Yıl:13   Sayı: 159   Fiyatı: 7.50 TL


  
 

Irak’ta yaşanan son hâdiseleri üç ana başlık etrafında değerlendirmek, meseleyi anlamak adına bize kolay bir yol sunabilir. Birincisi, Irak’ın kendi içinde yaşadığı sorunlardır ki, ABD’nin işgali bu sorunların derinleşmesine yol açmış, getirdiği düzen de maalesef sorunları çözmek şöyle dursun Irak’ı bütün coğrafyayı etkileyecek yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.

 
  

   
   


        
Geçmiş Sayılarda Yayınlanan bazı yazıların tam metinleri
Dr. Durmuş HOCAOĞLU:
"2023 Senesinde Türkiye Mevcut Olmayabilir!"
2023-
2023’ün dergisinin 100ncü sayısı sebebiyle Türkiye’nin organik aydını olarak nitelendirdiğimiz isimleriyle söyleşiler gerçekleştiriyoruz.
Ömer Lütfi METE ile Söyleşi
Türkiye Devlet Olmaktan Çıkmıştır
Kapitalizm, liberalizm gibi kavramlar esasen Haçlı Seferleri’nin değişik adlarıdır.
İran Dize Geldi mi Gelmedi mi?
-İran ve Ekonomik Yaptırımlar-
İsa DADALLI
Arif KESKİN:
“Ruhani, İran Rejiminin Can Simidi Oldu”
2023- Öncelikli olarak “Hasan Ruhani kimdir” sorusuyla başlayalım isterseniz: Reformcu mu, muhafazakâr mı, rejimin adamı mı?
Haşhâşîler: Mit ve Gerçek
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Bir grubu ya da cemaati tanımlamak için kullanılan “Haşhâşî” ifâdesi, birçoğumuzun aklına “kim bunlar” sorusunu getirdi
.
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı
Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU:
"Mücadelemiz Sürecek"

- Ömrünüzün tamamını Kırım dâvâsına adadınız. Kırım millî dâvâsı sizin için neyi ifâde etmektedir?
A. Kırımoğlu- 1944 yılında halkımıza karşı büyük haksızlıklar yapıldı, cinayetler uygulandı.
2023 e-mail grubuna üye olmak için;
Yukarıdaki Form kutusuna mail adresinizi yazıp,
Üye Ol butonuna basınız...
    Mezhepçi Çatışmanın Şeceresi

Prof. Dr. Nadim MACİT

Hz. Peygamber’in vefatından sonra “aklî evrene giriş” dediğimiz süreç, yeni bir duruma tanıklık eder. Allah’ın elçisi-vahiy-birey/toplum ilişkisi yerini, özne-metin-tarih ilişkisine bırakır. Ortada İslâm’ın nihâîliğini ifâde eden kesinleşmiş bir metin, belli bir tarihin ve kültürün/ethosun içinde “varolan” ve varlığını sürdüren insan arasındaki ilişki “makâlât” denilen farklı düşüncelere/söylemlere tanıklık eder.

   Bilgay DUMAN:

Çapraz Ateş Altındaki Türkmenler


2023- IŞİD Musul’u ele geçirerek Türkiye ve dünya kamuoyunun bir anda gündemine geldi. IŞİD’in biraz derinine bakmak lâzım gelirse, Irak’ta bu kadar güçlü bir figür hâline nasıl geldi?

B. Duman-
IŞİD, bugün ortaya çıkmış bir örgüt değil.

   Irak’ta Ateş Çemberi ve Türkmenler

İnci MURATLI

Uzunca bir süredir Türk kamuoyunda hak ettiği yeri alamayan Irak, son olarak Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul’u işgal etmesi ve ardından yaşanan çatışmalarla tekrar gündemin birinci sırasına otur.

   Siyasal İslâm Penceresinden Ortadoğu Girdabı: Bazı Teklifler ve Değerlendirmeler

Prof Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

Sosyal bilimler, kültür bilimleri ile stratejinin, disiplinler arası bir anlayışla birbirini beslemesi; akademik bilimsel bilginin idarî, siyasî, askerî, diplomatik karar alma süreçlerine ve uygulamalarına yansıtılması açısından son derece önemli.

   İslâm Devleti ve Hibrit Selefîlik

Hasan KANBOLAT

Kısaca “öze dönüş” olarak tanımlanabilecek olan Selefîliğin getirdiği yorum, İslâm dininin bütün dünyada terör ve vahşilik ile özdeşleştirilmesine yardımcı oluyor. Böylece İslâmiyet sonu görünmeyen bir ideolojik buhrana sürükleniyor.

   Ortadoğu'nun Yeni Acımasız Aktörü: IŞİD

Dr. Hakan KANTARCI

El Kaide tarafından 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen bir dizi terör saldırısı, “medeniyetler çatışması” olarak yorumlanmıştı. 11 Eylül saldırılarını gerekçe gösteren G.W.Bush yönetimi ise “Bush doktrini” diye tanımlanan doktrin çerçevesinde, terörü kaynağında bulup yok etmek amacıyla önce Afganistan’ı sonra da Irak’ı işgal ederek, radikal terörist gruplarla mücadeleye başlamıştı.

   Irak Dosyası

Dr. Haktan BİRSEL

1990 yılı bir milâd olarak dünya tarihine geçti. Çok şey değişecek denilmişti iyi anlamda… Fakat, günümüze kadar geçen 25 yıla yakın bir olumlu anlamda bir değişimin yerküreye egemen olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil.Kıbrıs’ta Yeni Müzakere Süreci

Gözde KILIÇ YAŞIN

Kıbrıs Sorunu, yeniden bir kez daha ve yine yeni baskı-kazanç unsurlarıyla süslenmiş biçimde müzakerelere sunuldu. Yeni tema, hidrokarbon zenginliğinden Kıbrıslı Türklerin de payını “bir anlaşma olması durumunda” alabileceğidir.Prof. Dr. Güven SAK:

"Gümrük Birliği Anlaşması Eskidi"


2023- Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin son dönemde geldiği durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? AB yetkililerinden ve liderlerden sert açıklamalar yapıldı, son 1 yıl içinde yaşanan gelişmelerle ilişkin. Aynı tonda biz de onlara cevap veriyoruz. Türkiye Avrupa’da nasıl algılanıyor? Türkiye AB’ye üyelik meselesini bir kenara mı bıraktı?

   Türkiye Yönünü Arıyor

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti kendisini yönetecek bir “başkan”ı aylardır ararken, geçen haftalarda bir düşünce platformunda Türkiye’nin yönü tartışma masasının üzerine konuldu. Son yıllarda siyasetin içine iyice girmiş olan bir dinî cemaatin önde gelen temsilcilerinin yönetiminde, Türkiye’nin önde gelen İslâmcı, gayrimüslim, ateist, liberal, küreselci, etnikçi, ayrılıkçı, bölücü, Batıcı ve mandacı kesimlerinin içinden gelen bazı temsilciler, hafta sonunda Karadeniz kıyısındaki bir sahil kasabasında bir araya gelerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yirmi birinci yüzyılda nereye gideceğini ve nasıl bir yöne doğru ilerleyeceğini kendi aralarında ele alarak bir sonuca varmaya çalıştılar.

    Ekonomik Bir Oluşum ya da Bir Düş: Avrasya Ekonomik Birliği

Ersin DEDEKOCA

Sovyet ardılı devletler arasında anlamlı/kapsamlı bir ekonomik dayanışma geliştirmenin ve ekonomik işbirliğinin ilk adımı niteliğindeki Avrupa Gümrük Birliği (ECU) yakın zamana kadar uluslararası camianın çok ilgisini çekmemişti. Moskova tarafından;

   

Son Güncelleme Tarihi: 15.TEMMUZ.2014
Bu Site 2023 Dergisi Tarafından Hazırlanmıştır
Webmaster: Davut Merzifonluoğlu