Yıl:10   Sayı: 123   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Her şeyin çok hızlı bir şekilde olup bittiği ve unutulduğu Türkiye’de, aylık bir yayın organı çıkartmak aslında çok netameli bir iş. Her ne kadar 2023, günlük siyasetin içindeki tartışmaların berisinden Türkiye’ye ve dünyaya bakma gayretini on yılı aşkın bir zamandır sürdürmeye çalışan bir dergi olarak hızla değişen gündemin dışına düşmek gibi açmazlara ve kendisinden gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmasını bekleyen bir okuyucu kitlesine sahip değilse de, zaman zaman başka bir ülkede yaşıyormuş izlenimi veren kapaklarla okuyucunun karşısına çıkmanın rahatsızlığını hissetmiyor değiliz.

 
  


   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Balkan Siyaseti Sil Baştan: Sancak’ta Uyanan Boşnaklar

Gözde KILIÇ YAŞIN

Tarihlerini kayıtlara geçiremeyen, kendine âit olanı korumakta çok büyük engellerle karşılaşan, Balkanlar’da kendine âit devleti olmayan tek millet olan Boşnaklar, çok önemli bir başlangıç gerçekleştirdi.

   Muamer ZUKORLİÇ:

"Sırbistan Yarın Bizimle İşbirliği Yapmak Zorunda Kalacak!"


G.K.Y.- Çok önemli bir güne tanıklık ettim. Boşnak Akademisi’nin Boşnaklar için anlamını, bugünkü törende yaşanan heyecanı da paylaşarak anlama, öğrenme fırsatı buldum. Boşnak Akademisi’ne varana dek burada çok önemli girişimlere imza attığınızı da görüyorum. Peki, bundan sonraki hedefiniz nedir?

   Dr. Erhan TÜRBEDAR:

“Sancak’taki Durum Türkiye’yi Zor Durumda Bırakıyor!"


2023- Öncelikli olarak eski Yugoslavya coğrafyasındaki Türk varlığı hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Türkler eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerin içine dağılmış durumda. Bölgede Türklerin yaşadığı sorunlar var meselâ Kosova’da Türkçe resmî dil olarak kabul edilmedi.

   Türk Dış Politikasında Bosna Hersek

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Madde dünyasında “Fizyon ve Füzyon” iki önemli kavramdır. Aslına bakılırsa iki kavram da maddenin ayrışırken ya da birleşirken ortaya çıkardıkları enerji ile yakından ilgilidir. Fizyon ayrışma, çekirdek parçalanması anlamını taşır. Atomun parçalanarak enerji çıkarması Einstein’ın tarafından e=mc² formülüyle somutlaştırılmıştır.

   Bekim MUFTAROVİÇ:

"Türkiye Ne Kadar Güçlüyse Boşnaklar O Kadar Güvende"


2023- Öncelikli olarak, “Boşnakları nasıl tarif ederiz”, sorusundan başlamak istiyorum. Boşnaklar kimdir, hangi kökenden geliyorlar?

B. Muftaroviç-
Bu çok önemli bir husus çünkü Türkiye’de bu konuda bir kargaşa var.

   Bosna Hersek Ekonomisi Üzerine Bir Arayış, Bir Öneri

Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU

Bosna Hersek (BH) savaş öncesi, Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti (YFSC) döneminde, 6 cumhuriyetten oluşan eski Yugoslavya’nın ekonomik bakımdan en önemli cumhuriyetlerinden biriydi. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti’nin 10 büyük kamu işletmesinden 6’sı Bosna Hersek sınırları içerisinde faaliyetlerini yürütmekteydiler.

   Dış Politikada Algı ve Coğrafyanın Kavramsallaştırılması:
Türkiye’nin Balkanlar/Güneydoğu Avrupa Yaklaşımı


Ali Burak KUL

Uluslararası politikada inceleme birimi olarak esas alınan genelde iki tür analiz düzeyi kabul görmüştür. Bunlardan biri uluslararası aktörler (ulusal devlet-devlet dışı kuruluşlar, birey) diğeri de uluslararası sistemdir.Karşılaştırmalı Gora/Goralı Halk İnançları

Dr. Yaşar KALAFAT

Goralar/Goralılar, Pomak olarak da bilinirler ve kendilerini Türk sayar, Türk olarak hissederler. Geçmişte Sırp okullarına giderlerken şimdilerde Türk okullarına gitmektedirler. Prof. Dr. Moriç Osi’nin ifâdesine göre, Goralılar Pomaklardan farklıdırlar. Goralılara, “Gora” adını Kırım Hanlarından Tu Gora Han vermiştir.Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ:

“Allah Kahretsin” Oyları Neticeyi Belirledi


2023- Türkiye çok sıkıntılı bir seçim yaşadı. Gerek MHP’yi sarsan kaset komplosu gerek liderlerin kullandığı dil… Sandıktan ise Türkiye’nin çok alışık olmadığı bir netice çıktı ve AKP yüzde 50 oy aldı. Bu çerçevede seçimlerin neticesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

   Birleşmiş Milletler Yeniden Kurulmalıdır

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Dünya her geçen gün küresel sermayenin yeryüzü imparatorluğu oluşturma doğrultusundaki zorlamaları baskıları, saldırıları, tehditleri ve işgalleri yüzünden sıcak çatışmalara daha fazla sürüklenirken, evrensel barış ortamı giderek ortadan kalkmakta ve insanlık iki büyük dünya savaşı macerasından sonra üçüncü bir büyük savaş tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

   Bir Yazı, Bir Zihniyet: Çok Kültürcülük, Terör ve Özgünlük

İkbal VURUCU

Çok kültürcü bir toplumda siyasî birliğin nasıl sağlanacağı sorusu, konunun ele alındığı literatürde çok tartışılan, ama bir türlü cevaplanamayan bir sorudur. Toplumsal ve siyasal alana somut yansıması göz ardı edilerek, evrensel karakterli ve kavram fetişisti hâline gelen bir zihniyet araçlarıyla düşünmek, bu alandaki tartışmaları da çıkmaza sokmaktadır.

   Günümüz Türk Toplum Yapısı ve Sorunları-II

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

Sosyal bilimcilerin “millet sistemi” adını verdikleri bir anlayış imparatorluğun kaderini belirliyordu. Altı yüz yıllık tarihi boyunca, geniş toprakları üzerinde 20 farklı etnik gruptan, dört ayrı din mensubunu yönetmiş olan Osmanlı Devleti’nin tarihi içinde Müslüman olmayan topluluklar ayrı bir önem taşır.

   1982 Anayasası’nın 66. Maddesi ve Türklük

Araş. Gör. Bahadır Bumin ÖZARSLAN

Uzun sayılabilecek bir süre önce başlayan, ismi konusundaki tereddütler sebebiyle sürekli değişikliğe uğrayan ve müphem bir içeriğe sahip olan “Açılım” süreci, ilk dönemde kamuoyu gündeminde sıklıkla yer almış ancak genel seçim sürecinin başlamasından önce yavaş yavaş harareti azaltılarak gündemde alt sıralara düşürülmüştür.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.TEMMUZ.2011
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu