Yıl:12   Sayı: 154   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Ülkemizde son 11 yıldır birçok etkenin biraraya gelmesi neticesinde önemli fırsatlar yakalanmış; bunların kimi ülkenin menfaatine olacak şekilde değerlendirilmiş, kimi ise heba edilmiştir. Bu dönemin bilançosunu sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek için bazı soruların sorulması elzemdir:.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Küresel Kriz’in Transfer Süreci ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Yapısal Analizler

Doç. Dr. Mehmet Okan TAŞAR

Dünya ekonomilerinin 2007 yılından itibaren içerisinde bulunduğu finansal karmaşa ve derin kriz, belki de serbest piyasa ekonomilerinin bugüne kadar yaşamış olduğu en dinamik süreçlerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

   Doç. Dr. Mehmet GÜNAL:

“Demokrasimiz ve Ekonomimiz Büyük Yara Aldı”


2023- Yaşanan yolsuzluk operasyonu nedeniyle mi Türkiye ekonomik anlamda sıkıntıya girdi, yoksa geçmişten bugüne birikerek gelen sorunlar siyasal krizle birlikte gün yüzüne mi çıktı?

   Bir Mimarî Kavram Olarak Dünya Ekonomisi

İsa DADALLI

Sayısız kere şaşkınlığa ve yanılgıya düşmesine rağmen, hâlâ umut etmekten vazgeçmeyen insanoğlunun naif örneklerinden olan analistlere bugünlerde zaman yine kendince şakalar hazırlamıştır.

   Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ:

“Siyasî Kriz Ekonomik Krizi Derinleştirir”


2023- 2008’de finans krizinden sonra kapitalizmin krizinden bahsedilmeye başlandı. Şimdilerde ise gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek bir krizden bahsediliyor.

   Şirketler ile Devletler Karşı Karşıya

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünya tarihi bir anlamda çatışma, çekişme ve savaşların birbirini izlediği bir süreçten meydana gelmiştir. İlk çağlarda insanlar doğal yaşam içerisinde varlıklarını sürdürmeye çalışırlarken hem doğanın ortaya çıkardığı afetlere karşı bir dayanışma içerisinde kendilerini korumaya çalışmışlar, hem de birbirlerinin kuyusunu kazarak "insan insanın kurdudur" olgusunu gündeme getirerek doğal bir seleksiyon düzeni içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çaba göstermişlerdir.

   Ermeni “Megalo İdea”sı: Hay Dat

Mahmut Niyazi SEZGİN

Doğu Roma İmparatorluğu’nun aslında bir Yunan İmparatorluğu (Bizans) olduğu iddiasıyla, bu imparatorluğun tarihte bir dönem egemen olduğu bütün toprakların tarihî Yunan toprağı olarak kabul edilmesi icap ettiği ve bu tarihî hak kapsamında bu toprakların tamamının bugünkü Yunanistan’a iade edilmesi gerektiği şeklinde özetlenebilecek olan “Megalo İdea” doktrini, hiç değilse ismen kamuoyumuzun malûmudur.

   VI. Büyükelçiler Konferansı: “İnsanî Diplomasi” Vizyonundan 'Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi ve Etkin Diplomasi' Söylemine

Prof. Dr. Esat ARSLAN

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nın altıncısı Türkiye'nin yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 13-19 Ocak 2014 tarihleri arasında, Ankara, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilmiştir.Dünyadaki Enerji Oyununu Değiştiren Yeni Faktör: Konvansiyonel Olmayan Petrol ve Doğal Gaz

Kubilay KAVAK

Dünyada enerji arzının büyük kısmı hâlen fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Önümüzdeki 25-30 yıllık süreçte de fosil yakıtların dünya enerji arzındaki önemini koruyacağı genel kabul gören bir husustur.Sınır Ötesi Bölgeler ve Yerli Halklar Modeli

Gözde KILIÇ YAŞIN

Sınır ötesi bölgelerin kurulması veya belediyelerin sınır ötesi işbirliklerinin desteklenmesi Balkanlar’ın istikrarı ve barışı için oluşturulmuş mekanizmalar olarak karşımıza çıkıyor. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni devletler ve sınırlar, demografik haritaları da yeniden çizmişti.

   Sivil İtaatsizlik, Savaş Karşıtı Hareket ve Vicdanî Red-I

Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE - Muhammed KÖRLEGEN

Sivil itaatsizlik kavramı ilk kez 1848 yılında Henry D. Thoreau tarafından kullanılmıştır. 1980’li yıllarda özellikle Avrupa da yoğun olarak tartışılan sivil itaatsizlik son 20 yıldır Türkiye’de de tartışılmaya başlanmış ve oluşan toplumsal hareketler sivil itaatsizlik kavramı çerçevesinde yorumlanmaya çalışılmıştır.

   Haşhâşîler: Mit ve Gerçek

Doç. Dr. Hilmi DEMİR

Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi. Türkiye’de, iç siyasette yaşanan derin kriz ve kamplaşmalar içinde, akademik ilgiye konu olması gereken bu sorunu tartışmak oldukça zor.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.ŞUBAT.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu