme geldiğinden, küreselleşme kavramını sizin nasıl algıladığınızı öğrenerek başlamak istiyorum söyleşimize. Ayrıca küreselleşme nasıl bir dünya tasvir ediyor?

   Türk Milliyetçiliği
-Esasları, Hareket Yöntemi ve Geleceği-

Prof. Dr. Nadim MACİT

İnsan; dünyaya bir anlam veren, kendisini de bu anlamlı bütün içinde bir yere yerleştiren varlıktır. Anlama ve anlamlandırma bütün insanlarda ortak bir istidat olmasına karşın, ‘insan, mekân ve hayat’ düzleminde teşekkül eden anlam dünyası, daha doğrusu kültür oluşturma biçimi farklıdır.

   Doç. Dr. Milay KÖKTÜRK:

"Türk Milliyetçiliği Mânevilikle Yoğrulmuş Bir Kavramdır!"


2023- Sayın Köktürk, dilerseniz, öncelikle Türk milliyetçiliği kavramı ve bunun Batı’daki milliyetçilikten farkı üstüne konuşmakla başlayalım söyleşimize.
M. Köktürk-
Bir kere bu konu başlı başına Sanayi Devrimi sonrası sosyolojik oluşumla veyahut bilinç oluşumuyla bağlantılı.

   Ulus Devletlerin Dayanışmacı Evrensel Birliği

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeni arayışı döneminde kapitalist emperyalizm bütün dünyaya egemen olmaya yönelmiş ve bu doğrultuda yirminci yüzyıldan gelen ulus devletleri karşısına almıştır.

   Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN:

“Mücadele Neo-liberalizm ile Milliyetçilik Arasında”


2023- Küreselleşmenin ulus devletlere yönelik algısı nedir? Küreselleşme ulus devletleri nasıl algılar ve nasıl bir devlet tanımı koyar?
K. Şahin-
Bu soruya küreselleşmenin dinamikleri göz önüne alınarak cevap verilebilir. Bu dinamikler arasında serbest piyasa anlayışı, neo-liberal ideoloji, yeni muhafazakârlık ve post-modern düşüncede yer almakta.

   Türk Milliyetçiliğinin ‘Gelecek Tasavvuru’ Nâmına:
Zaman Felsefesi Üzerine Didaktik Notlar


Fırat KARGIOĞLU

Adına ‘gelecek-tasavvuru’ dedikleri temenniler-bileşkesi, aynı zamanda bir süreksiz-tasarımlar yumağıdır çoğu zaman; dahası, süreksiz-tasarımlık arz eden söz konusu temenniler bileşkesi ya da nam-ı diğer “gelecek-tasavvuru”, yine aynı zamanda bir [yep]yenilik, bir başlangıç, bir rönesans [uyanış] çağrısıdır.Mısır’da Sona Gelinirken

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Kuşkusuz, Tunus’taki “Yasemin Devrimi”yle başlayıp Mısır’a ulaşan halk hareketlerinin en belirgin özelliklerinden birisi de, internet ortamındaki sosyal paylaşım sitelerinin, sms, telefon ve uydu yayınlarının etkin bir biçimde kullanılması gerçeğidir.Hasan KANBOLAT:

"
Mısır’da Yaşananlardan 21. Yüzyıl Sorumlu!"

2023- Tunus’ta başlayan olayların Mısır’a sirayet etmesi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu tesiri altına alan, mevcut yönetimleri tedirgin eden bir süreci beraberinde getirdi. Tunus ve Mısır’da yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Ortadoğu’daki Önemli Siyasî Dalgalanmalar:
Tunus ve Mısır Halk Devrimleri


Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Mağrip da olarak bilinen coğrafyada, yâni Kuzey Afrikada yer alan Arap ülkelerinde hiç beklenmeyen bir halk harekâtı başlamış bulunmaktadır. İlk olarak kendini Tunus’ta belli eden bu büyük halk hareketine, Batı medyası “Yasemin Devrimi” adını koymuştur. Yasemin o bölgelerde çok bol olan bir çiçektir ama bu halk ayaklanmaları sonunda Tunus'ta ne “yasemin kokusu”, ne de “yasemin beyazlığı” kalmıştır.

   Osmanlı’da Kent Soylular ve Atıf Sistemleri

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Ülkemiz, giderek artan bir hızla önemli toplumsal gerginliklere sahne olmaktadır. Bunlardan başlıcaları: Laik-anti laik bölünmeler, Alevi-Sünni farklılaşmaları, Kürt-Türk ayrışımı, sağ-sol yelpazadeki kutuplaşmalar, ilerici- gerici kalıp yargıları, çağdaş-dinci ve örtülü-örtüsüz biçimindeki çok yönlü kırılmalardır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu