Yıl:11   Sayı: 130   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Türkiye, bölgesinde ve kendi içinde yaşanan krizlerle sarsılıyor. Her kriz ya da netameli konu, kendisinden sonra gelen bir başka mevzunun gölgesinde kalmaya mahkûm oluyor, vuzuha tam kavuşmadan unutulmaya ya da başka vesilelerle yeniden gündeme gelinceye kadar gri bir alanda uyumaya terk ediliyor

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Post-Modern Sömürgeciliğin Ara Yüzleri: Çatışma, Diyalog ve İşgal

Prof. Dr. Nadim MACİT

Postmodern çağda iki politik proje öne çıkmaktadır.
Birincisi: Medeniyetler arası çatışma projesidir. Bu görüşü savunan Samuel P. Huntington Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması projesini özet olarak şöyle açıklar:

   Muhtemel Bir Siyasal Fay Hattının Tehlikeleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

2011 Mart’ında Hz. Ali Türbesini ziyaret ettiğinde, Başbakan Erdoğan’la ilgili olarak, özellikle İran, Irak, Lübnan hatta Suriye medyasında övücü ifâdeler yer almıştı. İnternetteki forumlarda, Erdoğan’ın yalnız Filistin meselesindeki çıkışıyla yetinmeyip aynı zamanda İslâm dünyasında birlik isteyen bu tarihî adımı attığına dair yorumlar yapılmaktaydı.

   Medeniyet İçi Çatışmanın Tarafı Hâline Gelmek ya da Dış Politikada Küçük ABD Rolü Oynamak

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Türkiye’nin jeopolitiğine dönüşü biçiminde başlayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle açılım, önce büyük bir heyecan yaratmış sonra da bu heyecan giderek hayal kırıklığına dönüşmüştür. Ortadoğu açılımları bir anlamda Türkiye’nin tarihi, coğrafyası ve kültürü ile barışması olarak nitelendiriliyordu.

   Hasan KANBOLAT:

"Arap Baharı Bir-İki Yıla Bitmez"


2023- Öncelikle Arap Baharı sonrasında coğrafyayı genel olarak değerlendirmenizi sizden rica ediyorum. Mısır’da hâlen yönetimde askerler var ve gösteriler devam ediyor, Libya’da sürecin nasıl bir istikâmet kazanacağı belirsizliğini koruyor. Bölgede neler yaşanıyor?

   Libyalaştırılan Suriye ve Unutturulmaya Çalışılan Soydaşlarımız: Türkmenler

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Birinci Körfez Harekâtı öncesinde zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay istifa etmemiş olsaydı, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin yayılmacı güçlerin maşası olma rolü daha Birinci Körfez Savaşı’nda başlamış olacaktı.

   Arap Baharı, Suriye ve İran Gelişmelerinde Rusya Federasyonu’nun Etkin Rolü

Dr. Haktan BİRSEL

2012 yılına yeni adım attığımız günlerde uluslararası toplumun siyasî ve ekonomi yapısını olumsuz etkileyen ve farklı düşüncelerin ortaya konulması ile fikir kutuplarının ortaya çıkmasına neden olan önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin bir ayağı Arap Baharı’nın son parçası olan Suriye ve nükleer güce sahip olmasından endişe duyulan İran’dır.

   Cumhuriyet İdeolojisi mi?

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Son yıllarda Cumhuriyet sistemi eleştiriye açık bir noktaya itilmiştir. Sistemin kurucusu doğrudan dışlanmış, Atatürkçülük boş bir kalıp hâline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kısacası artık resmî teori, tüm değişkenleri ve yapısal sorunlarıyla belirli bir grup aydınlarımızın hedefi hâline gelmiştir.Macaristan ve Turancılık

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Orta Avrupa bölgesinin merkez ülkesi olan Macaristan, bir Türk boyu olan Macarların bin iki yüz yıl önce Volga kıyılarından göç ederek, Tuna kıyılarında kurdukları bir devlettir. M.Ö. V. yüzyıllarda, Asya’dan gelen Turan kökenli kavimlerin, Tuna kıyılarına yerleşmesiyle bu bölgede yeni bir yapılanma başlamış, önce Hunlar daha sonra da Avarların Orta Avrupa bölgelerini ele geçirmeleriyle Tuna kıyılarında Türkleşme başlamıştır.PKK’nın Bitirilemeyişinin Özgün Koşulları Üzerine Bazı Tespitler

İkbal VURUCU

Gazetelerde son günlerde PKK’ya şimdiye kadarki en büyük darbenin indirildiği ve PKK’ya karşı başarılı bir mücadelenin yürütüldüğü yönünde yorumlar sık sık yer almaya başladı. PKK ile mücadelede iletişim eksenli yeni bir konseptin kabul edildiği yönündeki yorumlarda da gözle görülür bir artış söz konusu.

   Sosyal Etki Potansiyeli Bakımından Türkiye’de Tarikat ve Cemaat

Hüseyin Raşit YILMAZ

Toplumların zihin kodları uzun tarih yolculuklarında izledikleri güzergâhlardan ve karşılaştıkları vakalardan bağımsız değildir. “Uzun bir birikim sürecinin toplamı” tanımı ile ifâde edilebilecek olan “kültür”, sosyal meseleleri değerlendirmede ana zemini oluşturur.

   9. Yüzyılda Kürtler

Ali Rıza ÖZDEMİR

Kürtlerin Ortadoğu’da görülmeye başladığı Arap akınlarından öncesine âit Kürtlerle ilgili herhangi bir kayda sahip değiliz. Her ne kadar Minorsky’e dayanarak birçok kişi, Antik Çağ’da yaşayan bazı halkları ve coğrafî isimleri bugünkü Kürt topluluklarına dayandırmaya çalışsa da, bu iddiaların bilimsel bir temeli yoktur ve tamamı birer yakıştırmadan ibarettir. Bunların geniş bir kritiği tarafımızdan yapılmıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2012
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu