Yıl:9   Sayı: 111   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Geçtiğimiz birkaç ayda gündemi işgal eden tartışmalar hatırlanacak olursa, âdeta ülke rüzgârın hükmündeki bir yaprak misali savruluyor ve tartışılan hiçbir konu vuzuha kavuşturulmadığı gibi üstüne binen yeni ve daha ağır bir sorun sebebiyle toplumsal yılgınlığı artırıcı bir etken olarak hâfızalardaki yerini alıyor ve gündemdeki yerini de yitiriyor. Türkiye’nin dışarıdaki algısı hızla değişirken, içerdeki istikrar ve bütünlük ise terör ve onun diliyle konuşanlar vâsıtasıyla sarsılıyor. Ve birileri artan terör eylemleri neticesinde verilen şehitlerin oluşturduğu hassas ortamda otuz yıla yaklaşan bir mücadelenin hesabını görmeye ve bunun üstünden kendi dünya algılamalarına göre yeni bir Türkiye şekillendirmeye çalışıyor.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Türkiye’nin Terör ve Bölücülükle İmtihanı

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

“Terör, askerî yöntemlerle çözülemez. Siyasî çözüm gereklidir. ‘Kürt Açılımı’ bunun için zorunludur” diyenler var. Doğrudur, yalnız başına askerî yöntemlerle bu sorun çözülemez. Ancak söylemin diğer yanını da sorgulamak gerekir.

   Dr. Nihat Ali ÖZCAN:

"Terör Örgütleri Mücadeleyi Kazanamazlar, Devletler Kaybeder!"


2023- Son dönemde artan terör olayları neticesinde ülke ciddî bir tartışmaya girdi. Size göre artan terör olaylarının sebebi nedir?
N. A. Özcan-
Türkiye’de varlığını sürdüren ve ciddî anlamda da kök salmış bir örgüt var. Doğal olarak bu örgütün her şeyden önce bir politik amacı var.

   Açık- “Dolaylı Savaşın” Haritası ve Türkiye

Prof. Dr. Nadim MACİT

İdeolojik cepheleşme ve dengeleme mantığına dayanan soğuk savaş dönemi, SSCB’nin dağılmasıyla birlikte sona ermiştir. Her büyük gücün / imparatorluğun çöküşü büyük savaşların habercisi ve üreticisi olduğu hâlde, SSCB’nin dağılmasının ardından yaşanan gerilim ve çatışmaların sınırlı kalması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

   Karadeniz’in Kuzeyinde Kürdistan

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye’de son yıllarda açılan yeni üniversiteler ve araştırma merkezleri ile beraber bilimsel araştırma ve çalışmalar yurt düzeyinde yaygınlık kazanmaktadır. Bu yeni merkezlerin önde gelenlerinden birisi olan Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM) Hitit Üniversitesi çatısı altında Karadeniz bölgesinin önde gelen büyük merkezlerinden birisi olan Çorum’da yıllardır başarılı çalışmalar yapmakta ve bu bölgenin geçmişi ile ilgili birçok bilimsel makaleyi, Karadeniz Araştırmaları adı altında üç aylık bir dergide yayınlayarak Türk kamuoyunun birçok konuda bilgilendirilmesine ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.

   Terörün Gözardı Edilen Kaynağı: Aydınlar

İkbal VURUCU

Türkiye’de terörün toplumsal, siyasî, ideolojik, zihniyet yapısı, karakteri, etkileme alanı, etkilenme odakları, iç ve dış bağlantıları gibi varlık sahası kendine özgü bir gelişim ve oluşum süreci izlemiştir. Dünyadaki terör araştırmaları esas alınarak Türkiye’deki durumun genel hatlarıyla da olsa anlaşılması, Türkiye’nin özgül yapısı nedeniyle, mümkün değildir.

   Türkiye’nin Terörle İmtihanında Son Perde

Prof. Dr. Esat ARSLAN

En genel anlamıyla terör; bir gücü, bir iktidarı zorla kabul ettirmek amacıyla sistemli bir biçimde şiddet kullanma, yıldırma, dehşete düşürme (tedhiş) anlamında kullanılmaktadır. Dünyada en çok tanımı yapılan terörün 11 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla internet ortamında alınabilen sonuç (hit) sayısı 72.800.000’e ulaşmaktadır.

   Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK:

"Türkiye’deki Doğu ve Güneydoğu Algısı Yanlış!"


2023- Hocam söyleşimize, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin gerçekleştirdiği sizin de danışman olarak bulunduğunuz Doğu ve Güneydoğu’nun sosyo-ekonomik ve sosyo-politik durumun değerlendirmeye yönelik araştırmadan biraz bahsetmenizle başlamak istiyorum.Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler

Dr. Ali ASKER

Nisan 2010’da Kırgızistan’da gerçekleşen ve seksen üç kişinin ölümüne yol açan kanlı devrim sonrası yeni kurulan Geçici Hükümet zorlu bir sürece girmiştir. Hükümet; bir taraftan ülkedeki kıt kaynaklarla halkın ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmesi gerekirken diğer taraftan güvenlik ve etnik çatışma tehdidini bertaraf etmek zorundaydı.Doğu Karadeniz Rum Soykırımı İddiası
Bir Soykırım İddiası Nasıl İcat Edilir?


Mehmet Şükrü GÜZEL

Yunanistan, 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Pontuslu Rumların sistematik baskıya maruz kaldığını, 1915’ten itibaren mallarının yağmalandığını ve Anadolu’nun içlerine zorunlu göç ettirildiklerini ve 1918 yılına kadar 250.000 Rum’un öldürüldüğünü iddia etmektedir.

   Zaza-Kürt ve Alevî-Sünnî Gruplarla Söyleşi

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

“Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler” adlı araştırmamız: Turnceli, Bingöl, Van, Urfa, Erzincan, Elazığ, Adıyaman ve Malatya yöresinde yaşayan Zaza- Kürt- Alevî ve Sünnî topluluklar arasına katılarak gerçekleştirilen bir alan (field work) araştırmasıdır.

   Balkan Acısı
Yazar: Yılmaz Gürbüz
Yayınevi: Ötüken


Balkanlar, büyük imparatorluğumuzun destanlaştırdığı coğrafyasından bir parçadır. Evlâd-ı Fatihan uzun asırlar bu topraklarda çeşitli kavimlerle iç içe huzurla yaşadı ve onları adalet içinde huzurlu yaşattı. Gün dönümümüz başladıktan, yâni Nemçe nazlı Budinimizi aldıktan, biz Tuna üstüne hasret türküleri söylemeye başladıktan sonra Balkanlar da kanlı kazana döndü.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.TEMMUZ.2010
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu