Yıl:12   Sayı: 147   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

25 Ocak 2011’de Tahrir Meydanı’nı dolduran kalabalıklar, hep birlikte Mübarek rejiminin sonunu hazırlarken, aslında 1952 yılından itibaren ülkeye egemen olan zihniyeti de tasfiye etmeyi hedefliyordu. Tahrir’i dolduran on binlerce insan, günlerce süren barışçıl gösterilerle Arap Baharı olarak nitelendirilen ve şimdilik Tunus’tan gayrı hiçbir ülkede işleyen bir sistem kazandırmayan sürecin en büyük başarısını elde ederek, Mübarek’i devirmeyi başarıyordu.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI ile Söyleşi
İstediğiniz Şerhi Düşün, Uyum Protokolü’nün İmzalanması; “Kıbrıs Cumhuriyeti” Adı Altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Tanımak Anlamına Gelir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı ile Irak Seçimleri ve Yaşanan Gelişmeler Üzerine Söyleşi
Kerkük, Savaş Ganimeti Gibi
Kürtlere Sunulmaktadır
Seksen Yıllık Cumhuriyet'in
Kimlik Meselesi...

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Prof. Dr. Sina AKŞİN ile Söyleşi
Türkiye Bağımsızlığını Yitirmiş Durumda
Büyük Ortadoğu ve Kafkasya
Prof. Dr. Anıl Çeçen
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Provası

Doç. Dr. Taner TATAR

Toplumsal hareketler, siyasî, sosyal ve kültürel düzenden duyulan memnuniyetsizliğin bir ifâdesidir. Amaçları da memnuniyetsizliğe konu olan hususları değiştirmek ya da zaten gerçekleşmekte olan değişime direnmektir.

   Gezi Parkı Olayları: Yeni Türkiye’nin Ötekilerinin İsyânı mı?

İkbâl VURUCU

Gezi Parkı olayını, bilimsel bir zeminde çözümleyebilmek için öncelikle bu olaylar dizisinin bireysel, grupsal ve siyasal aktörlerin, bu aktörlerin dayandığı ideolojik ve zihinsel arka planının, gösterilerin yönteminin ve kullanılan araçların bir tasvirinin yapılması zorunludur.

   Medyaya Konu Oluş Biçimlerinden Hareketle Gezi Parkı Olaylarını Yeniden Düşünmek

Yrd. Doç. Dr. Gürsoy AKÇA

Türkiye’de son bir ayın gündemini meşgul eden olay, hiç tartışmasız, Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülmesine yönelik gelişen protestolar olmuştur. Başlangıçta çevreye duyarlı gençlerin başlattıkları bir tepki hareketi görünümündeki olayların, kısa sürede, başta Ankara ve İzmir olmak üzere hemen bütün Türkiye’ye yayılması, toplumsallığı-siyasallığı, örgütlülüğü-spontaneliği, vs. bağlamlarında anlamlandırılma ve açıklanma girişimlerine neden olmuştur.

   Gezi Parkı Dolayısıyla Sosyal Medya

Dr. Süleyman GÜNGÖR

Gezi Parkı, İstanbul’da Taksim meydanı ile komşu bir şehir parkı. Türkiye, tarihinde yaşamadığı türden bir çalkalanışı bu parkın etrafında gelişen olaylarla yaşadı. Parkta başlayan protestolar hızla bütün yurtta yayıldı.

   Elsiz Kolsuz Bir Hayalet: Faiz Lobisi

İsa DADALLI

Bugün Türkiye’de pek çok meseleye dair analizler okumak mümkün. Hele ki sosyal ve siyasal olaylar zengini ülkemizde her türlü entelektüel yaklaşımın ustalıkla sergilendiğini görmekteyiz. Yaşanan son hâdiseler ortaya zengin bir literatürü çıkarmış vaziyette.

   İstanbul’da Yeni Bizans

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye bir ayı aşkın süredir ayağa kalkmış bir manzara göstermektedir. 27 Mayıs günü Gezi Parkı’nda başlayan protesto hareketleri, ülkeyi yeni bir 27 Mayıs’a doğru götürüyor gibi bir sürece ülkeyi teslim etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi maksadıyla başlattığı projenin, Gezi Parkı’na AVM yapılmasını da içermesi ve bu kapsamda parktaki ağaçların kesilmesi tepkiyle karşılaşmıştır.

   Günümüz Türk Toplum Dinamikleri Kentleşme mi, Kentlileşme mi?

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

İnsanlığın tarihi gelişimi üzerinde en dikkat çekici konu, kuşkusuz kentleşme sürecidir. Kentleşme ve onun boyutlarıyla alâkalı bilimsel tasnif de yine en sistematik tarzda İbn Haldun’da görüyoruz. Bir tarih felsefecisi, bir sosyolog olarak İbn Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde köy-kent farklılaşmasını, günümüzde de orijinalitesini korumak kaydıyla, şu şekilde sıralıyordu: Göçebe ve köy hayatı, yerleşik ve kent hayatından öncedir.Prof. Dr. Altan ÇETİN:

"Mısır Neyin Bedelini Ödüyor?"


2023- İsterseniz, 25 Ocak’tan darbeye kadar geçen süre içinde Mısır’da neler olduğunu konuşalım. Neler oldu ve Mübarek’i götüren Tahrir seçilmiş Mursi’yi götürecek hâle dönüştü?

A. Çetin-
Burada büyük bir yapı söküm var. Tahrir’in özgürleştirici ve özneleştirici bir anlamı vardı bizim için. Kendi coğrafyasında özne olmak isteyen insanların bir hareketiydi Tahrir.Mısır Askerî Darbesi Ortadoğu’da Yeni Bir Model Olabilir mi?

Hasan KANBOLAT

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar: “Türkiye’de Arap sokağını kutsayanlar Türk sokağını, Türk sokağını kutsayanlar da Arap sokağını sevmedi” demişti. Karasar, Türkiye’de artan kutuplaşmayı bir cümlede özetlemişti.

   Vatanlaşma Sürecinde Anadolu’da Nüfus Hareketleri ve Türk Kimliği

Fuat UÇAR

Anadolu, dünyanın merkezî coğrafyası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından oluşan ana karaların ortasında yer alan ve kalpgâh olarak da nitelendirilen coğrafyaya yakınlığı ile jeopolitik öneme sahip bir merkezdir. Söz konusu bu coğrafî mekân çeşitli kadim uygarlıkların merkezî olup, tarihteki en önemli nüfus dinamiklerine sahne olmuş ve değişik uluslar tarafından vatan olarak telakki edilmiştir.

   Tasarruf Hezeyanı

Mark BLYTH

Ortak bir çözüme yönelik yapıcı tedbirler alamayan ABD Kongresi, Amerikan ekonomisiyle korkak tavuk oyununu oynayacak mesabeye düştü. Borç tavanı tartışmaları, “sequestration” olarak da bilinen askerî ve ihtiyarî harcamalarda geniş çaplı kesintilere dönüşen, “mali uçurumun” oluşmasına yol açmıştır.

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.TEMMUZ.2013
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu